Cena funta brytyjskiego w ostatnim tygodniu 20 – 25 listopada. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funta?

W ciągu ostatnich miesięcy, obserwowaliśmy burzliwość na rynkach finansowych, co skłania do refleksji nad wpływem globalnych wydarzeń na notowania walut. Ostatnie miesiące przyniosły szereg nieprzewidzianych zdarzeń, od pandemii COVID-19, przez kryzys popandemiczny, po napięcia związane z wojną w Ukrainie, kryzys surowcowy, a także inne wydarzenia o charakterze geopolitycznym.

W tak niepewnym kontekście inwestorzy śledzą z zainteresowaniem wahania kursów walut, w tym w szczególności funta brytyjskiego. W ostatnim tygodniu, między 20 a 25 listopada, notowania funta były poddane szczególnej uwadze. W naszym artykule skoncentrujemy się na analizie zmienności ceny funta brytyjskiego w tym okresie, starając się zrozumieć, jak różnorodne czynniki wpływają na tę walutę.

Warto zastanowić się, czy zaobserwowane zmiany są jedynie krótkoterminowymi fluktuacjami, czy może stanowią rezultat głębszych, strukturalnych zmian na rynku walutowym. Dzięki spojrzeniu na kontekst globalny, będziemy mogli lepiej zrozumieć, czy ceny funta brytyjskiego są efektem lokalnych wydarzeń, czy też są rezonansem globalnych trendów.

Ponadto, sprawdzimy, jak prezentuje się kurs funta brytyjskiego dzisiaj. Czy notowania utrzymują się w trendzie z ostatnich dni, czy też obserwujemy nowe kształtowanie się rynku? Odpowiedzi na te pytania pozwolą nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki obecnie kształtują rynki finansowe i jak inwestorzy reagują na zmienne warunki.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze waluty dla gospodarek to zazwyczaj te, które są szeroko używane w międzynarodowym handlu, mają duży wpływ na rynki finansowe, są powszechnie akceptowane jako rezerwowe przez banki centralne oraz odgrywają istotną rolę w globalnych transakcjach finansowych. Oto kilka walut, które są uznawane za najistotniejsze:

 1. Dolar Amerykański (USD):
  • Dolar amerykański jest uznawany za najważniejszą walutę na świecie. Stanowi dominującą rezerwę walutową, jest powszechnie akceptowany w międzynarodowej wymianie handlowej i stanowi podstawę wielu transakcji finansowych.
 2. Euro (EUR):
  • Euro jest oficjalną walutą strefy euro, która obejmuje większość krajów Unii Europejskiej. Euro jest szeroko używane w międzynarodowym handlu i stanowi drugą co do wielkości rezerwę walutową na świecie.
 3. Renminbi Chiński (CNY):
  • Chiński juan, zwłaszcza w swojej formie renminbi (RMB), staje się coraz bardziej istotny w międzynarodowej wymianie handlowej. Chińska gospodarka ma duży wpływ na światowe rynki, co sprawia, że renminbi zyskuje na znaczeniu.
 4. Jen Japoński (JPY):
  • Japoński jen jest ważnym uczestnikiem na międzynarodowych rynkach finansowych. Japonia to jedna z największych światowych gospodarek, co czyni jena istotnym graczem w globalnym handlu.
 5. Funt Brytyjski (GBP):
  • Funt brytyjski, będący oficjalną walutą Zjednoczonego Królestwa, jest jednym z ważniejszych graczy na światowych rynkach finansowych. Londyn jako globalny ośrodek finansowy nadaje funtowi znaczenie w transakcjach międzynarodowych.
 6. Frank Szwajcarski (CHF):
  • Frank szwajcarski jest uważany za bezpieczną przystań w światowych kryzysach finansowych. Szwajcaria cieszy się stabilną gospodarką, co sprawia, że ​​frank jest istotnym instrumentem finansowym.
 7. Dolar Kanadyjski (CAD) i Dolar Australijski (AUD):
  • Dolary kanadyjski i australijski są istotne ze względu na zasoby naturalne obu krajów. Ich wartość często zależy od cen surowców, takich jak ropa naftowa i ruda żelaza.

