NOTOWANIA FUNTA 10 kwietnia – 16 kwietnia 2023 – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się funta w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?

W ostatnim czasie na rynkach walutowych obserwujemy duże wahania kursów walut. Wszystko to wynika z wielu czynników, takich jak polityka monetarna banków centralnych, polityka gospodarcza państw czy wydarzenia geopolityczne. W artykule skupimy się na analizie notowań funta brytyjskiego w ciągu ostatniego tygodnia i prognozach na najbliższą przyszłość. Przeanalizujemy również czynniki, które wpłynęły na kurs funta w ostatnim czasie oraz te, które mogą wpłynąć na jego zmienność w najbliższych dniach. Waluta brytyjska jest jedną z najważniejszych na rynku Forex, dlatego też warto przyjrzeć się jej notowaniom oraz możliwym scenariuszom na przyszłość.

Jakie są symbole walut i jak je czytać?

Symbole walut to skróty alfanumeryczne używane do oznaczania poszczególnych walut na rynku finansowym. Poniżej przedstawiam przykłady kilku symboli walutowych i ich odczytu:

 • USD – dolar amerykański
 • EUR – euro
 • GBP – funt brytyjski
 • JPY – jen japoński
 • CHF – frank szwajcarski
 • AUD – dolar australijski
 • CAD – dolar kanadyjski
 • HKD – dolar hongkoński
 • CNY – juan chiński

Odczytanie symbolu walutowego zależy od konwencji przyjętej na danym rynku, jednak najczęściej stosowaną metodą jest odczytanie pierwszych trzech liter symbolu jako skrótu nazwy waluty. Na przykład USD oznacza „United States Dollar”, a EUR – „Euro”. W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku dolara australijskiego (AUD), skrót może oznaczać nazwę kraju (Australia) oraz nazwę waluty (dolar).

Warto jednak pamiętać, że niektóre symbole walut mogą się zmieniać w zależności od rynku i kraju, dlatego zawsze warto upewnić się, jakie symbole walutowe są stosowane na danym rynku przed dokonaniem transakcji.

Wykres kursu funta brytyjskiego

Aktualny kurs funta brytyjskiego

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących inwestorów na rynku walutowym?

Inwestowanie na rynku walutowym może przynieść duże zyski, ale również wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Wielu początkujących inwestorów popełnia błędy, które mogą prowadzić do strat finansowych. Poniżej przedstawiam kilka najczęstszych błędów, które popełniają początkujący inwestorzy na rynku walutowym:

 1. Brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – inwestowanie na rynku walutowym wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Początkujący inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak działa rynek walutowy i jakie są jego zasady. Zanim rozpoczną inwestowanie, powinni zacząć od nauki podstawowych pojęć i strategii inwestycyjnych.
 2. Niedostateczna analiza rynku – inwestorzy powinni regularnie analizować rynek walutowy, aby lepiej zrozumieć jego zachowanie i przewidywać zmiany kursów walut. Niestety, początkujący inwestorzy często nie poświęcają wystarczająco dużo czasu na analizę rynku i podejmują decyzje na podstawie emocji lub sugestii innych osób.
 3. Nadmierne zaangażowanie emocjonalne – inwestowanie na rynku walutowym może być stresujące i emocjonalne. Początkujący inwestorzy często angażują się emocjonalnie w swoje inwestycje, co prowadzi do podejmowania nieprzemyślanych decyzji.
 4. Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem – inwestowanie na rynku walutowym wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Początkujący inwestorzy często nie mają odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, co prowadzi do ponoszenia większych strat niż było to konieczne.
 5. Skupienie na jednej walucie – początkujący inwestorzy często koncentrują się na jednej walucie, co może prowadzić do utraty szansy na uzyskanie większych zysków. Inwestowanie w kilka walut może zminimalizować ryzyko i zwiększyć szanse na zysk.
 6. Brak cierpliwości – inwestowanie na rynku walutowym wymaga cierpliwości. Początkujący inwestorzy często oczekują szybkich zysków i nie potrafią czekać na odpowiedni moment do kupna lub sprzedaży waluty.

Zrozumienie tych błędów i unikanie ich może pomóc początkującym inwestorom na rynku walutowym osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

W ciągu ostatnich kilku lat kurs funta brytyjskiego do innych walut charakteryzował się dużą zmiennością, a towarzyszące mu wahania były związane z ważnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi.

W 2016 roku, referendum dotyczące Brexitu wprowadziło dużą niepewność na rynki i spowodowało znaczący spadek wartości funta. W ciągu jednego dnia, po ogłoszeniu wyniku referendum, funt stracił 10% swojej wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Kolejne negocjacje między Wielką Brytanią a Unią Europejską odnoszące się do warunków wyjścia z UE i przyszłych umów handlowych, prowadziły do dalszych wahnięć kursu funta.

W 2020 roku, pandemia COVID-19 spowodowała dużą zmienność na całym rynku walutowym, w tym także na kursie funta brytyjskiego. W czasie pandemii funt stracił na wartości, zwłaszcza w stosunku do dolara amerykańskiego, ale później zaczął odbijać.

