Rynek walut 01 – 06 maja. Co z ceną funta brytyjskiego? Analiza zmienności

Z pewnością miniony tydzień na rynkach finansowych był bardzo burzliwy i pełen niespodzianek. Wiele wydarzeń, takich jak decyzje banków centralnych, raporty makroekonomiczne czy też ważne wydarzenia polityczne, wpłynęło na zmienność kursów walutowych. Dlatego też, warto przyjrzeć się bliżej kursowi funta brytyjskiego i zastanowić się, co wpłynęło na jego wahania w ciągu ostatnich dni. Warto również przyjrzeć się temu, jak kurs funta zachował się w stosunku do innych ważnych walut, takich jak euro, dolar amerykański czy jen japoński. Analiza zmienności kursu funta może pomóc inwestorom i analitykom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz przewidywaniu, co może wydarzyć się w najbliższych dniach.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze dla gospodarek są waluty, które mają duży wpływ na handel międzynarodowy oraz na ceny surowców. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim:

 1. Dolar amerykański (USD) – waluta o statusie rezerwowej, szeroko stosowana w handlu międzynarodowym i jako waluta płatnicza w transakcjach na rynkach finansowych.
 2. Euro (EUR) – waluta używana w większości krajów Unii Europejskiej, co sprawia, że jest ona istotna dla całego regionu.
 3. Japoński jen (JPY) – waluta, którą posługują się inwestorzy w czasie spadków na rynkach finansowych, co czyni ją popularną w czasie kryzysów.
 4. Funta szterlinga (GBP) – waluta ważna dla Wielkiej Brytanii, ale także dla innych krajów, które mają z nią silne powiązania handlowe.
 5. Szwajcarski frank (CHF) – waluta uznawana za bezpieczną przystań dla inwestorów w czasie kryzysów i niestabilności rynkowej.
 6. Kanadyjski dolar (CAD) – waluta istotna dla globalnego rynku surowców, ponieważ Kanada jest dużym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego.
 7. Australijski dolar (AUD) i dolar nowozelandzki (NZD) – waluty, które są często używane jako miernik dla globalnej sytuacji gospodarczej, ze względu na duże związki handlowe tych krajów z Chinami i innymi krajami Azji.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres kursu funta brytyjskiego

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna na rynku walutowym opiera się na wykorzystaniu różnych narzędzi i wskaźników, które pomagają w interpretacji wykresów kursów walut oraz w prognozowaniu przyszłych zmian.

Do najważniejszych narzędzi w analizie technicznej na rynku walutowym należą:

 1. Wykresy świecowe – pozwalają na szybkie i łatwe określenie trendu na rynku, a także wykrywanie poziomów wsparcia i oporu.
 2. Linie trendu – służą do rysowania linii, które łączą kolejne maksima lub minima i pomagają określić kierunek trendu na rynku.
 3. Poziomy wsparcia i oporu – są to określone poziomy cenowe, na których w przeszłości kurs waluty często się zatrzymywał lub odwracał, co oznacza, że mogą mieć one wpływ na przyszłe ruchy cen.
 4. Wskaźniki techniczne – służą do analizy różnych aspektów rynku, takich jak trend, siła ruchu cen, zmienność, momentum itp. Najpopularniejszymi wskaźnikami technicznymi na rynku walutowym są między innymi: średnia krocząca, oscylatory (RSI, Stochastyczny), MACD, Bollinger Bands.
 5. Formacje świecowe – to określone układy świec na wykresie, które mogą wskazywać na odwrócenie trendu lub kontynuację trendu na rynku.

Analiza techniczna to niejedyny sposób analizy rynku walutowego – istnieje również analiza fundamentalna, która opiera się na analizie danych ekonomicznych i politycznych, takich jak wskaźniki gospodarcze, decyzje banków centralnych, wydarzenia polityczne i inne czynniki, które mogą wpłynąć na kurs waluty.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


W pierwszych kwartałach w latach ubiegłych, kurs funta brytyjskiego zazwyczaj był zmienny i podlegał wpływom różnych czynników, takich jak polityka monetarna, wydarzenia polityczne, dane makroekonomiczne oraz sentyment rynkowy.

