Cena funta GBP w ostatnim tygodniu 8 – 14 maja. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za funta GBP?

Miniony tydzień na rynkach finansowych okazał się pełen niespodzianek, a inwestorzy musieli być bardzo czujni, aby nie przegapić nagłych zmian na rynku. Wiele walut doświadczyło wahnięć, w tym brytyjski funt szterling, który jest jednym z najbardziej obserwowanych na rynku forex. W związku z tym, postaramy się dziś skoncentrować na analizie zmienności kursu funta GBP do innych walut.

W ostatnim tygodniu funt brytyjski zanotował wzrost wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, jednak wobec euro i jena japońskiego notował spadki. Z pewnością wpłynęły na to różne czynniki, takie jak oczekiwania dotyczące decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii czy napięcia na rynku surowcowym.

Przyszłość kursu funta brytyjskiego jest trudna do przewidzenia, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na jego wartość. Wkrótce możemy spodziewać się ważnych wydarzeń, takich jak spotkanie Banku Anglii, dane dotyczące inflacji oraz rozwój sytuacji związanej z pandemią. Wszystkie te czynniki będą miały wpływ na notowania funta brytyjskiego w najbliższych dniach i tygodniach.

W takiej sytuacji warto monitorować sytuację na rynku i stosować różne narzędzia i strategie inwestycyjne, które pomogą ograniczyć ryzyko i zwiększyć szanse na osiągnięcie zysków. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w analizie rynku, jest analiza techniczna, a w szczególności wskaźniki i formacje cenowe. Ważne jest również śledzenie ważnych wydarzeń gospodarczych i politycznych, które mogą wpłynąć na notowania walut.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy (ang. foreign exchange market, forex lub FX) to globalny rynek, na którym handluje się walutami państw z całego świata. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, na którym dziennie dokonuje się transakcji o wartości przekraczającej 6 bilionów dolarów.

Kursy walut na rynku Forex zależą od wielu czynników, w tym:

 1. Polityki monetarnej banków centralnych – decyzje dotyczące stóp procentowych, ilości wprowadzanych środków do obiegu, interwencje w rynku, mogą wpłynąć na wartość waluty danego kraju.
 2. Zmiany gospodarcze – wzrost lub spadek gospodarczy, poziom bezrobocia, inflacja i inne wskaźniki gospodarcze mogą wpłynąć na siłę waluty kraju.
 3. Sytuacja polityczna – wojny, zamachy terrorystyczne, wybory, zmiany rządów i inne wydarzenia polityczne mogą wpłynąć na wartość waluty danego kraju.
 4. Warunki rynkowe – ceny surowców, stopy procentowe na rynku międzybankowym, trendy na innych rynkach finansowych, mogą wpłynąć na kursy walut.

Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na rynek walutowy w różny sposób i w różnym stopniu. Dlatego też, rynek ten jest uważany za nieprzewidywalny, co może stanowić zarówno ryzyko, jak i szansę dla inwestorów.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są różnice między analizą fundamentalną i techniczną w handlu walutami?

Analiza fundamentalna i techniczna to dwa główne podejścia stosowane w handlu walutami. Oto kilka różnic między nimi:

 1. Podstawy: Analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu fundamentalnych czynników wpływających na wartość waluty, takich jak kondycja gospodarki, stopy procentowe, polityka fiskalna i pieniężna oraz wydarzenia geopolityczne. Natomiast analiza techniczna polega na badaniu historycznych wzorców ruchu cen i wolumenu obrotów, w celu przewidywania przyszłych ruchów cen.
 2. Narzędzia: Analiza fundamentalna wykorzystuje różne dane ekonomiczne, takie jak wskaźniki gospodarcze, publikacje banków centralnych, informacje o inflacji oraz dane dotyczące polityki fiskalnej i monetarnej. Analiza techniczna natomiast korzysta z wykresów i wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, oscylatory i poziomy wsparcia i oporu.
 3. Czas: Analiza fundamentalna zwykle skupia się na długoterminowych trendach i może wymagać długiego okresu czasu, aby zebrać wystarczająco dużo informacji i zinterpretować je. Natomiast analiza techniczna koncentruje się na krótkoterminowych trendach i jest bardziej skłonna do podejmowania szybkich decyzji inwestycyjnych.
 4. Inwestorzy: Analiza fundamentalna jest powszechnie stosowana przez inwestorów długoterminowych, takich jak fundusze emerytalne, natomiast analiza techniczna jest bardziej popularna wśród krótkoterminowych traderów.

Podsumowując, analiza fundamentalna i techniczna mają różne podejścia i narzędzia, ale obie są istotne w handlu walutami i mogą być stosowane jako uzupełnienie do siebie. Ważne jest, aby inwestorzy zdawali sobie sprawę z tych różnic i wybrali strategię, która najlepiej odpowiada ich stylowi inwestycyjnemu i celom.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta GBP w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych miał zróżnicowane zachowanie. Poniżej przedstawione są wybrane przykłady.

W 2021 roku kurs funta brytyjskiego wzrastał w stosunku do wielu walut w pierwszych miesiącach roku, osiągając m.in. najwyższy poziom wobec euro od maja 2020 roku. W styczniu 2021 roku kurs GBP/EUR wynosił około 1,13 EUR, a w marcu 2021 roku wzrósł do około 1,18 EUR. Wobec dolara amerykańskiego kurs funta brytyjskiego również zwyżkował w pierwszych miesiącach roku, a w marcu 2021 roku osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2018 roku.