Te waluty są często używane w transakcjach handlowych, inwestycjach międzynarodowych i są obiektem uwagi inwestorów na całym świecie. Warto zaznaczyć, że znaczenie poszczególnych walut może się zmieniać w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych i geopolitycznych.

Jakie są koszty związane z handlem walutami?


Handel walutami, znany również jako handel forex, wiąże się z różnymi kosztami. Oto kilka głównych kosztów związanych z handlem walutami:

 1. Spread:
  • Spread to różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danej pary walutowej. Jest to podstawowy koszt handlu forex. Brokerzy zarabiają na spreadzie, a niższy spread oznacza niższe koszty dla inwestora.
 2. Prowizje:
  • Niektórzy brokerzy pobierają prowizje za każdą transakcję, zwłaszcza w przypadku rachunków ECN (Electronic Communication Network). Prowizje mogą być stałe lub zmiennoprzecinkowe i różnią się w zależności od brokera.
 3. Swap (Rollover) koszty:
  • Swap to koszt lub korzyść związana z przenoszeniem pozycji na kolejny dzień. Jeśli handlujesz na rachunku z dźwignią, swap może wpływać na koszty finansowe, zwłaszcza jeśli pozycja jest utrzymywana przez dłuższy czas.
 4. Koszty finansowe dźwigni:
  • Handel z dźwignią może generować dodatkowe koszty w postaci odsetek od pożyczonych środków. Dźwignia zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko straty.
 5. Koszty platformy handlowej:
  • Niektórzy brokerzy pobierają opłaty za korzystanie z ich platformy handlowej. Inni oferują bezpłatne platformy, ale mogą naliczać koszty w inny sposób.
 6. Koszty konwersji walutowej:
  • Jeśli handlujesz na rachunku w walucie innej niż twoja lokalna waluta, koszty konwersji walutowej mogą wystąpić przy wpłatach, wypłatach lub zamknięciu pozycji.
 7. Koszty szkolenia i analizy:
  • Inwestorzy mogą ponosić koszty związane z szkoleniem, analizą rynku i subskrypcjami sygnałów handlowych, zwłaszcza jeśli korzystają z płatnych usług analityków.
 8. Podatki:
  • W niektórych jurysdykcjach handel forex podlega opodatkowaniu. Inwestorzy powinni być świadomi podatkowych konsekwencji związanych z ich transakcjami.

Ważne jest, aby zrozumieć i uwzględnić te koszty przy planowaniu strategii handlowej. Koszty mogą mieć znaczący wpływ na zyskowność handlu, zwłaszcza przy częstych transakcjach. Wybór brokera i rodzaju rachunku również wpływa na poziom kosztów. Przed rozpoczęciem handlu forex zaleca się dokładne zaznajomienie się z warunkami oferty brokera.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego z ostatniej dekady

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) z ostatniej dekady obejmuje kilka kluczowych wydarzeń gospodarczych i politycznych, które wpłynęły na wartość tej waluty. Poniżej przedstawiam kilka istotnych aspektów:

