Words:26PolskieKursy walut: bądź przygotowany na dużą zmienność cen głównych walut! Frank CHFPLN, euro EURPLN, funt GBPPLN, dolar USD/PLN – wykres par walutowych FOREX

Kurs EURPLN spadł w minionym tygodniu do
,7017 (złoty wzrósł o 0,7%). W minionym tygodniu kurs EURPLN miał tendencję do spadków. Podobną tendencję zaobserwowano w przypadku kursu EURHUF. Naszym zdaniem, sile walut regionalnych sprzyjała korekta cen na europejskim rynku gazu, która osłabiła oczekiwania inwestorów na podwyżkę stóp, następnie w Europie. Dane o krajowej inflacji nie mają istotnego wpływu na kurs złotego.
Zobacz też: Kurs walut: spada! Tak słabego euro nie widzieliśmy od dziesięcioleci

. Zaobserwowaliśmy stosunkowo niską zmienność w przypadku EURUSD, który po osiągnięciu parytetu pozostaje w trendzie bocznym. Dane o inflacji w strefie euro nie miały istotnego wpływu na kurs EURUSD. Z drugiej strony dane o zatrudnieniu poza rolnictwem doprowadziły do ​​lekkiego osłabienia dolara wobec euro. W najbliższych miesiącach spodziewamy się lekkiego wzrostu kursu EURUSD do 1,02 do końca roku.

W tym tygodniu w centrum uwagi będą decyzje RPP (środa) i EBC (czwartek). Uważamy, że decyzja RPP będzie neutralna dla kursu złotego, natomiast na konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy spodziewać się zwiększonej zmienności na rynku. Uważamy, że publikacja danych z globalnej gospodarki zaplanowana na ten tydzień nie będzie miała istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie waŜnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostaną informacje wpływające na ocenę ryzyka szoków gazowych w Europie, które mogą znacząco pogorszyć perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro iw Polsce.
Decyzje RPP i EBC przykuły uwagę
W ubiegłym tygodniu 2-letnia stopa IRS spadła do 7,
8 (spadek o 10 pb), 5-letnia do 6,
6 (spadek o 10 pb), a 10-letnia do poziomu 6,11 ( o 15 pb). W zeszłym tygodniu obserwowaliśmy spadek stawek IRS, podążając za głównymi rynkami. Naszym zdaniem istotnym czynnikiem w kierunku spadku IRS była korekta cen na europejskim rynku gazu, która zmniejszyła oczekiwania niektórych inwestorów, że inflacja będzie nadal rosła. W piątek IRS obniŜyły stopy w reakcji na publikację danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA. Wstępne dane o inflacji w Polsce i strefie euro nie miały istotnego wpływu na krzywą.
W tym tygodniu kluczowe znaczenie dla stawek IRS będą miały decyzje RPP (środa) i EBC (czwartek). O ile decyzja RPP będzie najprawdopodobniej neutralna, to na konferencji prasowej po posiedzeniu EBC możemy spotkać się ze zwiększoną zmiennością stawek IRS. Oczekiwane w tym tygodniu dane ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem w kształtowaniu krzywej pozostaną informacje, które wpływają na ocenę ryzyka szoku gazowego w Europie, który mógłby znacząco pogorszyć perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro iw Polsce.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.