Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 24 września?

Dzisiejszy rynek walut jest pełen niespodzianek, a inwestorzy na całym świecie śledzą każdy ruch kursów walutowych z niecierpliwością. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że kursy walut są nieprzewidywalne, a to, co dzieje się na globalnej scenie, może mieć znaczący wpływ na ich zmienność. Dlatego też dzisiaj skupimy się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do innych walut i postaramy się przyjrzeć się, co może wpłynąć na jego notowania w nadchodzącym tygodniu handlowym, który rozpocznie się 24 września.

Kurs funta jest zawsze na bieżąco śledzony przez inwestorów i analityków ze względu na rolę Wielkiej Brytanii jako jednego z kluczowych graczy na globalnej scenie finansowej. Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację polityczną i ekonomiczną, kurs funta jest często obiektem intensywnych dyskusji i spekulacji. Warto zastanowić się, co może wpłynąć na jego notowania w najbliższym czasie i jakie prognozy można wyciągnąć na nadchodzący tydzień handlowy.

W tym artykule przeprowadzimy analizę różnych czynników, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższym tygodniu oraz przyjrzymy się prognozom dotyczącym jego zmienności. Bądźmy gotowi na pełną napięcia sesję handlową i rozważmy, jakie scenariusze mogą kształtować notowania funta na rynku walutowym.

Jak się tworzy pary walutowe?

Pary walutowe są podstawowym elementem na rynku Forex (Foreign Exchange), który jest największym rynkiem walutowym na świecie. Tworzenie par walutowych polega na zestawianiu dwóch różnych walut i określaniu wartości jednej waluty w odniesieniu do drugiej. Oto, jak się to dokładnie odbywa:

 1. Pierwsza i druga waluta: Każda para walutowa składa się z dwóch walut. Pierwsza waluta na liście to „waluta bazowa” (base currency), a druga to „waluta kwotowana” (quote currency). Na przykład w parze EUR/USD, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) jest walutą kwotowaną.
 2. Kurs wymiany: Kurs wymiany to stosunek wartości jednej waluty do drugiej w danej parze. Określa, ile jednostek waluty kwotowanej jest wymaganych do zakupu jednej jednostki waluty bazowej. Na przykład, kurs EUR/USD wynoszący 1,1000 oznacza, że 1 euro można wymienić na 1,10 dolarów amerykańskich.
 3. Zapisywanie par walutowych: Pary walutowe są zapisywane w formie skrótów. Standardowe skróty mają trzy litery, gdzie pierwsza litera oznacza walutę bazową, a druga litera oznacza walutę kwotowaną. Na przykład, EUR/USD to para składająca się z euro i dolara amerykańskiego, GBP/JPY to para składająca się z funta brytyjskiego i jena japońskiego.
 4. Wartość pary walutowej: Wartość pary walutowej jest określana na podstawie obecnego kursu wymiany. Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1000, oznacza to, że za 1 euro można kupić 1,10 dolarów. Wartość pary walutowej zmienia się w zależności od zmian w kursie wymiany.
 5. Kierunek transakcji: W transakcjach na rynku Forex inwestorzy spekulują, czy wartość waluty bazowej wzrośnie lub spadnie w stosunku do waluty kwotowanej. Jeśli spodziewają się wzrostu, otwierają pozycję długą (kupując walutę bazową), a jeśli spodziewają się spadku, otwierają pozycję krótką (sprzedając walutę bazową).

Przykłady popularnych par walutowych to EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD i wiele innych. Inwestorzy na rynku Forex handlują tymi parami, starając się osiągnąć zysk na podstawie zmienności kursów wymiany. Tworzenie par walutowych umożliwia porównywanie wartości różnych walut i podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy fundamentalnej i technicznej.

Jakie są strategie zarządzania ryzykiem w handlu walutami?

Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem w handlu walutami na rynku Forex, ponieważ jest to rynek charakteryzujący się dużą zmiennością. Skuteczne strategie zarządzania ryzykiem mogą pomóc inwestorom chronić swoje kapitały i unikać dużych strat. Oto kilka popularnych strategii zarządzania ryzykiem w handlu walutami:

 1. Ustalanie limitów strat (Stop-Loss Orders): To narzędzie pozwala inwestorom określić poziom straty, który są gotowi ponieść w danej transakcji. Gdy kurs osiąga ten poziom, transakcja jest automatycznie zamykana, co pomaga uniknąć dalszych strat.
 2. Zysk i strata na jedną transakcję (Risk-Reward Ratio): Przed otwarciem pozycji inwestorzy określają, ile są gotowi stracić (np. za pomocą stop-loss) i ile chcą zyskać. Ważne jest, aby potencjalny zysk był większy niż potencjalna strata.
 3. Dywergencja i konwergencja (Divergence and Convergence): Analiza techniczna obejmuje używanie oscylatorów, takich jak RSI czy MACD, aby identyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia z transakcji. Dywergencja (gdy oscylator i cena ruchają się w przeciwnych kierunkach) może sugerować zmianę trendu, podczas gdy konwergencja (gdy oscylator i cena poruszają się w tym samym kierunku) może potwierdzać obecny trend.
 4. Rozważne wykorzystanie dźwigni finansowej: Dźwignia pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje niż wynikałoby to z ich dostępnego kapitału. Jednak korzystanie z dużej dźwigni może znacznie zwiększyć ryzyko, dlatego ważne jest ostrożne jej wykorzystanie i zrozumienie, jak działa.
 5. Diversyfikacja portfela: Rozproszenie inwestycji na różnych parach walutowych i instrumentach finansowych może pomóc zminimalizować ryzyko. Gdy jedna pozycja przynosi stratę, inne mogą przynieść zysk.
 6. Zarządzanie wielkością pozycji: Określenie, ile kapitału jest ryzykowane w jednej transakcji, może pomóc w uniknięciu nadmiernego narażenia na ryzyko. Wielkość pozycji powinna być dostosowana do poziomu ryzyka i strategii handlowej.
 7. Monitorowanie wydarzeń makroekonomicznych: Ważne jest śledzenie kalendarza ekonomicznego i zrozumienie, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na rynki. W okresach ważnych ogłoszeń można rozważyć tymczasowe zamknięcie pozycji lub zwiększenie poziomu ostrożności.
 8. Psychologiczne zarządzanie ryzykiem: Emocje mogą być szkodliwe dla handlu. Ważne jest zachowanie spokoju i nie podejmowanie impulsywnych decyzji w przypadku straty. Planowanie i dyscyplina są kluczowe.

Strategie zarządzania ryzykiem różnią się w zależności od stylu inwestycji i preferencji inwestora. Najważniejsze to dostosować strategię do swojego poziomu doświadczenia, tolerancji ryzyka i celów inwestycyjnych.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach różnił się w zależności od okresu i czynników wpływających na rynek w danym roku. Pamiętaj, że zmienność kursów walutowych jest efektem wielu czynników, w tym wydarzeń makroekonomicznych, politycznych, globalnych trendów i sentymentu inwestorów. Oto kilka przykładów, jak kurs funta zachowywał się w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych:

 1. Brexit i początki niepewności (2016): W pierwszym kwartale 2016 roku kurs funta brytyjskiego zaczął wykazywać oznaki spadku, co było związane z narastającą niepewnością przed referendum w sprawie Brexitu, które odbyło się w czerwcu 2016 roku.
 2. Brexit i spadek wartości (2017): Po referendum Brexitu w 2016 roku kurs funta nadal pozostawał pod wpływem niepewności i negocjacji z Unią Europejską. W pierwszym kwartale 2017 roku wartość funta wciąż była niższa w porównaniu do poziomu przed referendum.
 3. Podwyżka stóp procentowych (2018): W pierwszym kwartale 2018 roku Bank Anglii podjął decyzję o podwyższeniu stóp procentowych, co wpłynęło na umocnienie funta w stosunku do niektórych walut. To było wynikiem próby kontrolowania inflacji.
 4. Pandemia COVID-19 (2020): W pierwszym kwartale 2020 roku światowa pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na rynki finansowe, w tym na kurs funta. W wyniku niepewności i paniki na rynkach, wiele walut, w tym funt brytyjski, straciło na wartości.
 5. Odzyskiwanie po pandemii (2021): W pierwszym kwartale 2021 roku rynek funta brytyjskiego zaczął się odbudowywać w miarę, jak świat próbował się otrząsnąć z wpływu pandemii. To było także okres, w którym procesy szczepień przeciw COVID-19 stawały się bardziej widoczne.

