Kurs funta w nadchodzącym tygodniu 23 kwietnia. Co z kursem amerykańskiej waluty? Analiza na dzień

W dzisiejszych czasach handel walutami jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków, a kursy walut podlegają ciągłym zmianom. Wraz z rozwojem globalizacji, wpływ polityki gospodarczej państw oraz wydarzenia polityczne na całym świecie wpływają na wartość poszczególnych walut. W tym artykule postaramy się przyjrzeć prognozom dotyczącym kursu funta brytyjskiego oraz amerykańskiej waluty na nadchodzący tydzień handlowy. W szczególności skupimy się na analizie zmienności kursu dolara amerykańskiego, który jest jednym z najważniejszych podmiotów rynku walutowego.

Jakie są godziny handlu na rynku walutowym?

Rynek walutowy, czyli Forex, działa przez całą dobę od poniedziałku do piątku. Godziny handlu zależą jednak od strefy czasowej, w której się znajdujesz. Największe sesje handlowe to sesja azjatycka, europejska i amerykańska. Sesja azjatycka rozpoczyna się w niedzielę o 23:00 czasu GMT i trwa do piątku o 22:00 czasu GMT. Sesja europejska zaczyna się o 7:00 czasu GMT i trwa do 16:00 czasu GMT. Sesja amerykańska rozpoczyna się o 12:00 czasu GMT i kończy o 22:00 czasu GMT. Warto jednak pamiętać, że niektóre waluty są bardziej aktywne w określonych godzinach handlowych, więc warto dokładnie przeanalizować, kiedy handlować daną parą walutową, aby maksymalizować swoje zyski.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Wykres kursu funta

Nie mam możliwości wyświetlenia wykresu. Jednakże, wykres kursu funta można łatwo znaleźć w Internecie, na stronach takich jak np. Google Finance, Yahoo Finance, czy Investing.com. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „GBP/USD chart” lub „GBP/USD exchange rate chart” (jeśli interesuje nas kurs funta w stosunku do dolara amerykańskiego) lub „GBP/EUR chart” lub „GBP/EUR exchange rate chart” (jeśli interesuje nas kurs funta w stosunku do euro) i wybrać odpowiedni serwis finansowy.

Jakie są rodzaje ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami, podobnie jak każda inna forma inwestycji, wiąże się z pewnymi ryzykami. Poniżej przedstawiam najważniejsze rodzaje ryzyka związane z handlem walutowym:

  1. Ryzyko kursowe – to ryzyko wynikające z fluktuacji kursów walut. Ceny walut mogą zmieniać się bardzo szybko, co oznacza, że inwestorzy narażeni są na znaczne straty.
  2. Ryzyko polityczne – wynika z napięć politycznych i gospodarczych między krajami. Wprowadzenie sankcji handlowych, wojna handlowa lub inne działania polityczne mogą wpłynąć na kurs waluty danego kraju.
  3. Ryzyko inflacyjne – to ryzyko wynikające z inflacji w danym kraju. Gdy inflacja rośnie, wartość waluty spada.
  4. Ryzyko związane z dźwignią finansową – to ryzyko, które wiąże się z korzystaniem z dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa może zwiększyć zyski, ale też zwiększa ryzyko strat.
  5. Ryzyko płynności – to ryzyko wynikające z braku płynności rynku walutowego. W niektórych sytuacjach, gdy na rynku brakuje sprzedawców lub kupujących, ceny mogą szybko spaść lub wzrosnąć.

Wszystkie te rodzaje ryzyka mogą wpłynąć na wartość walut, co oznacza, że przed rozpoczęciem inwestycji na rynku walutowym należy dokładnie zrozumieć ryzyka z nimi związane i wybrać odpowiednie strategie inwestycyjne.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach różnych lat kurs funta brytyjskiego wykazywał zróżnicowane zachowania. Nie ma jednoznacznej reguły, która określałaby, jak notowania funta będą się zachowywać w danym okresie. Przykładowo, w pierwszym kwartale 2021 roku kurs funta w stosunku do dolara amerykańskiego zaczął się podnosić i w ciągu kilku miesięcy wzrósł o około 4%. W pierwszych miesiącach 2020 roku, w okresie pandemii COVID-19, funt wykazywał dużą zmienność, osiągając rekordowo niskie wartości. W latach 2017-2019 funt zazwyczaj tracił na wartości w pierwszych miesiącach roku, by potem stopniowo zyskiwać, ale nie można mówić o stałym trendzie.