W 2021 roku, rosnące ceny surowców i wzrost inflacji na całym świecie wpłynęły na kurs funta brytyjskiego, który zaczął tracić na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego i euro.

Ważne wydarzenia polityczne i gospodarcze, takie jak wynik referendum Brexitu, negocjacje między Wielką Brytanią a UE oraz pandemia COVID-19, wpłynęły na zmienność kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat. Zwiększona zmienność na rynku walutowym utrzymuje się nadal, a inwestorzy muszą brać pod uwagę różne czynniki, które wpływają na wartość funta i innych walut.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony czeskiej

W przeciwieństwie do funta brytyjskiego, który jest jedną z głównych walut na rynku forex, korona czeska jest walutą egzotyczną. Oznacza to, że notowania korony czeskiej charakteryzują się zazwyczaj większą zmiennością niż notowania funta brytyjskiego. Jednym z czynników wpływających na zmienność kursu korony czeskiej jest zależność gospodarcza Czech od Unii Europejskiej.

Analizując zmienność kursu funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć, że kurs funta brytyjskiego charakteryzuje się mniejszą zmiennością niż kurs korony czeskiej. W okresie między styczniem 2018 a kwietniem 2023 roku kurs funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej wahał się pomiędzy 27,77 a 36,95 koron czeskich za funta.

Największe zmiany kursu funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej miały miejsce w okresie brexitu, czyli od chwili ogłoszenia referendum w czerwcu 2016 roku do momentu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2020 roku. W tym czasie kurs funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej spadł o około 14%.

Innym ważnym wydarzeniem wpływającym na kurs funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej było osłabienie funta brytyjskiego na skutek pandemii COVID-19, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku. W ciągu kilku tygodni kurs funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej spadł o około 8%.

W dalszej perspektywie, prognozy dla kursu funta brytyjskiego w stosunku do korony czeskiej zależą od wielu czynników, takich jak polityka pieniężna Banku Anglii, sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii i Czech, a także globalne czynniki gospodarcze, takie jak wojny handlowe i pandemia.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs funta w roku 2016?

W roku 2016 kilka wydarzeń miało znaczący wpływ na kurs funta brytyjskiego:

 1. Referendum w sprawie Brexitu: W czerwcu 2016 roku odbyło się referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Decyzja o wyjściu z UE zaskoczyła rynek i doprowadziła do gwałtownego spadku wartości funta. W ciągu kilku dni kurs GBP/USD spadł z 1,50 do 1,32.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii: Bank Anglii podjął decyzję o obniżeniu stóp procentowych w sierpniu 2016 roku, w celu zniwelowania skutków referendum Brexitowego. Jednakże, decyzja ta nie przyniosła oczekiwanych efektów i kurs funta nadal spadał.
 3. Zmiany polityczne w Wielkiej Brytanii: Po referendum Brexitowym premier David Cameron podał się do dymisji, a na jego miejsce została wybrana Theresa May. To spowodowało dodatkowe niepewności co do przyszłości gospodarczej kraju, co z kolei przyczyniło się do dalszych spadków kursu funta.
 4. Polityka Fed: W 2016 roku Rezerwa Federalna kontynuowała proces podnoszenia stóp procentowych, co doprowadziło do umocnienia dolara amerykańskiego. To z kolei wpłynęło na spadek kursu funta, który osłabił się względem dolara.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły na zmienność kursu funta brytyjskiego w 2016 roku i przyczyniły się do spadków wartości tej waluty.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego o w przyszłości?

Prognozowanie przyszłych kursów walut jest zawsze trudne i związane z pewnym stopniem niepewności. Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na notowania funta brytyjskiego, takich jak polityka monetarna Banku Anglii, sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii, sytuacja na rynkach globalnych, wydarzenia polityczne, itp.

Jednym z głównych czynników wpływających na notowania funta w najbliższej przyszłości będzie sytuacja związana z Brexitem i jego wpływ na gospodarkę brytyjską oraz relacje handlowe z UE i innymi krajami. Wprowadzenie nowych regulacji i umów handlowych może wpłynąć na kurs funta.

Innym ważnym czynnikiem będzie polityka monetarna Banku Anglii i jej decyzje dotyczące stóp procentowych. Zmiany w poziomie stóp procentowych mogą wpłynąć na przepływ kapitału i wymianę walutową, co wpłynie na wartość funta.

Warto również śledzić sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii, w tym wskaźniki makroekonomiczne, takie jak PKB, bezrobocie i inflacja. Wpływ na notowania funta mogą mieć również wydarzenia polityczne w kraju, takie jak wybory, zmiany rządu, referendum itp.

W związku z powyższym, niemożliwe jest dokładne przewidzenie przyszłych notowań funta brytyjskiego. Możliwe scenariusze obejmują zarówno wzrost, jak i spadek wartości funta w stosunku do innych walut, w zależności od wypadków losowych i decyzji podjętych przez rządy i banki centralne.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.