Cena funta w ostatnim tygodniu 4 – 9 września. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za funta?

Rynek walut, znany również jako rynek Forex (Foreign Exchange), stanowi jedno z największych i najbardziej dynamicznych rynków finansowych na świecie. Każdego dnia obroty na tym rynku sięgają bilionów dolarów, a kursy walut podlegają stałym zmianom. To niezwykłe tempo i złożoność rynku walutowego czynią go nie tylko fascynującym polem badawczym, ale także miejscem dla inwestorów i traderów poszukujących możliwości zarobku. W niniejszym artykule skupimy się na zrozumieniu, jak działa rynek walut, jakie czynniki wpływają na jego znaczącą zmienność oraz jakie wydarzenia miały wpływ na kursy walut w ostatnim czasie. Ponadto, postaramy się dokonać przewidywań na najbliższe dni, aby pomóc zrozumieć, co może kształtować rynkowe trendy w krótkoterminowej perspektywie.

Jak działa rynek walutowy?


Rynek walutowy, znany także jako Forex (od ang. Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym inwestorzy i traderzy wymieniają jedną walutę na inną. Jest to największy rynek finansowy na świecie, charakteryzujący się ogromnym wolumenem obrotu, który wynosi biliony dolarów dziennie. Oto główne aspekty, jak działa rynek walutowy:

 1. Waluty i pary walutowe: Głównym celem rynku walutowego jest wymiana jednej waluty na inną. Waluty są zawsze kwotowane w parach, np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub GBP/JPY (funt brytyjski do jena japońskiego). Pierwsza waluta w parze to „waluta bazowa”, a druga to „waluta kwotowana”. Kurs wymiany określa, ile jednej waluty potrzebujesz, aby kupić jedną jednostkę drugiej waluty.
 2. Uczestnicy rynku: Rynek walutowy jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, co sprawia, że ​​jest bardzo dostępny dla inwestorów na całym świecie. Główni uczestnicy rynku to:
  • Banki centralne: Interveniują na rynku w celu stabilizacji kursu własnej waluty lub realizacji celów polityki pieniężnej.
  • Banki komercyjne: Handlują walutami w imieniu klientów i na własny rachunek.
  • Inwestorzy instytucjonalni: Obejmuje to fundusze hedgingowe, firmy inwestycyjne i inne instytucje finansowe, które dokonują dużych transakcji walutowych.
  • Traderzy detaliczni: Indywidualni inwestorzy, którzy handlują walutami za pośrednictwem platform internetowych.
 3. Platformy handlowe: Handel na rynku walutowym odbywa się za pomocą specjalnych platform handlowych, które oferują dostęp do różnych narzędzi, analizy technicznej, wskaźników i wykresów. Popularnymi platformami są MetaTrader, cTrader, i inne.
 4. Lewary: Na rynku Forex inwestorzy mogą korzystać z lewarowania, co oznacza, że ​​mogą kontrolować pozycje o wartości znacznie większej niż ich własny kapitał. Lewarowanie może zwiększyć potencjalne zyski, ale także ryzyko strat.
 5. Analiza techniczna i fundamentalna: Traderzy wykorzystują różne metody analizy, takie jak analiza techniczna (na podstawie danych historycznych cen) i analiza fundamentalna (na podstawie danych ekonomicznych i wydarzeń), aby podejmować decyzje handlowe.
 6. Zmienność: Rynek walutowy jest znany z dużej zmienności, co oznacza, że ​​kursy walut mogą się szybko zmieniać. Zmienność ta może wynikać z różnych czynników, takich jak dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne, zmiany stóp procentowych i inne.
 7. Brokerzy Forex: Inwestorzy i traderzy muszą otwierać konta u brokerów Forex, którzy pełnią rolę pośredników na rynku. Wybór odpowiedniego brokera jest ważny, ponieważ wpływa na koszty handlu, dostępność narzędzi i jakość obsługi klienta.

Rynek walutowy jest dynamiczny i reaguje na wiele czynników, dlatego inwestorzy powinni być dobrze przygotowani i zrozumieć ryzyko związane z handlem na tym rynku. Edukacja, analiza rynku i zarządzanie ryzykiem są kluczowe dla sukcesu na rynku Forex.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?