Warto podkreślić, że kurs funta, podobnie jak inne waluty, zależy od wielu czynników, takich jak polityka monetarna banku centralnego, sytuacja gospodarcza kraju, wydarzenia polityczne, nastroje inwestorów czy ogólna sytuacja na rynkach finansowych.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność dolara australijskiego

W ciągu ostatnich kilku lat kurs funta brytyjskiego i dolara australijskiego wykazywał różne poziomy zmienności, zależnie od okresów czasu i wydarzeń na rynkach.

W pierwszym kwartale 2020 roku, na początku pandemii COVID-19, kurs funta brytyjskiego do dolara australijskiego osiągnął najniższy poziom w historii, osiągając wartość około 1,7382 AUD/GBP. Jednak w ciągu następnych miesięcy funt brytyjski zaczął stopniowo zyskiwać na wartości w stosunku do dolara australijskiego, osiągając w listopadzie 2020 roku wartość około 1,8171 AUD/GBP.

W 2021 roku kurs funta brytyjskiego do dolara australijskiego utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie, z niewielkimi wahaniami w zależności od wydarzeń na rynkach finansowych i gospodarczych.

Ogólnie rzecz biorąc, zmienność kursu funta brytyjskiego do dolara australijskiego jest zależna od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynkach finansowych, polityka monetarna i fiskalna, a także wydarzenia polityczne i gospodarcze na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2021?

W roku 2021 kurs funta brytyjskiego był w dużej mierze kształtowany przez trzy główne czynniki: postępy w dziedzinie szczepień przeciwko COVID-19, wynik negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską oraz sytuację wewnętrzną w samej Wielkiej Brytanii.

W styczniu 2021 r. kurs funta wzrósł na skutek podpisania umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską, kończąc tym samym okres niepewności co do przyszłych relacji handlowych między tymi dwoma podmiotami. Jednak w lutym i marcu 2021 r. funt stracił na wartości w wyniku obaw związanych z drugą falą pandemii COVID-19 i opóźnieniami w procesie szczepień.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, które wpłynęło na kurs funta, były wybory samorządowe w Szkocji w maju 2021 r., które dały zwycięstwo Szkockiej Partii Narodowej (SNP), domagającej się kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. To zwiększyło niepewność co do przyszłości Zjednoczonego Królestwa, co wpłynęło na kurs funta.

W czerwcu 2021 r. funt wzrósł na skutek wzrostu oczekiwań na szybkie podniesienie stóp procentowych przez Bank Anglii w odpowiedzi na rosnące wskaźniki inflacji. Jednakże, w kolejnych miesiącach, funt stracił na wartości, ponownie z powodu obaw związanych z pandemią COVID-19 oraz spadającej wartości indeksów giełdowych na całym świecie.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych wartości funta brytyjskiego jest trudne, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na jego kurs. Niemniej jednak, eksperci rynkowi i analitycy mogą zwrócić uwagę na niektóre czynniki, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższej przyszłości.

Oto kilka możliwych scenariuszy dla notowań funta:

  1. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 nadal będą miały wpływ na gospodarkę i kurs funta. Dalsze lockdowny lub opóźnienia w procesie szczepień mogą prowadzić do spadku wartości funta.
  2. Rozwój sytuacji związanej z Brexitem może wpłynąć na kurs funta. Jeśli negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską nie będą pomyślne, to może to prowadzić do spadku wartości funta.
  3. Polityka monetarna Banku Anglii może wpłynąć na wartość funta. Zmiany stóp procentowych lub programów skupu aktywów mogą wpłynąć na kurs funta.
  4. Ogólny stan światowej gospodarki może wpłynąć na wartość funta. Jeśli światowa gospodarka rozwija się dobrze, to może to prowadzić do wzrostu wartości funta.

Oczywiście, powyższe scenariusze są jedynie szacunkami i wartość funta może w rzeczywistości różnić się od tych przewidywań. W każdym razie, handel na rynku walutowym zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego zawsze warto być ostrożnym i zwracać uwagę na wiele czynników, które mogą wpłynąć na kurs danej waluty.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.