W 2020 roku, w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19, funt brytyjski osłabił się wobec większości walut, w wyniku niepewności rynkowej i spadku nastrojów inwestycyjnych. W 2019 roku natomiast, funt brytyjski zyskał na wartości w pierwszych trzech miesiącach, w wyniku optymistycznych prognoz dotyczących brexitu oraz pozytywnych danych makroekonomicznych.

Mimo pewnych podobieństw, warto zauważyć, że zachowanie kursu funta w pierwszych kwartałach różni się w zależności od konkretnych wydarzeń oraz sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej w danym okresie czasu.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność forinta węgierskiego


W okresie ostatniego roku można zauważyć, że kurs funta brytyjskiego (GBP) względem forinta węgierskiego (HUF) był bardzo zmien­ny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość pary walutowej GBP/HUF oscylowała między poziomem 357 a 455 HUF za funta.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. kurs funta brytyjskiego był względnie stabilny wobec forinta węgierskiego. W okresie od stycznia do marca wartość GBP/HUF utrzymywała się w okolicach 405 HUF za funta. Od kwietnia jednak zaczęła się stopniowo zmniejszać, osiągając poziom 373 HUF w połowie maja.

Z kolei forint węgierski był słaby w stosunku do większości innych walut w tym samym okresie, a to głównie z powodu słabego wzrostu gospodarczego, niskiego poziomu inwestycji i wysokiego poziomu inflacji.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zmienność kursu GBP/HUF były również wydarzenia polityczne i ekonomiczne związane z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Na przykład w dniu referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 r. kurs funta brytyjskiego spadł drastycznie wobec forinta węgierskiego, osiągając poziom 330 HUF za funta.

W najbliższej przyszłości możliwe są dalsze wahania kursu GBP/HUF zależnie od różnych czynników, w tym politycznych, ekonomicznych i globalnych. Obecnie forint węgierski pozostaje pod presją z powodu inflacji, a funt brytyjski może być wpływany przez dalszy rozwój sytuacji związanej z Brexitem oraz oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej Banku Anglii.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2021?

W 2021 roku na kurs funta brytyjskiego wpłynęły różne wydarzenia i czynniki, w tym:

 1. Pandemia COVID-19: pandemia miała duży wpływ na globalną gospodarkę, a co za tym idzie na kursy walut, w tym funta brytyjskiego.
 2. BrexIT: decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej nadal wpływa na kurs funta i sytuację gospodarczą kraju.
 3. Polityka Banku Anglii: decyzje dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego wpływają na wartość funta.
 4. Dane makroekonomiczne: dane dotyczące inflacji, bezrobocia, PKB i innych wskaźników gospodarczych wpływają na wycenę funta.
 5. Polityka rządu i wydarzenia polityczne: decyzje rządu, takie jak zmiany podatkowe i wydarzenia polityczne, takie jak wybory, mogą wpływać na kurs funta.
 6. Globalna sytuacja polityczna i gospodarcza: wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak konflikty zbrojne, zmiany w polityce handlowej i wahania cen surowców, również wpływają na wartość funta.

Wszystkie te czynniki i wiele innych mogą wpłynąć na wartość funta brytyjskiego w 2021 roku.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Prognozowanie przyszłych zmian na rynku walutowym jest bardzo trudne i zawsze wiąże się z pewnym stopniem ryzyka. Niemniej jednak, istnieją różne czynniki, które mogą wpłynąć na kurs funta brytyjskiego w najbliższej przyszłości.

Jeden z najważniejszych czynników to sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii. Wzrost gospodarczy, inflacja, stopa bezrobocia, polityka monetarna Banku Anglii, a także postęp w negocjacjach handlowych i umowach międzynarodowych – wszystko to może wpłynąć na wartość funta.

Kolejnym czynnikiem są wydarzenia międzynarodowe, takie jak decyzje Fed, Europejskiego Banku Centralnego, Banku Japonii, a także wyniki wyborów, kwestie polityczne, konflikty i wojny, a nawet zmiany w polityce handlowej.

Wreszcie, ważną rolę odgrywa też sentyment inwestorów, którzy mogą reagować emocjonalnie na różne wydarzenia i wprowadzać zmienności na rynku. Dlatego też, prognozowanie zmienności kursu funta brytyjskiego w najbliższej przyszłości jest bardzo trudne i zawsze wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.