Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 17 września?

Cena funta brytyjskiego (GBP) to temat, który nieustannie przyciąga uwagę inwestorów i uczestników rynku Forex. Jest to jedna z najważniejszych walut na świecie, a jej kurs podlega wpływom różnorodnych czynników, od polityki i gospodarki po globalne wydarzenia. Dlatego też, gdy zastanawiamy się, ile wynosi cena funta, musimy wziąć pod uwagę wiele zmiennych.

Warto zadać sobie pytanie: Co wpłynęło na cenę funta w minionym okresie, a także jakie czynniki mogą kształtować notowania funta w nadchodzącym tygodniu? W niniejszym artykule przyjrzymy się prognozom dla notowań funta na 17 września i postaramy się zrozumieć, jakie czynniki będą miały wpływ na jego zmienność w najbliższym czasie. Czas zanurzyć się w analizie i przygotować się do fascynujących ruchów na rynku walutowym.

Jak działa rynek walutowy?

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex (foreign exchange) i giełda papierów wartościowych to dwie różne platformy handlowe, na których inwestorzy mogą dokonywać transakcji finansowych. Istnieje kilka istotnych różnic między tymi dwoma rynkami:

 1. Instrumenty Finansowe:
  • Forex: Rynek Forex koncentruje się na wymianie walut. Inwestorzy kupują i sprzedają pary walutowe, takie jak EUR/USD, GBP/JPY itp. Głównym celem handlu na rynku Forex jest spekulacja dotycząca zmian kursów walut.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Giełdy papierów wartościowych oferują handel akcjami, obligacjami, opcjami, kontraktami terminowymi i innymi instrumentami finansowymi. Inwestorzy mogą inwestować w udziały w spółkach i inne aktywa kapitałowe.
 2. Handel na 24 Godziny na Dobę:
  • Forex: Rynek Forex działa przez całą dobę, od poniedziałku do piątku, co umożliwia inwestorom handel o różnych porach dnia w zależności od strefy czasowej.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Giełdy mają określone godziny otwarcia i zamknięcia, a handel odbywa się tylko w określonych godzinach.
 3. Płynność i Wolumen Handlu:
  • Forex: Rynek Forex jest jednym z najbardziej płynnych rynków na świecie, a dzienny wolumen handlu wynosi biliony dolarów. Oznacza to, że inwestorzy mogą łatwo kupować i sprzedawać waluty bez obaw o brak likwidności.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Płynność giełd zależy od aktywności handlowej w określonych instrumentach. Niektóre akcje mogą być mniej płynne, a duże transakcje mogą wpływać na cenę.
 4. Instrumenty Leverage:
  • Forex: Rynek Forex umożliwia handel na dźwigni, co oznacza, że inwestorzy mogą kontrolować pozycje o większej wartości niż ich kapitał. To zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko strat.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Na niektórych giełdach można również korzystać z instrumentów finansowych z dźwignią, ale jest to mniej powszechne niż na rynku Forex.
 5. Regulacje:
  • Forex: Rynek Forex jest mniej scentralizowany niż giełdy papierów wartościowych i jest bardziej narażony na ryzyko manipulacji lub oszustw. Jednak działa pod nadzorem różnych regulacyjnych organów na świecie.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Giełdy są często bardziej scentralizowane i regulowane przez organy nadzoru finansowego w danym kraju.
 6. Czynniki Wpływające na Kursy:
  • Forex: Kursy walut są wpływane przez czynniki makroekonomiczne, polityczne i wydarzenia na świecie, takie jak dane gospodarcze, polityka pieniężna banków centralnych i wydarzenia geopolityczne.
  • Giełda Papierów Wartościowych: Ceny akcji są zwykle bardziej związane z kondycją finansową spółek, ich wynikami i perspektywami.

Oba rynki mają swoje zalety i ryzyka, i wybór zależy od preferencji inwestora, strategii inwestycyjnej i celów finansowych. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie przed rozpoczęciem handlu.