 1. Brexit:
  • Jednym z najważniejszych wydarzeń wpływających na kurs funta były negocjacje dotyczące Brexitu. Referendum w 2016 roku, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej, wywołało znaczną niepewność. Proces negocjacji oraz ostateczne porozumienie miały wpływ na wartość funta, który był podatny na zmienności w zależności od postępów w negocjacjach.
 2. Decyzje Banku Anglii:
  • Zmienność kursu funta często była związana z decyzjami Banku Anglii dotyczącymi stóp procentowych i polityki pieniężnej. Różnice w oczekiwaniach co do kierunku stóp procentowych mogły wpływać na atrakcyjność funta dla inwestorów.
 3. Wybory i Polityka Wewnętrzna:
  • Wybory parlamentarne, zmiany w rządzie i polityczne wydarzenia wewnętrzne miały wpływ na wartość funta. Niepewność związana z polityką wewnętrzną mogła generować zmienność na rynku walutowym.
 4. Pandemia COVID-19:
  • W 2020 roku pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na światowe rynki finansowe, w tym na kurs funta. Zmienność związana z pandemią wprowadziła dodatkowy element niepewności i wpłynęła na globalne nastroje inwestycyjne.
 5. Dźwignia Związana z Handlem:
  • Dźwignia, czyli możliwość handlu większymi kwotami niż dostępne środki, mogła zwiększać zmienność, zarówno z korzyścią, jak i ryzykiem dla inwestorów.
 6. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych dotyczących brytyjskiej gospodarki, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, wpływała na odbiór kondycji gospodarczej kraju i miała wpływ na kurs funta.
 7. Globalne Czynniki:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, globalna sytuacja gospodarcza, a także wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym mogły wpływać na wartość funta brytyjskiego.

Analiza zmienności funta z ostatniej dekady wskazuje, że wielorakie czynniki, zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej, miały wpływ na tę walutę. Inwestorzy handlujący funtem muszą być świadomi tych czynników i monitorować bieżące wydarzenia, które mogą wpływać na kurs tej waluty.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony czeskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) względem korony czeskiej (CZK), należy rozważyć kilka kluczowych czynników i wydarzeń, które mogły wpłynąć na te dwie waluty. Oto kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Brexit:
  • Proces Brexitu, czyli opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, miał wpływ na kurs funta. Negocjacje i ostateczne porozumienie między Wielką Brytanią a UE mogły generować zmienność na rynku walutowym.
 2. Decyzje Banku Anglii i České Národní Banky (Czeskiego Banku Narodowego):
  • Polityka pieniężna obu banków centralnych miała wpływ na kursy GBP i CZK. Decyzje dotyczące stóp procentowych, programów luzowania ilościowego i ogólnej polityki pieniężnej mogły generować zmienność na rynku walutowym.
 3. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych gospodarczych z Wielkiej Brytanii i Czech, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, mogła wpływać na wartość obu walut. Silna gospodarka zazwyczaj wpływa pozytywnie na wartość waluty.
 4. Zdarzenia Geopolityczne:
  • Zdarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe czy polityczne zmiany, mogły wpływać na wahania kursów obu walut.
 5. Globalne Czynniki:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, globalne trendy gospodarcze, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej mogły wpływać na obie waluty.
 6. Pandemia COVID-19:
  • Pandemia miała wpływ na gospodarki na całym świecie. Jej konsekwencje mogły generować zmienność na rynku walutowym, także w przypadku funta brytyjskiego i korony czeskiej.

Analiza zmienności kursu GBP/CZK wymagałaby uwzględnienia tych czynników oraz monitorowania bieżących wydarzeń gospodarczych i politycznych. Ponadto, zrozumienie relacji między dwoma walutami i analiza ich historycznych trendów mogą dostarczyć dodatkowego kontekstu dla oceny zmienności. Warto również korzystać z narzędzi analitycznych, takich jak wykresy kursowe i wskaźniki techniczne, aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego był kształtowany przez kilka kluczowych wydarzeń, zarówno w sferze politycznej, jak i ekonomicznej. Oto niektóre z najważniejszych czynników, które wpłynęły na wartość funta w tym okresie:

 1. Brexit i Negocjacje dotyczące Przyszłych Stosunków:
  • Proces Brexitu był jednym z głównych czynników wpływających na kurs funta w 2018 roku. Negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską dotyczące przyszłych stosunków handlowych i innych kwestii wywoływały znaczną niepewność, co miało wpływ na wartość funta.
 2. Decyzje Banku Anglii dotyczące Stóp Procentowych:
  • Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i ogólnej polityki pieniężnej miały wpływ na kurs funta. Różnice w oczekiwaniach co do kierunku polityki pieniężnej mogły generować zmienność.
 3. Polityka Wewnętrzna i Politycy:
  • Polityczne wydarzenia wewnątrz kraju, takie jak zmiany w rządzie czy decyzje kluczowych polityków, mogły wpływać na nastroje inwestorów i wartość funta.
 4. Globalne Nastroje Handlowe:
  • Napięcia handlowe między USA, Chinami i innymi krajami miały wpływ na światowe rynki finansowe, a także mogły wpływać na kurs funta jako jednej z kluczowych światowych walut.
 5. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych gospodarczych, takich jak PKB, inflacja czy zatrudnienie, mogła wpływać na wartość funta, dostarczając informacji o kondycji brytyjskiej gospodarki.
 6. Wahania w Globalnych Rynkach Finansowych:
  • Ogólne nastroje na rynkach finansowych, wahania cen surowców i zmienność innych ważnych walut mogły wpływać na kurs funta.
 7. Kwestie Dotyczące Handlu Międzynarodowego:
  • Kwestie związane z handlem międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście Brexitu, mogły wpływać na brytyjskie relacje handlowe i mieć skutki dla kursu funta.

Warto zauważyć, że w wyniku tych wydarzeń i czynników, kurs funta w roku 2018 był podatny na niestabilność i zmienność. Inwestorzy monitorujący te czynniki mieli trudność w prognozowaniu, co skutkowało dynamicznymi zmianami na rynku walutowym.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego jest trudne z uwagi na wiele czynników wpływających na tę walutę, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się sytuacji gospodarczej i politycznej. Niemniej jednak, istnieją pewne scenariusze, które mogą wpłynąć na wartość funta w przyszłości. Poniżej przedstawiam kilka możliwych scenariuszy:

 1. Brexit:
  • Kontynuacja negocjacji i ostateczne porozumienie dotyczące przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską będą miały znaczący wpływ na funta. Różne scenariusze, takie jak umowa handlowa, brak umowy lub przedłużenie negocjacji, mogą generować zmienność.
 2. Polityka Pieniężna Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej Banku Anglii będą nadal wpływać na kurs funta. Zmiany w polityce pieniężnej w odpowiedzi na warunki gospodarcze mogą generować zmienność na rynku walutowym.
 3. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja kluczowych danych gospodarczych, takich jak PKB, inflacja, zatrudnienie, będzie miała wpływ na wartość funta. Pozytywne dane gospodarcze mogą wzmacniać funta, podczas gdy negatywne mogą prowadzić do osłabienia.
 4. Globalne Nastroje Gospodarcze:
  • Zmienność na rynkach finansowych i ogólne nastroje gospodarcze na świecie mogą wpływać na wartość funta. Napięcia handlowe, zmiany w polityce globalnej i inne wydarzenia mające wpływ na rynki mogą generować zmienność.
 5. Pandemia COVID-19:
  • Dalszy rozwój sytuacji związanej z pandemią i jej wpływ na gospodarkę brytyjską będą miały kluczowe znaczenie dla funta. Zarówno skutki zdrowotne, jak i gospodarcze pandemii, będą wpływać na notowania funta.
 6. Geopolityka i Zdarzenia Światowe:
  • Niespodziewane wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty, zmiany w polityce międzynarodowej czy kryzysy, mogą generować zmienność na rynku walutowym, także w odniesieniu do funta.

Inwestorzy monitorujący te czynniki mogą próbować dostosować swoje strategie w zależności od aktualnej sytuacji. Jednak ze względu na niepewność i złożoność wielu z tych czynników, handel funtem wymaga ostrożności i świadomości ryzyka. Wskazane jest także korzystanie z narzędzi analitycznych i regularnego śledzenia wiadomości gospodarczych i politycznych.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.