Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony czeskiej