Co się wydarzy na rynku? Jak zmieni się kurs funta? 30 kwietnia

Witajcie, w dzisiejszym artykule przyjrzymy się wahaniom kursu funta szterlinga, który w ostatnim czasie przeżył wiele gwałtownych zmian. Zastanowimy się, co mogło wpłynąć na jego notowania, jakie wydarzenia i czynniki wpłynęły na rynek oraz jakie są prognozy na najbliższe dni handlowe. Poniedziałek, 24 kwietnia zapowiada się jako ważny dzień na rynku walutowym, dlatego też postaramy się przygotować jak najlepiej do nadchodzącej sesji.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Na rynku walutowym, czyli forex, handel odbywa się na całym świecie przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Jednakże, niektóre godziny handlowe są bardziej korzystne dla traderów ze względu na większą aktywność na rynku i większą zmienność cen. Najlepsze godziny do handlu walutami to czas, kiedy dwie lub więcej stref czasowych na świecie pokrywają się. Czas ten określa się jako „godziny nakładające się” (ang. overlapping hours). Najbardziej korzystnymi godzinami dla handlu walutami są zazwyczaj godziny nakładające się na rynkach w Azji, Europie i Ameryce Północnej. To właśnie wtedy handel jest najbardziej aktywny i waha się cena poszczególnych walut. Jednak warto pamiętać, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a strategia handlowa powinna uwzględniać indywidualne preferencje i cele inwestycyjne.

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele czynników politycznych, które wpływają na kursy walutowe, oto kilka z nich:

 1. Polityka monetarna banków centralnych: decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, programów luzowania ilościowego czy też innych instrumentów polityki pieniężnej, mogą wpłynąć na wartość waluty.
 2. Polityka fiskalna rządu: decyzje rządu dotyczące budżetu, podatków czy też wydatków publicznych również mogą wpłynąć na wartość waluty.
 3. Sytuacja polityczna w kraju: konflikty polityczne, zmiany rządu czy też wybory mogą wpłynąć na wartość waluty danego kraju.
 4. Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna, wojny handlowe czy też kryzysy międzynarodowe mogą wpłynąć na kursy walutowe.
 5. Inwestycje zagraniczne: inwestycje zagraniczne w danym kraju mogą wpłynąć na popyt na walutę tego kraju, co z kolei może wpłynąć na jej kurs.
 6. Zmiany cen surowców: ceny surowców, takich jak ropa naftowa czy metale szlachetne, mogą wpłynąć na kurs waluty kraju, który jest eksporterem lub importerem danego surowca.
 7. Stopa bezrobocia: wysokie stopy bezrobocia mogą wpłynąć na wartość waluty danego kraju, ponieważ zmniejszają popyt na nią.

Oczywiście istnieje wiele innych czynników, które mogą wpłynąć na kursy walutowe, ale te powyżej wymienione są uważane za jedne z najważniejszych.

Analiza zmiennośći kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

W analizie zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Przede wszystkim, w marcu ma miejsce wiele wydarzeń politycznych i gospodarczych, które mogą wpłynąć na wycenę brytyjskiej waluty.

W marcu 2021 roku kurs funta brytyjskiego wykazywał umiarkowaną zmienność. Na początku miesiąca funt był słabszy wobec innych głównych walut, a następnie odnotował wzrosty po pozytywnych danych dotyczących brytyjskiej gospodarki.

W marcu 2020 roku kurs funta brytyjskiego wykazywał duże wahania związane z wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę brytyjską i światową. W ciągu miesiąca funt stracił na wartości wobec innych głównych walut, a następnie odbił się po wprowadzeniu przez Bank Anglii szeregu środków stymulujących gospodarkę.

W marcu 2019 roku kurs funta brytyjskiego wykazywał podobnie jak w 2021 roku umiarkowaną zmienność. Na początku miesiąca funt osłabiał się wobec innych walut, a następnie odnotował wzrosty po pozytywnych danych dotyczących brytyjskiego rynku pracy.

W marcu 2018 roku kurs funta brytyjskiego również wykazywał umiarkowaną zmienność. Na początku miesiąca funt rósł wobec innych walut, a następnie odnotował spadki z powodu słabych danych makroekonomicznych i niepewności związanej z Brexitem.

