Ustalenie stopy referencyjnej LBCh ma się wkrótce uregulować, a także miesięczna decyzja w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że Ludowy Bank Chin poda dziś stopę referencyjną USD/CNY na poziomie 6,7445.

Również dzisiaj jest ustawienie miesięcznej stopy Prime Rate (LPR). Roczne i pięcioletnie LPR:

  • Stopa Prime Rate pożyczki rocznej wynosi obecnie 3,70%
  • Stopa Prime Rate pożyczki 5-letniej wynosi 4,45%

Żadna zmiana nie jest dzisiejszym konsensusem. W zeszły piątek LBCh przedłużył zapadającą jednoroczną pożyczkę średnioterminową (MLF) na niezmienioną stopę 2,85%. Zmiany stawki MLF są kluczowym wskaźnikiem zmian stawki tych referencyjnych stóp procentowych pożyczek referencyjnych (LPR).

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.