Rynek Forex (Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwa różne rynki finansowe, na których inwestorzy mogą dokonywać transakcji, ale różnią się one w wielu aspektach. Oto główne różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych:

 1. Produkty, które są przedmiotem obrotu:
  • Forex: Rynek Forex jest rynkiem walutowym, na którym inwestorzy kupują i sprzedają waluty. Obejmuje on wymianę jednej waluty na inną, na przykład EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) lub GBP/JPY (funt brytyjski do jena japońskiego).
  • Giełda papierów wartościowych: Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym inwestorzy kupują i sprzedają akcje, obligacje, indeksy, kontrakty terminowe (futures) i opcje na te instrumenty. Inwestorzy na giełdzie inwestują w udziały w spółkach, dłużne papiery wartościowe lub instrumenty pochodne.
 2. Charakter rynku:
  • Forex: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że ​​nie ma jednej fizycznej lokalizacji ani centralnego organu regulacyjnego. Handel na rynku Forex odbywa się głównie elektronicznie i jest dostępny 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełdy papierów wartościowych to zorganizowane rynki z siedzibami w różnych krajach. Handel na giełdach odbywa się w określonych godzinach otwarcia i zamknięcia, i zwykle jest ograniczony do tych okresów.
 3. Instrumenty pochodne:
  • Forex: Rynek Forex oferuje możliwość korzystania z lewarowania, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą kontrolować pozycje o wartości znacznie większej niż ich własny kapitał. Forex jest również bardziej skoncentrowany na handlu walutami głównymi, choć dostępne są również inne pary walutowe.
  • Giełda papierów wartościowych: Na giełdzie papierów wartościowych można handlować różnymi instrumentami, w tym akcjami, indeksami, kontraktami terminowymi i opcjami. Inwestorzy na giełdzie mogą również stosować instrumenty pochodne, ale zwykle w inny sposób niż na rynku Forex.
 4. Ryzyko i strategie inwestycyjne:
  • Forex: Rynek Forex jest znany z wysokiej zmienności, co może prowadzić do znacznych zysków, ale również strat. Inwestorzy na rynku Forex często stosują krótkoterminowe strategie, takie jak day trading lub scalping.
  • Giełda papierów wartościowych: Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych jest zwykle bardziej długoterminowe i opiera się na analizie fundamentalnej i technicznej. Inwestorzy często dążą do zakupu akcji i trzymania ich przez dłuższy czas w oczekiwaniu na wzrost wartości.
 5. Regulacje i nadzór:
  • Forex: Rynek Forex jest mniej regulowany niż giełda papierów wartościowych. Istnieje wiele brokerów Forex na całym świecie, a regulacje mogą się różnić w zależności od jurysdykcji.
  • Giełda papierów wartościowych: Giełdy papierów wartościowych są zazwyczaj ściśle regulowane przez odpowiednie organy nadzoru rynkowego w danym kraju. Istnieją rygorystyczne przepisy dotyczące działalności na giełdzie i obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych.

Oba rynki mają swoje zalety i ryzyka, i wybór między nimi zależy od preferencji inwestora, strategii inwestycyjnej i celów finansowych. Niezależnie od wyboru rynku, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem i być odpowiednio przygotowanym do handlu lub inwestycji.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta brytyjskiego w miesiącu marcu w latach ubiegłych


Kurs funta brytyjskiego (GBP) w miesiącu marcu w latach ubiegłych wykazywał różnorodne zachowanie, a jego tendencja zależała od wielu czynników, takich jak wydarzenia gospodarcze, polityczne i globalne trendy rynkowe. Niemniej jednak, można wskazać kilka ogólnych obserwacji dotyczących zachowania funta brytyjskiego w marcu w latach poprzednich:

 1. Sezonowość: Niektóre źródła wskazują, że funt brytyjski może wykazywać tendencję do osłabienia się w okresie marca. Jest to jednak tylko ogólna obserwacja i nie można jej traktować jako pewne przewidywanie.
 2. Brexit: W poprzednich latach, zwłaszcza w okresie od 2016 roku (po wynikach referendum w sprawie Brexitu), wydarzenia związane z procesem Brexitu miały znaczący wpływ na kurs funta w marcu. Rozwój negocjacji, decyzje polityczne i informacje na temat postępów w negocjacjach mogły wpłynąć na zmienność funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych dotyczących Wielkiej Brytanii, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, zatrudnienie czy produkcja przemysłowa, mogła wpływać na kurs funta w marcu. Pozytywne dane mogły wspierać funta, a negatywne go osłabiać.
 4. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak napięcia handlowe czy wydarzenia geopolityczne, mogły wpływać na zachowanie funta brytyjskiego w marcu.
 5. Decyzje Banku Anglii: Jeśli Bank Anglii ogłaszał zmiany stóp procentowych lub inne środki stymulacyjne w marcu, mogło to wpłynąć na kurs GBP.

