Kurs funta w nadchodzącym tygodniu 12 listopada. Co z kursem brytyjskiej waluty? Analiza na dzień 12 listopada

Zbliżamy się do nadchodzącego tygodnia, a wzrok inwestorów skupia się na dynamicznych ruchach na rynku walutowym. W szczególności, analiza prognoz dotyczących kursu funta brytyjskiego stanie się kluczowym punktem zainteresowania w kontekście zmieniających się warunków na arenie międzynarodowej. Dnia 12 listopada, brytyjska waluta może znaleźć się w centrum uwagi, a my dokładnie przyjrzymy się temu, co może wpłynąć na kurs funta w nadchodzących dniach handlowych.

Nasz artykuł skoncentruje się nie tylko na analizie prognoz dotyczących kursu funta, ale także na szerokim kontekście zmienności kursów walutowych, ze szczególnym uwzględnieniem dolara amerykańskiego. Zmienność ta stanowi kluczowy czynnik wpływający na kształtowanie się kursów walut, a zrozumienie prognoz na najbliższy tydzień może być decydujące dla traderów i inwestorów.

W ramach naszej analizy, rozważymy czynniki, takie jak decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne, sytuacja geopolityczna oraz inne ważne wydarzenia rynkowe, które mogą wpłynąć na ruchy kursów walutowych. Przyjrzymy się również oczekiwaniom inwestorów dotyczącym zmienności kursu dolara amerykańskiego i brytyjskiego funta, a także temu, jakie czynniki mogą wpłynąć na te prognozy.

W przededniu 12 listopada, przygotowujemy się na intensywny tydzień handlowy, pełen wyzwań i możliwości na rynkach walutowych. Odkryjmy razem, jakie czynniki będą kluczowe dla kursu funta brytyjskiego w nadchodzącym tygodniu.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako Forex (skrót od ang. foreign exchange), to globalny rynek, na którym handluje się różnymi walutami. Rynek ten jest największym rynkiem finansowym na świecie, a jego funkcjonowanie opiera się na wymianie jednej waluty na inną. Oto kilka kluczowych cech rynku walutowego oraz czynników, od których zależy jego działanie:

 1. Decentralizacja: Rynek walutowy nie ma jednego fizycznego miejsca wymiany. Handel odbywa się elektronicznie i jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednej giełdy, na której skupiają się wszystkie transakcje.
 2. Uczestnicy rynku: Do głównych uczestników rynku walutowego należą banki centralne, banki komercyjne, instytucje finansowe, inwestorzy indywidualni, firmy handlowe, fundusze hedgingowe, a także rządy i korporacje.
 3. Pary walutowe: Handel na rynku walutowym odbywa się w parach walutowych, gdzie jedna waluta jest wymieniana na drugą. Na przykład, w parze EUR/USD, euro jest wymieniane na dolary amerykańskie.
 4. Kursy walutowe: Kurs walutowy określa, ile jednostek jednej waluty trzeba zapłacić, aby otrzymać jednostkę drugiej waluty. Kursy walutowe są ustalane na podstawie obecnych sił podaży i popytu na rynku.
 5. Płynność: Rynek walutowy jest bardzo płynny, co oznacza, że istnieje duże natężenie handlu, a inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać waluty bez wpływu na ich kurs.

Czynniki, od których zależy rynek walutowy:

 1. Czynniki ekonomiczne: Dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia czy bilans handlowy, mogą wpływać na wartość waluty.
 2. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej banków centralnych, takich jak Rezerwa Federalna (Fed) w USA czy Europejski Bank Centralny (EBC), mają wpływ na kursy walut.
 3. Wydarzenia geopolityczne: Napięcia polityczne, konflikty zbrojne czy zmiany w polityce międzynarodowej mogą wpływać na nastroje na rynku i kursy walut.
 4. Rynki surowcowe: Ceny surowców, takich jak ropa czy złoto, mogą wpływać na kursy walut, zwłaszcza dla krajów związanych z danym surowcem.
 5. Rynki kapitałowe: Sytuacja na rynkach akcji i obligacji również wpływa na rynki walutowe, ponieważ inwestorzy szukają atrakcyjnych miejsc do lokowania kapitału.
 6. Dźwignia finansowa i spekulacje: Użycie dźwigni finansowej oraz działalność spekulacyjna na rynku walutowym mogą wpływać na ruchy kursów.