Analiza zmienności kursu funta z ostatniej dekady


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w ciągu ostatniej dekady ukazuje wiele ważnych wydarzeń, które wpłynęły na jego wycenę. Poniżej przedstawiam kluczowe momenty i tendencje w tym okresie:

 1. 2008-2009: Kryzys Finansowy:
  • W okresie globalnego kryzysu finansowego w latach 2008-2009 funt brytyjski stracił na wartości w związku z niepewnością i ogólną słabością rynków finansowych.
 2. 2010-2015: Stabilizacja:
  • Po okresie kryzysu funt zaczął stopniowo odzyskiwać wartość. W ciągu tych lat był relatywnie stabilny.
 3. 2016: Referendum Brexit:
  • Wynik referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej, spowodował gwałtowny spadek wartości funta. Był to moment, w którym GBP/USD osiągnął najniższy poziom od wielu lat.
 4. 2017-2019: Negocjacje Brexitowe:
  • Kolejne lata były okresem intensywnych negocjacji Brexitowych, które wprowadzały okresową zmienność na rynku funta. Informacje o postępach w negocjacjach wpływały na kurs GBP.
 5. 2019: Nowy Premier i Nowa Umowa:
  • W 2019 roku nowy premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, negocjował nową umowę Brexitową z UE. Porozumienie to zostało później zatwierdzone przez brytyjski parlament, co wpłynęło na wzrost wartości funta.
 6. 2020: Pandemia COVID-19:
  • Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował ogromne wstrząsy na rynkach finansowych. W początkowej fazie funt brytyjski stracił na wartości, ale później odzyskał część strat.
 7. 2021: Przywrócenie Stabilności:
  • W 2021 roku funt utrzymał względną stabilność, mimo że Brexit i pandemia nadal miały wpływ na brytyjską gospodarkę.
 8. 2022-2023: Dalsza Stabilność:
  • W ostatnich latach funt pozostawał stosunkowo stabilny, a kurs GBP/USD utrzymywał się w okolicach 1,30-1,40. Decyzje Banku Anglii oraz wydarzenia na arenie międzynarodowej wpływały na jego wartość.

Warto zauważyć, że kurs funta jest nadal narażony na zmienność związana z procesem Brexitu, polityką gospodarczą i innymi czynnikami. Handlowcy i inwestorzy na rynku Forex starają się analizować te czynniki, aby podejmować informowane decyzje handlowe w zmiennym otoczeniu.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność dolara australijskiego

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu do zmienności dolara australijskiego (AUD), można przyjrzeć się korelacji między tymi dwiema walutami oraz wydarzeniom, które wpłynęły na ich kursy w ciągu ostatnich lat.

Korelacja między GBP a AUD:

 • GBP i AUD to dwie różne waluty, ale ich kursy mogą być powiązane przez wspólne czynniki, takie jak ogólna siła dolara amerykańskiego (USD), ponieważ obie waluty są notowane w parach z USD (GBP/USD i AUD/USD). Warto zaznaczyć, że GBP/AUD to para krzyżowa, która nie jest bezpośrednio powiązana z dolarem amerykańskim.

Najważniejsze Czynniki Wpływające na Kursy GBP i AUD:

 1. Polityka Monetarna:
  • Decyzje Banku Anglii i Rezerwy Federalnej Australii (RBA) dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpływać na kursy GBP i AUD.
 2. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie i sprzedaż detaliczna, może wpłynąć na wahania kursów GBP i AUD.
 3. Sytuacja Polityczna:
  • Wydarzenia polityczne, takie jak wybory, zmiany w rządzie i decyzje dotyczące Brexitu, mogą mieć wpływ na GBP.
  • W Australii również istnieją wydarzenia polityczne, które mogą wpływać na AUD.
 4. Sytuacja Gospodarcza Globalna:
  • Wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak globalne kryzysy finansowe czy konflikty handlowe, mogą wpływać na wartość obu walut.
 5. Czynniki Geopolityczne:
  • Wydarzenia geopolityczne, takie jak napięcia międzynarodowe czy konflikty, mogą wpływać na bezpieczeństwo inwestycji i wpływać na kursy walut.
 6. Wahania Cen Surowców:
  • Australia jest jednym z głównych producentów surowców, takich jak ruda żelaza i węgiel. Wahania cen tych surowców mogą wpływać na AUD.
 7. Nastroje Rynkowe:
  • Ogólna sytuacja na rynkach finansowych, tzw. „sentiment rynkowy”, może wpływać na inwestorów i kształtować kursy walut.
 8. Wyniki Handlu Zagranicznego:
  • Bilans handlowy i eksport-import danego kraju mogą wpłynąć na wartość jego waluty.
 9. Pandemia COVID-19:
  • Pandemia wpłynęła na gospodarki i kursy walut na całym świecie, a także na politykę pieniężną banków centralnych.

Kluczowe wydarzenia i trendy na rynku GBP i AUD można śledzić poprzez analizę tych czynników. Ważne jest również zrozumienie, że rynek walutowy jest dynamiczny, a wiele czynników może wpływać na kursy walut w krótkim i długim okresie. Dlatego traderzy na rynku Forex stosują różne strategie analizy i zarządzania ryzykiem.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.