W 2020 roku kurs funta brytyjskiego w pierwszych kwartałach roku był znacznie bardziej zmienienny ze względu na wpływ pandemii COVID-19 na światową gospodarkę. W lutym i marcu 2020 roku kurs funta brytyjskiego drastycznie spadł wobec wielu walut, m.in. wobec dolara amerykańskiego, euro i jena japońskiego. Spadek kursu wynikał z obaw inwestorów związanych z konsekwencjami pandemii dla brytyjskiej gospodarki oraz niepewności co do przyszłości kraju po Brexicie.

W 2019 roku kurs funta brytyjskiego w pierwszym kwartale roku był dość stabilny. W stosunku do euro kurs GBP/EUR oscylował w granicach 1,14-1,17 EUR, natomiast wobec dolara amerykańskiego kurs GBP/USD wahania miał niewielkie i wynosił około 1,30 USD.

W latach poprzednich (2015-2018) kurs funta brytyjskiego w pierwszych kwartałach miał różne zachowania. W 2015 roku kurs GBP/EUR w pierwszych trzech miesiącach roku spadł z około 1,28 EUR do około 1,39 EUR, co wynikało z obaw inwestorów związanych z wynikiem wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii oraz niepewności co do przyszłości kraju w Unii Europejskiej. W 2016 roku w pierwszych kwartałach roku kurs funta brytyjskiego miał tendencję spadkową ze względu na brexit. W 2017 roku kurs funta brytyjskiego był dość stabilny w pierwszym kwartale, natomiast w 2018 roku kurs GBP/EUR wzrastał, osiągając w marcu 2018 roku najwyższy poziom od czerwca 2017 roku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność rosyjskiego rubla

W ostatnich latach kurs funta brytyjskiego (GBP) i rosyjskiego rubla (RUB) charakteryzowały się znaczącą zmiennością, co było wynikiem wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Oba kraje mają różne systemy gospodarcze i polityczne, co wpływa na wartość ich walut.

W ciągu ostatnich pięciu lat, kurs GBP/RUB osiągnął szereg szczytów i dołków. W okresie od 2016 do 2020 roku kurs funta do rubla wahają się w przedziale 75-105 RUB za 1 GBP. W pierwszej połowie 2020 roku wartość funta gwałtownie spadła do około 80 RUB za 1 GBP z powodu pandemii COVID-19 i niepewności wokół Brexitu. W drugiej połowie 2020 roku kurs funta do rubla wzrósł do około 100 RUB za 1 GBP, a w 2021 roku utrzymuje się na poziomie około 97-100 RUB za 1 GBP.

Należy jednak pamiętać, że kurs GBP/RUB jest wrażliwy na wiele czynników, takich jak:

 • Polityka monetarna Banku Anglii oraz Rosyjskiego Banku Centralnego
 • Sytuacja na rynkach surowcowych, szczególnie cen ropy naftowej, która stanowi znaczący element eksportowy dla Rosji
 • Polityczne i gospodarcze decyzje podejmowane przez rządy Wielkiej Brytanii i Rosji
 • Ogólne nastroje inwestorów i ryzyko geopolityczne

W związku z powyższymi czynnikami, kurs funta brytyjskiego do rosyjskiego rubla może nadal charakteryzować się zmiennością i nieprzewidywalnością w nadchodzących miesiącach.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta GBP w roku 2017?

W roku 2017 kurs funta brytyjskiego był nadal pod wpływem wydarzeń związanych z Brexitem, czyli decyzją Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej. W styczniu 2017 rząd brytyjski ogłosił, że będzie dążył do twardego Brexitu, co oznaczałoby opuszczenie rynku wewnętrznego UE i wprowadzenie kontroli granicznych. Te zapowiedzi spowodowały spadki kursu funta.

W czerwcu 2017 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, zwołane przez premier Theresę May w nadziei na wzmocnienie pozycji swojej partii przed negocjacjami z UE w sprawie Brexitu. Jednakże wybory te zakończyły się dla rządu May niepowodzeniem, a konsekwencją była utrata większości parlamentarnej, co oznaczało osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii w negocjacjach z UE. W rezultacie kurs funta spadł.

W listopadzie 2017 roku Bank Anglii podwyższył po raz pierwszy od 10 lat stopy procentowe, z 0,25% do 0,5%. Zwykle taki krok powoduje wzrost wartości waluty, jednak w przypadku funta było inaczej – kurs funta spadł. Powodem tego był fakt, że podwyżka stóp była już w pewnym stopniu wyceniona na rynku, a inwestorzy oczekiwali dalszych sygnałów od Banku Anglii, co spowodowałoby bardziej agresywną politykę monetarną.

Innymi czynnikami wpływającymi na kurs funta w roku 2017 były ogólne nastroje na rynku, takie jak wzmocnienie dolara amerykańskiego oraz problemy związane z negocjacjami dotyczącymi Brexitu, w tym brak postępu w rozmowach oraz obawy dotyczące przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a UE.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?


Prognozowanie ruchów na rynku walutowym jest zawsze trudnym zadaniem, ponieważ wiele czynników wpływa na kursy walut. Niemniej jednak, można dokonać analizy technicznej i fundamentalnej, aby wskazać potencjalne kierunki zmian kursów.

W przypadku funta brytyjskiego, może to być wpływ globalnej sytuacji gospodarczej, sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii, a także sytuacji w sektorze finansowym i w handlu zagranicznym. Warto zwrócić uwagę na decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych oraz politykę fiskalną rządu.

Możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego w najbliższych tygodniach zależą przede wszystkim od wydarzeń globalnych, takich jak rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19, sytuacja na rynkach akcji, a także pojawienie się nowych informacji na temat brexitu. W krótkiej perspektywie, kurs funta może podlegać znaczącej zmienności, a w dłuższej perspektywie, jego wartość będzie zależeć od wielu czynników, takich jak poziom inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, sytuacja na rynku pracy i stabilność polityczna.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.