Warto zaznaczyć, że każdy rok może być inny, a wpływ różnych czynników na kurs funta brytyjskiego może się zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Dlatego też, aby dokładnie przewidzieć zachowanie kursu funta w marcu lub w jakimkolwiek innym miesiącu, konieczne jest analizowanie bieżących wydarzeń i danych oraz monitorowanie trendów na rynku. Inwestorzy i traderzy powinni również być świadomi ryzyka i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony szwedzkiej

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do korony szwedzkiej (SEK) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i traderów, zwłaszcza tych, którzy handlują na rynku Forex lub zajmują się inwestycjami z wykorzystaniem tych dwóch walut. Oto kilka kwestii do rozważenia w analizie zmienności GBP/SEK:

 1. Korelacja: Pierwszym krokiem w analizie jest określenie, czy istnieje jakaś stała korelacja między kursami GBP/SEK. Korelacja to miara, która określa, jak silnie dwie waluty są ze sobą związane. Czy kursy GBP/SEK często poruszają się w tę samą stronę, czy też występują okresy, kiedy zachowują się odmiennie?
 2. Wydarzenia makroekonomiczne: Zmienność kursu GBP/SEK może być wynikiem różnych czynników makroekonomicznych wpływających na te kraje. Należy monitorować takie wskaźniki, jak inflacja, stopy procentowe, wskaźniki wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i inne, aby zrozumieć, jak te czynniki wpływają na kursy walut.
 3. Polityka pieniężna banków centralnych: Decyzje dotyczące stóp procentowych i programów skupu aktywów podejmowane przez Bank Anglii i Szwedzki Bank Centralny mogą wpływać na kursy GBP/SEK. Różnice w polityce pieniężnej między tymi bankami centralnymi mogą prowadzić do zmienności na rynku.
 4. Sytuacja polityczna: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii i Szwecji mogą również wpływać na kursy GBP/SEK, zwłaszcza jeśli wprowadzają niepewność lub zmiany w polityce gospodarczej.
 5. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak napięcia handlowe, kryzysy finansowe czy wydarzenia geopolityczne, mogą wpływać na zachowanie GBP/SEK jako aktywa ryzykownego.
 6. Różnice w danych makroekonomicznych: Porównywanie danych makroekonomicznych z Wielkiej Brytanii i Szwecji, takich jak PKB, inflacja czy bezrobocie, może dostarczyć wskazówek dotyczących siły obu walut i potencjalnego kierunku kursu GBP/SEK.
 7. Handel międzynarodowy: Również warto analizować wpływ handlu międzynarodowego na te dwie waluty, zwłaszcza w kontekście eksportu i importu z tych krajów.

Analiza zmienności kursu GBP/SEK może pomóc inwestorom i traderom w lepszym zrozumieniu zachowania tych dwóch walut na rynku i podejmowaniu informowanych decyzji inwestycyjnych. Warto również korzystać z narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej oraz śledzić aktualności gospodarcze i polityczne, aby monitorować wpływ różnych czynników na te kursy walutowe.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2018?