Wnioski wynikające z powyższych analiz wskazują, że marzec jest miesiącem o umiarkowanej zmienności kursu funta brytyjskiego. Wynika to z faktu, że w tym czasie ma miejsce wiele ważnych wydarzeń politycznych i gospodarczych, które mogą wpłynąć na wycenę brytyjskiej waluty.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność dolara nowozelandzkiego

W ciągu ostatnich dwóch lat, kurs funta brytyjskiego (GBP) i dolara nowozelandzkiego (NZD) wykazywał dużą zmienność, ale ich wzorce zmienności były zróżnicowane.

W pierwszej połowie 2021 roku kurs GBP/NZD zaczął rosnąć, osiągając poziom 2,06 NZD w kwietniu, a następnie spadł do około 1,90 NZD pod koniec czerwca. Od sierpnia 2021 roku kurs wzrastał, osiągając poziom 2,14 NZD pod koniec września. Od tego momentu kurs utrzymywał się w okolicy poziomu 2,10-2,15 NZD.

W tym samym okresie, kurs USD/NZD również wykazywał dużą zmienność, ale wzorce były nieco inne niż dla GBP/NZD. W pierwszej połowie 2021 roku kurs wzrósł, osiągając poziom 0,73 NZD w maju, a następnie spadł do około 0,68 NZD pod koniec czerwca. W drugiej połowie roku kurs powrócił do okolicy poziomu 0,70-0,72 NZD.

Warto zauważyć, że oba rynki walutowe są podatne na wpływ danych ekonomicznych i wydarzeń politycznych, w tym na zmiany stóp procentowych, decyzje banków centralnych, wskaźniki inflacji oraz politykę handlową. Ponadto, kurs NZD jest silnie związany z eksportem surowców, takich jak mleko, mięso i drewno, co oznacza, że ​​zmienność cen tych surowców również może wpływać na kurs NZD.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2019?

W 2019 roku kurs funta szterlinga był wpływany przez wiele czynników, w tym:

 1. Brexit – negocjacje dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ciągnęły się przez cały rok, a brak porozumienia i niepewność co do przyszłych stosunków handlowych wpłynęły negatywnie na wartość funta.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii – zmiany stóp procentowych, ilościowe luzowanie, a także przemówienia przedstawicieli banku centralnego miały wpływ na wartość funta na rynkach finansowych.
 3. Międzynarodowe napięcia handlowe – w tym spór handlowy między USA a Chinami, który wpłynął na nastroje inwestorów na całym świecie, a w efekcie także na kurs funta.
 4. Polityka wewnętrzna Wielkiej Brytanii – m.in. wybory parlamentarne w grudniu 2019 roku i zwycięstwo Partii Konserwatywnej oraz zmiany w składzie rządu miały wpływ na wartość funta.

W efekcie powyższych czynników, kurs funta w 2019 roku charakteryzował się dużą zmiennością i oscylował wokół poziomu 1,20-1,35 wobec dolara amerykańskiego.

Prognozy dla kursu dolara. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości?

Nie posiadam zdolności przewidywania przyszłych zdarzeń z dokładnością do notowań walutowych. Jednakże, warto pamiętać, że kurs dolara amerykańskiego jest zależny od wielu czynników, w tym m.in. od polityki monetarnej Federal Reserve, sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, wypadków i wydarzeń politycznych, a także globalnych trendów rynkowych.

Możliwe scenariusze dla notowań dolara amerykańskiego w przyszłości są liczne i złożone. Jednym z możliwych scenariuszy jest wzmocnienie dolara w wyniku dalszego zaostrzenia polityki monetarnej przez Federal Reserve, co mogłoby przyciągnąć inwestorów zagranicznych do amerykańskiego rynku finansowego. Z drugiej strony, kontynuacja programu łagodzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, a także wzrost globalnej niepewności politycznej i gospodarczej mogą prowadzić do osłabienia dolara wobec innych walut.

Ważne jest również, aby pamiętać, że rynek walutowy jest zmienny i trudny do przewidzenia, a prognozy zawsze są obarczone pewnym ryzykiem. Dlatego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki wpływające na notowania walut i podejść do inwestycji z ostrożnością.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.