INDEKS S&P 500: ZAKRES SPADKU DO 3200 – BARCLAYS

Pomimo spadku w 2022 r. analitycy Barclays uważają, że na światowych rynkach akcji jest miejsce na spadki. PRAWDZIWY ZWYCIĘZCA 2023 POWINIEN BYĆ ŚPIEWAJĄCY „Widzimy, że amerykańskie akcje zwykle spadają o 30-35% poniżej szczytu w środku recesji. Sugeruje to wartość godziwą SandP500 na poziomie 3200 w pierwszej połowie 2023 r. Europejskie wyceny wydają się bardziej rozsądne, ale jest to równoważone przez znacznie gorsze perspektywy makroekonomiczne niż w USA. „Obligacje osiągnęły znacznie gorsze wyniki niż akcje w 2022 r., a nasi analitycy dostrzegają obecnie ograniczone spadki długoterminowych amerykańskich papierów wartościowych o stałym dochodzie. Gdybyśmy byli zmuszeni wybierać między akcjami a obligacjami, rozważylibyśmy podstawowe instrumenty o stałym dochodzie zamiast akcji.” „Jednak gotówka powinna być prawdziwym zwycięzcą w 2023 r. chwila. czasami mieszkanie Zdolność do zarobienia ponad % przy prawie zerowym ryzyku jest czynnikiem, który powinien napędzać zarówno akcje, jak i obligacje w przyszłym roku.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.