Rynek walutowy jest dynamicznym środowiskiem, w którym kursy walut kształtowane są przez interakcję wielu czynników. Inwestorzy i traderzy muszą być świadomi tych czynników i monitorować bieżące wydarzenia, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?


Analiza techniczna na rynku walutowym opiera się na badaniu historii cen i wolumenu, aby prognozować przyszłe ruchy cenowe. Istnieje wiele narzędzi i wskaźników używanych w analizie technicznej. Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych narzędzi i wskaźników stosowanych na rynku walutowym:

 1. Wykresy cenowe:
  • Wykresy są podstawowym narzędziem w analizie technicznej. Najczęściej używane to wykresy świecowe (candlestick charts), wykresy słupkowe (bar charts) i wykresy liniowe (line charts). Wykresy pozwalają obserwować historię cen i zidentyfikować wzorce.
 2. Linie trendu:
  • Linie trendu są używane do identyfikacji ogólnej kierunkowej tendencji rynku. Mogą być rysowane zarówno na trendzie wzrostowym (linie wsparcia), jak i trendzie spadkowym (linie oporu).
 3. Wskaźniki trendu:
  • Wskaźniki trendu pomagają określić obecną tendencję rynkową. Przykłady to średnie kroczące (moving averages) i indeks siły względnej (Relative Strength Index – RSI).
 4. Wskaźniki oscylacyjne:
  • Wskaźniki oscylacyjne pomagają zidentyfikować obszary, w których rynek jest przekupiony lub przesprzedany. Przykłady to RSI, stochastyczny oscylator czy indeks siły względnej.
 5. Formacje cenowe:
  • Formacje cenowe to wzorce, które można zidentyfikować na wykresie, takie jak podwójne dno, głowa i ramiona czy trójkąt. Wzorce te mogą dostarczyć sygnałów dotyczących przyszłych ruchów cen.
 6. Poziomy wsparcia i oporu:
  • Poziomy wsparcia to obszary, w których cena miała tendencję do odwracania się w przeszłości. Poziomy oporu to obszary, w których cena miała tendencję do zatrzymywania wzrostów. Te poziomy są ważne dla traderów.
 7. Wskaźniki wolumenu:
  • Chociaż rynek forex nie dostarcza danych o wolumenie tak dokładnych jak giełdy akcji, istnieją dostępne wskaźniki wolumenu, takie jak On-Balance Volume (OBV), które próbują mierzyć aktywność handlową.
 8. Fibonacci Retracements:
  • Narzędzie Fibonacci Retracements pomaga zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu, bazując na matematycznych proporcjach znalezionych w liczbie Fibonacciego.
 9. Wskaźniki momentum:
  • Wskaźniki momentum, takie jak oscylator MACD (Moving Average Convergence Divergence) lub wskaźnik szybkości zmian, pomagają identyfikować momenty, w których tempo ruchu ceny przyspiesza lub zwalnia.

Warto zauważyć, że analiza techniczna to sztuka i nauka jednocześnie, a skuteczność tych narzędzi zależy od umiejętności tradera w ich zastosowaniu. Wielu traderów preferuje korzystanie z kombinacji różnych narzędzi, aby uzyskać bardziej kompleksową perspektywę na rynek walutowy.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Aby dokładnie przeanalizować, jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych, najlepiej skonsultować się z historycznymi danymi kursowymi. Poniżej przedstawiam ogólne spojrzenie na to, jak niektóre czynniki mogą wpływać na zachowanie kursu funta w pierwszych kwartałach roku:

 1. Sezonowość:
  • Niektóre waluty, w tym funt brytyjski, mogą wykazywać pewną sezonowość, czyli tendencję do powtarzania pewnych wzorców ruchów cenowych w określonych okresach roku. Sezonowość może być wynikiem różnych czynników, takich jak sezon turystyczny, zmiany w handlu międzynarodowym czy okresy publikacji raportów gospodarczych.
 2. Dane makroekonomiczne:
  • Wpływ danych makroekonomicznych na początku roku może być istotny. Publikacja raportów gospodarczych, takich jak PKB, inflacja, czy zatrudnienie, może wpływać na oczekiwania inwestorów i kształtować kierunek ruchu kursu funta.
 3. Polityka pieniężna:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej, ogłaszane przez Bank Anglii, mogą być kluczowe dla wartości funta. Zmiany w polityce pieniężnej mogą wpływać na oprocentowanie i atrakcyjność waluty dla inwestorów.
 4. Zmienność rynkowa:
  • W pierwszych kwartałach roku często obserwuje się pewne zmienne warunki rynkowe, wynikające z różnych wydarzeń, takich jak plany fiskalne, zmiany w polityce handlowej czy nowe regulacje gospodarcze.
 5. Wydarzenia geopolityczne:
  • Wpływ wydarzeń geopolitycznych, takich jak negocjacje dotyczące Brexitu (w kontekście analizy lat ubiegłych) czy inne wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym, mogą wpływać na wartość funta.
 6. Nastroje inwestorów:
  • Nastroje inwestorów na początku roku mogą być kształtowane przez różne czynniki, w tym oceny perspektyw gospodarczych, prognozy dotyczące stóp procentowych czy ogólne podejście do ryzyka na rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że każdy rok jest inny, a wpływ poszczególnych czynników może się zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej, politycznej i międzynarodowej. Analiza historycznych danych i śledzenie bieżących informacji są kluczowe dla zrozumienia, jak kurs funta mógłby reagować w pierwszych kwartałach w danym roku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność juana chińskiego

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) i juana chińskiego (CNY) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i traderów, zwłaszcza jeśli interesują się relacjami międzynarodowymi, handlem globalnym czy różnicami w politykach monetarnych dwóch krajów. Oto kilka aspektów, które można rozważyć w analizie zmienności tych dwóch walut:

 1. Czynniki makroekonomiczne:
  • Zmienność kursu funta i juana może być silnie powiązana z różnicami w danych makroekonomicznych obu krajów. Elementy takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie czy bilans handlowy mogą wpływać na kursy walut.
 2. Polityka monetarna:
  • Decyzje banków centralnych, tj. Banku Anglii dla funta i Chińskiego Banku Ludowego dla juana, mają istotny wpływ na kursy walut. Zmiany w stopach procentowych, programach luzowania ilościowego czy innymi instrumentami polityki monetarnej mogą wpływać na kursy.
 3. Handel międzynarodowy:
  • Polska relacja handlowa między Wielką Brytanią a Chinami oraz dynamika handlu globalnego mogą wpływać na kursy obu walut. Zmiany w warunkach handlowych mogą wpływać na bilanse handlowe i kursy walut.
 4. Wydarzenia geopolityczne:
  • Napięcia geopolityczne, zarówno regionalne, jak i globalne, mogą wpływać na rynek walutowy, a tym samym na kursy funta i juana.
 5. Dźwignia finansowa i spekulacje:
  • Aktywność spekulantów, użycie dźwigni finansowej i inne czynniki związane z działalnością rynkową mogą wpływać na zmienność kursów walut.
 6. Warunki globalne:
  • Zmienność kursów może być również kształtowana przez ogólne warunki rynkowe, takie jak nastroje inwestorów, zmienność na rynkach surowcowych czy globalne wydarzenia finansowe.
 7. Reakcje na dane ekonomiczne:
  • Reakcje na publikacje danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii i Chin mogą wpływać na krótkoterminową zmienność. Kluczowe wskaźniki to m.in. dane o wzroście gospodarczym, produkcji przemysłowej czy wskaźniki PMI.

Analiza tych czynników w kontekście obu walut może pomóc inwestorom w lepszym zrozumieniu, jak zmienność jednej waluty może wpływać na drugą oraz jakie mogą być potencjalne okazje i ryzyka na rynku walutowym. Warto jednak pamiętać, że rynek walutowy jest dynamiczny, a sytuacja może ulegać szybkim zmianom.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2015?

W 2015 roku funt brytyjski (GBP) był narażony na wpływ różnych czynników, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Oto kilka kluczowych wydarzeń i czynników, które mogły wpływać na kurs funta w tym okresie:

 1. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii:
  • Maj 2015 roku przyniósł wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Zwycięstwo Partii Konserwatywnej, co oznaczało kontynuację rządów Davida Camerona, mogło wpływać na oczekiwania dotyczące polityki gospodarczej kraju.
 2. Referendum dotyczące Brexitu:
  • Chociaż proces Brexitu jeszcze się nie zakończył, to w 2015 roku premier David Cameron ogłosił zamiar przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. To ogłoszenie mogło wprowadzić pewną niepewność na rynkach i wpływać na kurs funta.
 3. Polityka monetarna Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące polityki pieniężnej Banku Anglii, takie jak utrzymanie niskich stóp procentowych czy programy luzowania ilościowego, mogły wpływać na wartość funta.
 4. Dane makroekonomiczne:
  • Publikacje danych gospodarczych, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja czy zatrudnienie, mogły kształtować oczekiwania inwestorów i wpływać na ruchy kursu funta.
 5. Nastroje dotyczące Brexitu:
  • W miarę zbliżania się daty referendum dotyczącego Brexitu (które ostatecznie odbyło się w 2016 roku), kwestia ta stała się coraz bardziej istotna dla rynku walutowego, a wypowiedzi polityków i nastroje społeczne mogły wpływać na kurs funta.
 6. Globalne nastroje rynkowe:
  • Zmiany w nastrojach na rynkach finansowych, spowodowane wydarzeniami międzynarodowymi, mogły wpływać na kursy walut, w tym funta.
 7. Polityka globalna:
  • Zmiany w polityce globalnej, takie jak decyzje innych banków centralnych czy wydarzenia geopolityczne, mogły wpływać na kurs funta poprzez ogólne nastroje inwestorów.

Należy jednak pamiętać, że rynek walutowy jest dynamiczny, a wpływ różnych czynników na kursy walut jest zmienny. Dodatkowo, wydarzenia i decyzje polityczne mogą mieć różne długotrwałe skutki, a ich wpływ na kursy walut może się rozwijać w czasie.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) jest zadaniem trudnym, ponieważ zależy od wielu zmiennych, takich jak decyzje polityki monetarnej, wydarzenia polityczne, dane gospodarcze, a także globalne nastroje rynkowe. Niemniej jednak, można rozważyć kilka ogólnych scenariuszy, które mogą wpływać na kurs funta w najbliższych miesiącach:

 1. Brexit i Negocjacje Handlowe:
  • Kontynuacja negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie miała kluczowe znaczenie. W miarę postępu negocjacji lub ich utrudnień można oczekiwać zmienności kursu funta. Wpływ decyzji handlowych na gospodarkę brytyjską i relacje handlowe może wpływać na oczekiwania inwestorów i kurs funta.
 2. Polityka Pieniężna Banku Anglii:
  • Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej Banku Anglii będą miały wpływ na atrakcyjność funta dla inwestorów. Wprowadzenie nowych programów luzowania ilościowego lub zmiany w stopach procentowych mogą wpłynąć na kurs waluty.
 3. Dane Gospodarcze:
  • Publikacje danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja czy zatrudnienie, będą miały wpływ na oczekiwania co do kondycji gospodarki brytyjskiej. Pozytywne dane mogą wspierać funta, podczas gdy negatywne mogą prowadzić do spadku wartości waluty.
 4. Nastroje Globalne:
  • Zmienność kursu funta może być kształtowana przez ogólne nastroje na rynkach finansowych. Czynniki globalne, takie jak napięcia handlowe, kryzysy finansowe czy pandemia, mogą wpływać na poziom ryzyka inwestycyjnego i kursy walut.
 5. Reakcje na Wydarzenia Geopolityczne:
  • Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe czy zmiany w polityce światowej, mogą wpływać na kurs funta. Przykładowo, reakcje na wydarzenia dotyczące relacji międzynarodowych czy konflikty geopolityczne mogą wpływać na zmienność.
 6. Rynek Pracy i Bezrobocie:
  • Sytuacja na rynku pracy, stopa bezrobocia i trendy zatrudnienia będą miały wpływ na zdolność gospodarki do odbudowy po pandemii. Zmiany w tych wskaźnikach mogą wpływać na kurs funta.
 7. Nastroje Konsumentów i Biznesu:
  • Nastroje konsumentów i przedsiębiorstw są istotne dla gospodarki. Pozytywne nastroje mogą wspierać wzrost, podczas gdy pesymizm może prowadzić do spadku inwestycji i konsumpcji, co wpłynie na kurs funta.

Warto podkreślić, że scenariusze te są ogólne, a wiele zależy od konkretnych wydarzeń i decyzji, które mogą mieć miejsce w najbliższych miesiącach. Inwestorzy i traderzy powinni monitorować aktualności, analizy rynkowe oraz komunikaty polityków, aby uzyskać bardziej aktualny obraz sytuacji rynkowej. Ponadto, decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z uwzględnieniem własnych celów, strategii i tolerancji ryzyka.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.