CNY

0 Minutes
Forex

Ustalenie stopy referencyjnej LBCh ma się wkrótce uregulować, a także miesięczna decyzja w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że Ludowy Bank Chin poda dziś stopę referencyjną USD/CNY na poziomie 6,7445. Również dzisiaj jest ustawienie miesięcznej stopy Prime Rate (LPR). Roczne i pięcioletnie LPR: Stopa Prime Rate pożyczki rocznej wynosi obecnie 3,70%...
czytaj więcej