Kurs funta w ostatnim tygodniu 22 – 28 maja. Analiza zmienności notowań w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za funta?

Ostatni tydzień na rynkach finansowych był pełen nieoczekiwanych wydarzeń, które miały znaczny wpływ na wiele walut. Dlatego dzisiaj skupimy się na analizie zmienności funta brytyjskiego w stosunku do innych walut.

Funt brytyjski od dłuższego czasu był poddawany silnej presji i niepewności związanej z brexitem oraz wewnętrznymi problemami politycznymi. Jednak w minionym tygodniu zaobserwowaliśmy znaczną zmienność funta, co może być zaskoczeniem dla niektórych inwestorów.

Pierwszym czynnikiem, który wpłynął na funta, były wyniki brytyjskich wyborów parlamentarnych, które odbyły się kilka dni temu. Partia rządząca odnotowała większość w parlamencie, co zmniejszyło niepewność polityczną i zwiększyło pewność dla rynków. To spowodowało wzrost funta, który umocnił się w stosunku do innych walut.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na funta była decyzja Banku Anglii dotycząca stóp procentowych. Bank zdecydował utrzymaniu obecnych stóp procentowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Jednak same spekulacje dotyczące ewentualnego podwyższenia stóp mogły wpłynąć na wahania funta.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na funta były globalne wydarzenia ekonomiczne i polityczne. Na przykład, negocjacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które miały miejsce w minionym tygodniu, mogły wpływać na wrażliwość rynków walutowych, w tym funta.

Jakie są najlepsze godziny do handlu walutami?

Najlepsze godziny do handlu walutami zależą głównie od par walutowych, na które chcesz się skoncentrować, a także od lokalizacji geograficznej, w której się znajdujesz. Oto kilka ważnych sesji handlowych, które są zwykle aktywne i mogą być korzystne do handlu walutami:

 1. Sesja londyńska: Sesja londyńska jest uważana za jedną z najbardziej aktywnych i płynnych sesji. Rozpoczyna się około godziny 8:00 GMT i kończy o godzinie 17:00 GMT. W tym czasie notowania funta brytyjskiego, euro i wielu innych walut europejskich mogą być bardziej dynamiczne. Również na początku sesji londyńskiej mogą występować większe wahanie cen, ponieważ handel w Europie odbiera aktywność po nocnej przerwie.
 2. Sesja amerykańska: Sesja amerykańska jest kolejną ważną sesją handlową. Rozpoczyna się około godziny 13:00 GMT i kończy o godzinie 22:00 GMT. W tym czasie notowania dolara amerykańskiego mogą być bardziej dynamiczne, ponieważ większość dużych amerykańskich giełd jest aktywna. Wpływ na ruchy cen mogą mieć również ważne wydarzenia ekonomiczne związane z Ameryką Północną.
 3. Sesja azjatycka: Sesja azjatycka rozpoczyna się około godziny 23:00 GMT i kończy się około godziny 8:00 GMT. Chociaż sesja azjatycka jest zwykle mniej aktywna w porównaniu do sesji londyńskiej i amerykańskiej, warto zauważyć, że notowania japońskiego jena i innych ważnych walut azjatyckich mogą być bardziej aktywne w tym czasie.

Warto zauważyć, że nie wszystkie godziny w obrębie sesji są równie aktywne. Na przykład, otwarcie sesji londyńskiej i amerykańskiej może być bardziej dynamiczne niż późniejsze godziny, gdy handel zaczyna się stabilizować. Ponadto, ważne wydarzenia ekonomiczne, takie jak publikacje danych gospodarczych czy konferencje prasowe, mogą wpływać na zmienność cen w dowolnym momencie dnia.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna na rynku walutowym opiera się na wielu narzędziach i wskaźnikach, które pomagają inwestorom analizować wykresy cen i prognozować przyszłe ruchy. Oto kilka najważniejszych narzędzi i wskaźników używanych w analizie technicznej na rynku walutowym:

 1. Wykresy świecowe (candlestick charts): Wykresy świecowe są popularnym narzędziem w analizie technicznej. Zapewniają informacje o otwarciu, zamknięciu, najwyższym i najniższym poziomie cen dla określonego okresu. Wykresy świecowe mogą dostarczyć wizualnego zrozumienia trendów, formacji cenowych i poziomów wsparcia i oporu.
 2. Linie trendu (trend lines): Linie trendu są rysowane na wykresie, aby wskazać kierunek ogólnego trendu rynku. Linie trendu mogą być rysowane na szczytach (linie spadkowe) lub dolach (linie wzrostowe) i służą do identyfikacji kluczowych poziomów, które mogą odgrywać rolę wsparcia lub oporu.
 3. Wskaźniki momentum (momentum indicators): Wskaźniki momentum, takie jak oscylator stochastyczny, wskaźnik siły względnej (RSI) lub wskaźnik MACD, pomagają określić prędkość i siłę zmiany cen. Mogą dostarczyć sygnałów dotyczących wykupienia lub wyprzedania rynku, co może wskazywać na możliwość odwrócenia trendu.
 4. Średnie kroczące (moving averages): Średnie kroczące są obliczane na podstawie historycznych danych cenowych i służą do wygładzania szumów rynkowych oraz identyfikacji kierunku trendu. Przykładowo, prostą średnią kroczącą 50-dniową można zastosować do wykresu cenowego, aby zobaczyć ogólny kierunek rynku.
 5. Poziomy wsparcia i oporu (support and resistance levels): Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe poziomy cenowe, na których cena często spotyka na swojej drodze. Poziom wsparcia jest poziomem, poniżej którego cena ma tendencję do zatrzymywania się lub odwracania, podczas gdy poziom oporu jest poziomem, powyżej którego cena ma tendencję do zatrzymywania się lub odwracania. Analiza tych poziomów może pomóc inwestorom w określaniu momentów wejścia i wyjścia z rynku.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Zmienność kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat była wynikiem różnych czynników, w tym kluczowych wydarzeń, które miały znaczący wpływ na wartość funta. Oto kilka z tych wydarzeń, które przyczyniły się do zwiększonej zmienności:

 1. Referendum ws. brexitu (2016): Jednym z najważniejszych wydarzeń było referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w czerwcu 2016 roku. Ogłoszenie wyników referendum spowodowało gwałtowne osłabienie funta brytyjskiego, co wywołało znaczną zmienność na rynkach walutowych.
 2. Negocjacje brexitu (2016-2020): Proces negocjacji warunków brexitu, które trwały przez wiele lat, wprowadzał niepewność i zmienność na rynku funta. Ogłoszenia dotyczące postępów lub impasów w negocjacjach często powodowały wahania wartości funta.
 3. Wybory parlamentarne (2017, 2019): Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii w 2017 i 2019 roku miały wpływ na funta. Niespodziewane wyniki wyborów mogły wywołać zmienność, ponieważ miały konsekwencje dla procesu brexitu i stabilności politycznej.
 4. Polityka Banku Anglii: Decyzje dotyczące polityki pieniężnej Banku Anglii, takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, mogą wpływać na wartość funta. Ogłoszenia i komunikaty banku centralnego często wywołują zmienność na rynku walutowym.
 5. Wydarzenia międzynarodowe: Globalne wydarzenia ekonomiczne i polityczne, takie jak negocjacje handlowe, zmiany w polityce monetarnej innych krajów, kryzysy finansowe czy konflikty geopolityczne, również mogą wpływać na wartość funta brytyjskiego i generować zmienność.

Ważne jest, aby zauważyć, że zmienność funta brytyjskiego jest wynikiem interakcji wielu czynników, a prognozowanie ruchów kursu jest trudne. Inwestorzy korzystają z analizy technicznej i fundamentalnej, aby ocenić te czynniki i podejmować decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność dolara nowozelandzkiego

Zmienność kursu funta brytyjskiego i dolara nowozelandzkiego są związane z różnymi czynnikami i mogą się różnić w zależności od okresu czasu i wydarzeń gospodarczych. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na zmienność obu walut:

 1. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące stóp procentowych i inne działania banków centralnych, takich jak Bank Anglii i Reserve Bank of New Zealand, mogą wpływać na wartość funta i dolara nowozelandzkiego. Zmiany w polityce monetarnej, takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, mogą wpływać na wahania kursów walutowych.
 2. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, takie jak wybory, referendum czy zmiany rządów, mogą wpływać na zmienność kursu funta i dolara nowozelandzkiego. Niepewność polityczna często wprowadza wahania na rynku walutowym.
 3. Dane ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie czy bilanse handlowe, może wpływać na wartość funta i dolara nowozelandzkiego. Niespodziewane wyniki danych mogą generować zmienność na rynku.
 4. Czynniki globalne: Wydarzenia międzynarodowe, takie jak zmiany w nastrojach inwestorów, geopolityczne konflikty czy rozwój globalnej sytuacji gospodarczej, mogą wpływać na wartość obu walut. Na przykład, zmienność funta może być również związana z czynnikami związanymi z brexitem, podczas gdy zmienność dolara nowozelandzkiego może być wynikiem czynników dotyczących gospodarki chińskiej lub australijskiej, które mają wpływ na region Pacyfiku.

Warto zauważyć, że analiza zmienności kursu funta brytyjskiego i dolara nowozelandzkiego wymaga obserwacji danych i zrozumienia globalnych trendów. Inwestorzy korzystają z różnych narzędzi, takich jak analiza techniczna i fundamentalna, aby ocenić te czynniki i podejmować decyzje inwestycyjne związane z tymi walutami.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

W roku 2017 kilka istotnych wydarzeń miało wpływ na kurs funta brytyjskiego (GBP). Najważniejsze z nich to:

 1. Brexit: W czerwcu 2016 roku Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej, co spowodowało znaczące zawirowania na rynkach finansowych. W 2017 roku proces negocjacji dotyczących Brexitu był w toku, a niepewność związana z przyszłością relacji handlowych między Wielką Brytanią a UE wpłynęła na kurs funta.
 2. Przemówienie Theresy May: W styczniu 2017 roku premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, wygłosiła przemówienie, w którym wyraziła gotowość Wielkiej Brytanii do opuszczenia jednolitego rynku UE. To wywołało obawy dotyczące utraty dostępu do jednego z najważniejszych rynków eksportowych dla Wielkiej Brytanii i wpłynęło na wartość funta.
 3. Decyzje Banku Anglii: W 2017 roku Bank Anglii podjął kilka decyzji dotyczących polityki pieniężnej, które wpłynęły na kurs funta. W listopadzie 2017 roku podniesiono stopy procentowe po raz pierwszy od ponad 10 lat, co wzmocniło funta. Jednak wcześniejsze obniżki stóp procentowych i program luzowania ilościowego miały negatywny wpływ na wartość funta.
 4. Wybory parlamentarne: W czerwcu 2017 roku Wielka Brytania przeprowadziła przedterminowe wybory parlamentarne, które miały na celu wzmocnienie pozycji rządu w negocjacjach dotyczących Brexitu. Jednak wynik wyborów, który doprowadził do utraty większości przez Partię Konserwatywną, stworzył dodatkową niepewność polityczną, co wpłynęło na kurs funta.

Te wydarzenia miały istotny wpływ na kurs funta brytyjskiego w roku 2017, a ich efekty można było obserwować w wahaniach wartości funta w stosunku do innych walut na rynku międzynarodowym.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

W najbliższych tygodniach kurs funta może być pod wpływem różnych czynników. Warto monitorować następujące kwestie:

 1. Brexit: Kontynuacja negocjacji dotyczących przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską może wpływać na kurs funta. Informacje dotyczące postępów w negocjacjach, porozumienia handlowego lub braku porozumienia mogą wpływać na wartość funta.
 2. Polityka gospodarcza Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych, programu luzowania ilościowego i inne działania Banku Anglii w celu stabilizacji gospodarki mogą wpływać na kurs funta. Warto monitorować komunikaty i decyzje banku centralnego.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane dotyczące inflacji, PKB, zatrudnienia i innych wskaźników gospodarczych mogą mieć wpływ na oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej i wpłynąć na wartość funta.
 4. Wydarzenia światowe: Ważne wydarzenia na arenie międzynarodowej, takie jak konflikty handlowe, zmiany w polityce monetarnej innych krajów czy wystąpienia kluczowych postaci politycznych, mogą mieć wpływ na kurs funta jako część ogólnego rynku walutowego.

Aby uzyskać bardziej aktualne informacje na temat kursu funta brytyjskiego i przewidywań, zalecam śledzenie bieżących wiadomości, analizy rynków finansowych oraz konsultację z ekspertami finansowymi lub analitykami walutowymi, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i dostęp do najnowszych danych.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.