Warto zauważyć, że każdy rok był inny, a wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na kurs funta różnił się w zależności od okoliczności. Dlatego handel walutami na rynku Forex wymaga śledzenia aktualnych wydarzeń i analizy rynku, a także uwzględniania własnych strategii i zarządzania ryzykiem.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność polskiego złotego

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do polskiego złotego (PLN), warto przyjrzeć się kilku istotnym aspektom:

 1. Historyczna zmienność kursu GBP/PLN: Przyjrzyjmy się, jak kurs GBP/PLN zmieniał się w ciągu ostatnich kilku lat. Można to zrobić, korzystając z danych historycznych kursów wymiany lub wykresów.
 2. Czynniki wpływające na kurs GBP/PLN: Zidentyfikujmy główne czynniki, które wpływają na kurs GBP/PLN. Wśród tych czynników mogą być takie elementy jak wydarzenia polityczne (np. Brexit), dane makroekonomiczne (np. PKB, inflacja), stopy procentowe, sytuacja gospodarcza obu krajów itp.
 3. Wahania sezonowe: Warto również rozważyć, czy kurs GBP/PLN podlega wahaniom sezonowym w określonych okresach roku. Niektóre waluty mogą wykazywać pewne regularności w zależności od pory roku lub ważnych wydarzeń sezonowych.
 4. Prognozy i przyszłe wydarzenia: Spróbujmy prognozować, jakie wydarzenia lub czynniki mogą wpłynąć na kurs GBP/PLN w najbliższej przyszłości. To może obejmować analizę kalendarza ekonomicznego i planowanych wydarzeń gospodarczych w obu krajach.
 5. Wskaźniki techniczne: Przeprowadźmy analizę techniczną, korzystając z różnych wskaźników, takich jak średnie kroczące, wskaźniki RSI czy MACD. Pomogą one zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu oraz sygnały handlowe.
 6. Długoterminowe i krótkoterminowe trendy: Ocenmy, czy kurs GBP/PLN wykazuje długoterminowe trendy wzrostowe lub spadkowe, a także czy są krótkoterminowe wahania wokół tych trendów.
 7. Wpływ geopolityki: Zwróćmy uwagę na wpływ wydarzeń geopolitycznych na kurs GBP/PLN, zwłaszcza w kontekście stosunków międzynarodowych między Wielką Brytanią a Polską.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w stosunku do polskiego złotego może pomóc inwestorom i traderom w podejmowaniu decyzji handlowych. Ważne jest, aby śledzić bieżące informacje i wydarzenia gospodarcze oraz korzystać z różnych narzędzi i strategii analizy rynku.

Jakie wydarzenia historyczne miały największy wpływ na notowania i wahania kursu funta?

Kurs funta brytyjskiego (GBP) jest podatny na wpływ różnych wydarzeń historycznych i czynników. Oto kilka kluczowych wydarzeń historycznych, które miały istotny wpływ na notowania i wahania kursu funta:

 1. Brexit (2016): Wynik referendum w sprawie Brexitu, które odbyło się 23 czerwca 2016 roku, miał ogromny wpływ na funta. Głosowanie za opuszczeniem Unii Europejskiej doprowadziło do znacznego spadku wartości funta, który osiągnął najniższy poziom od wielu lat. Okres negocjacji warunków Brexitu również wpływał na wahania kursu funta.
 2. Kryzys finansowy (2008): Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku, miał globalny wpływ na rynki finansowe, w tym na kurs funta. Funta osłabł w wyniku kryzysu, a Bank Anglii musiał podjąć działania, aby stymulować gospodarkę.
 3. Wybory parlamentarne i zmiana rządu: Wybory parlamentarne oraz zmiana rządu w Wielkiej Brytanii mogą wpłynąć na kurs funta, szczególnie jeśli nowa administracja ma odmienną politykę gospodarczą lub inwestycyjną.
 4. Stopy procentowe Banku Anglii: Zmiany stóp procentowych ogłaszane przez Bank Anglii mogą wpływać na wartość funta. Podwyżki stóp procentowych mogą zazwyczaj wpłynąć na umocnienie funta, podczas gdy ich obniżki mogą prowadzić do osłabienia waluty.
 5. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, mogą wpływać na wahania kursu funta. Pozytywne dane mogą wpływać na umocnienie waluty, podczas gdy negatywne dane mogą prowadzić do osłabienia.
 6. Geopolityka i wydarzenia światowe: Wydarzenia o charakterze geopolitycznym, takie jak konflikty międzynarodowe lub napięcia handlowe, również mogą wpływać na kurs funta. Wydarzenia te mogą prowadzić do zwiększonej niepewności na rynku.
 7. Intwencje banków centralnych: Intwencje banków centralnych, takie jak interwencje Banku Anglii na rynku walutowym w celu stabilizacji kursu funta, mogą wpłynąć na notowania waluty.
 8. Długi okres stabilności i wzrostu: Okresy długotrwałej stabilności gospodarczej i wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii mogą prowadzić do umocnienia funta.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest bardzo podatny na zmienność, a kursy walut są wynikiem wielu czynników. Dlatego też inwestorzy i traderzy na rynku Forex śledzą bieżące informacje i analizują różnorodne czynniki, aby podejmować informowane decyzje handlowe.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?


Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) jest wyzwaniem, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na wartość tej waluty. Niemniej jednak, można rozważyć kilka możliwych scenariuszy, które mogą wpłynąć na notowania funta brytyjskiego w przyszłości:

 1. Brexit i negocjacje handlowe: Nadal istnieją kwestie do rozstrzygnięcia między Wielką Brytanią a Unią Europejską w związku z umową handlową po Brexicie. Postępy lub opóźnienia w negocjacjach mogą wpłynąć na kurs funta.
 2. Polityka Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej mają istotny wpływ na funta. Podwyżki stóp procentowych mogą prowadzić do umocnienia waluty, podczas gdy ich obniżki mogą ją osłabić.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane gospodarcze, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie i bilans handlowy, będą miały wpływ na notowania funta. Pozytywne dane mogą umocnić GBP, a negatywne mogą go osłabić.
 4. Sytuacja polityczna: Wydarzenia polityczne, takie jak wybory parlamentarne, mogą wpłynąć na kurs funta, zwłaszcza jeśli prowadzą do zmiany rządu lub zmiany w polityce gospodarczej.
 5. Wpływ pandemii COVID-19: Pandemia COVID-19 nadal pozostaje czynnikiem wpływającym na światowe rynki finansowe. Dalsze działania w celu kontrolowania pandemii i odbudowy gospodarki mogą wpłynąć na kurs GBP.
 6. Wzrost gospodarczy i inwestycje: Poziom wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii oraz poziom inwestycji w kraju będą miały wpływ na kurs funta. Pozytywne wskaźniki gospodarcze mogą przyczynić się do umocnienia GBP.
 7. Wydarzenia globalne: Wydarzenia o charakterze globalnym, takie jak konflikty międzynarodowe czy napięcia handlowe, mogą wpłynąć na kurs GBP jako skutki uboczne tych wydarzeń.
 8. Sentyment inwestorów: Sentyment inwestorów i spekulanci na rynku Forex również wpływają na notowania funta. Często zmiany w nastrojach inwestorów mogą wywoływać gwałtowne ruchy cenowe.
 9. Wartość dolara amerykańskiego: Kurs GBP może być również wrażliwy na zmiany w wartości dolara amerykańskiego, ponieważ USD jest jednym z głównych konkurentów funta na rynku walutowym.
 10. Handel międzynarodowy: Zmiany w handlu międzynarodowym Wielkiej Brytanii mogą wpływać na kurs funta, zwłaszcza w kontekście umów handlowych z innymi krajami.

Przy przewidywaniu zmienności kursu funta brytyjskiego należy brać pod uwagę te czynniki oraz monitorować bieżące wydarzenia i dane ekonomiczne. Inwestorzy na rynku Forex często stosują różne strategie analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować decyzje handlowe.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.