W roku 2018 kurs funta brytyjskiego (GBP) był narażony na wpływ wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Kilka kluczowych wydarzeń wpłynęło znacząco na kurs funta w tym okresie:

 1. Brexit: Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) dominował nad wydarzeniami w roku 2018. Negocjacje i niepewność związane z przyszłym układem handlowym między Wielką Brytanią a UE wprowadzały dużą zmienność na rynku walutowym. Kurs funta był podatny na informacje dotyczące postępu w negocjacjach, doniesienia o sporach wewnętrznych w brytyjskim rządzie i ostateczne rozwiązania związane z Brexitem.
 2. Decyzje Banku Anglii w sprawie stóp procentowych: Bank Anglii podjął decyzje dotyczące stóp procentowych w 2018 roku, co wpłynęło na wartość funta. Wzrost stóp procentowych mógł wzmacniać funta, podczas gdy ich utrzymanie na niskim poziomie mogło go osłabiać.
 3. Dane makroekonomiczne: Wskaźniki gospodarcze, takie jak inflacja, stopy procentowe, wskaźniki wzrostu gospodarczego, zatrudnienie i produkcja przemysłowa, wpływały na kurs funta. Dobre dane mogły wspierać funta, a słabe dane mogły go osłabiać.
 4. Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii: Polityczna niepewność i spory wewnętrzne w brytyjskim rządzie, w tym dymisje członków rządu i zagrożenia wotum nieufności, wpływały na kurs funta.
 5. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy kryzysy finansowe w różnych częściach świata, mogły wpływać na ryzyko inwestycyjne i zmienność kursu funta.
 6. Wydarzenia polityczne w Europie: Oprócz Brexitu, wydarzenia polityczne w innych krajach europejskich, takie jak wybory czy kryzysy polityczne, również wpłynęły na kurs funta, ponieważ wprowadzały niepewność dotyczącą przyszłości UE i stosunków międzynarodowych.

Podsumowując, rok 2018 był wyjątkowo trudnym okresem dla funta brytyjskiego, a kurs tej waluty był podatny na wiele czynników wpływających na rynek. Brexit i związane z nim wydarzenia oraz decyzje polityczne i gospodarcze były kluczowymi czynnikami wpływającymi na kurs GBP w tym czasie. Inwestorzy i traderzy musieli być przygotowani na znaczną zmienność i monitorować bieżące wydarzenia oraz dane ekonomiczne, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie kursu funta brytyjskiego (GBP) na najbliższe tygodnie jest trudne, ponieważ zależy od wielu zmiennych, w tym od wydarzeń politycznych, gospodarczych i globalnych trendów rynkowych. Niemniej jednak, można przedstawić kilka potencjalnych scenariuszy i czynników, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższym czasie:

 1. Brexit: Nadal istnieje wiele niewiadomych związanych z relacjami handlowymi między Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie. Dalszy postęp lub brak postępu w negocjacjach handlowych może znacząco wpłynąć na kurs funta. W przypadku osiągnięcia porozumienia, funt mógłby się umacniać, ale brak porozumienia mógłby go osłabić.
 2. Decyzje Banku Anglii: Bank Anglii monitoruje sytuację gospodarczą i może podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych oraz innych środków stymulacyjnych. Decyzje te wpłyną na wartość funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Warto obserwować publikowane dane ekonomiczne, takie jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, zatrudnienie itp. Dobre dane mogą wspierać funta, podczas gdy słabe dane mogą go osłabiać.
 4. Sytuacja polityczna: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory czy decyzje rządu, mogą wpływać na kurs funta, zwłaszcza jeśli wprowadzają niepewność.
 5. Globalne czynniki ryzyka: Ogólne czynniki ryzyka na rynkach finansowych, takie jak napięcia handlowe między USA a Chinami czy kryzysy finansowe w różnych częściach świata, mogą wpływać na zachowanie funta jako aktywa ryzykownego.
 6. Zmienność na rynkach finansowych: Ogólna zmienność na rynkach finansowych, która może być wynikiem różnych czynników, w tym pandemii COVID-19, może wpływać na zachowanie funta.
 7. Klimat inwestycyjny: Wrażliwość inwestorów na ryzyko może wpłynąć na kurs funta. W przypadku wzrostu niepewności inwestorzy mogą szukać bezpiecznych przystani, co może wpłynąć na umocnienie innych walut w stosunku do funta.

W związku z tym, nie ma pewności, co dokładnie wydarzy się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Różne scenariusze są możliwe, a inwestorzy muszą być przygotowani na różne możliwości i stosować odpowiednie strategie zarządzania ryzykiem. Warto śledzić aktualności, analizować dane makroekonomiczne i korzystać z analizy technicznej oraz fundamentalnej, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne na rynku walutowym. Ponadto, warto również konsultować się z ekspertami finansowymi, jeśli masz wątpliwości odnośnie handlu walutami.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.