Cena funta w ostatnim tygodniu 30 – 4 listopad. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania funta w ostatnim okresie. Po ile jest dziś funt?

W ostatnich miesiącach rynki finansowe stały się areną dynamicznych zmian, poddanych wpływom różnorodnych wydarzeń o globalnym zasięgu. Pandemia COVID-19, kryzys popandemiczny, wojna Rosji z Ukrainą, kryzys surowcowy – to tylko niektóre z wydarzeń, które wstrząsnęły światową gospodarką i rynkami finansowymi. Wartości walut państwowych podlegają intensywnym fluktuacjom, które często są rezultatem tych globalnych zawirowań.

W obliczu tego nieustannego zamieszania, jedną z walut, która stała się przedmiotem szczególnej uwagi, jest brytyjski funt. Ostatni tydzień, tj. okres od 30 października do 4 listopada, przyniósł kolejne wyzwania i możliwości dla inwestorów. W artykule tym, poddamy analizie notowania funta brytyjskiego, starając się zrozumieć, jakie czynniki wpływały na jego cenę w minionym okresie. Zastanowimy się nad tym, czy zmienność funta może być efektem wspomnianych wcześniej globalnych zdarzeń, które rzucają swoje cienie na światowe rynki finansowe.

Zapraszamy do bliższego przyjrzenia się ostatnim ruchom na rynku funta brytyjskiego oraz zastanowienia się, jak te wydarzenia mogą wpłynąć na notowania tej waluty w najbliższym czasie. Czy brytyjski funt utrzyma swoją stabilność, czy też nadchodzące dni przyniosą kolejne zmiany? Odpowiedzi na te pytania będą kluczowe dla inwestorów, którzy starają się zrozumieć obecny stan i przewidzieć przyszłość na zmieniających się rynkach finansowych.

Jakie waluty są najistotniejsze dla gospodarek?

Najistotniejsze waluty dla światowych gospodarek to te, które są powszechnie używane w międzynarodowym handlu, inwestycjach oraz jako rezerwa walutowa przez centralne banki. Oto kilka z nich:

1. Dolar Amerykański (USD):

Dolar amerykański jest podstawową walutą międzynarodową i pełni rolę głównej waluty rezerwowej na świecie. Jest używany w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz jako waluta, w której notowane są ceny surowców takich jak ropa naftowa czy złoto.

2. Euro (EUR):

Euro jest walutą używaną w większości krajów Unii Europejskiej. Stanowi drugą najważniejszą walutę rezerwową na świecie. Jest szeroko stosowane w międzynarodowych transakcjach handlowych oraz jako waluta w europejskich rynkach finansowych.

3. Jen Japoński (JPY):

Jen jest jedną z głównych walut Azji i jest używany w międzynarodowym handlu, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

4. Funt Brytyjski (GBP):

Funt brytyjski jest ważnym graczem na rynku walutowym i jest szeroko stosowany w międzynarodowych transakcjach handlowych, inwestycjach oraz jako waluta rezerwowa.

5. Frank Szwajcarski (CHF):

Frank szwajcarski jest uznawany za jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie i jest często używany jako ucieczka od ryzyka w okresach niepewności na rynkach finansowych.

6. Dolar Kanadyjski (CAD):

Dolar kanadyjski jest często używany w handlu surowcami, zwłaszcza ropy naftowej i metali.

7. Dolar Australijski (AUD):

Dolar australijski jest związany z gospodarką Australii, która jest jednym z głównych producentów surowców naturalnych, dlatego często jest używany w transakcjach związanych z surowcami.

8. Yuan Renminbi Chiński (CNY):

Yuan jest walutą Chin i jest coraz częściej używany w międzynarodowym handlu, odzwierciedlając rosnącą rolę chińskiej gospodarki na arenie światowej.

Te waluty są uznawane za najistotniejsze dla globalnej gospodarki ze względu na ich powszechność i znaczenie w międzynarodowych transakcjach handlowych i finansowych.

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Forex (ang. Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych to dwie różne platformy, na których można dokonywać transakcji finansowych. Oto główne różnice między nimi:

1. Rynek Forex:

 • Waluty: Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, np. EUR/USD (euro do dolara amerykańskiego) czy USD/JPY (dolar amerykański do jena japońskiego).
 • Otwarty 24/5: Rynek Forex jest otwarty przez większość czasu, od poniedziałku do piątku przez 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów.
 • Brak Centralnej Lokalizacji: Handel odbywa się elektronicznie i zdecentralizowanie, co oznacza, że nie ma jednej fizycznej lokalizacji, gdzie dokonuje się wszystkich transakcji.
 • Duża Płynność: Jest to największy i najbardziej płynny rynek na świecie, co oznacza, że zazwyczaj można dokonać transakcji bez większych wpływów na cenę.
 • Wysokie Leverage: Inwestorzy na rynku Forex często korzystają z dużych dźwigni finansowej, co oznacza, że mogą kontrolować duże pozycje na rynku przy stosunkowo niewielkim kapitale własnym.

2. Giełda Papierów Wartościowych:

 • Aktywa: Na giełdzie papierów wartościowych handluje się akcjami spółek, obligacjami, ETF-ami (funduszami indeksowymi), oraz innymi instrumentami finansowymi.
 • Godziny Handlu: Giełda papierów wartościowych ma określone godziny otwarcia i zamknięcia, zwykle działa od poniedziałku do piątku przez określony czas każdego dnia.
 • Fizyczna Lokalizacja: Handel odbywa się na określonej fizycznej giełdzie, takiej jak Wall Street w Nowym Jorku czy LSE w Londynie.
 • Mniejsza Płynność W Porównaniu do Forex: W porównaniu z rynkiem Forex, giełda papierów wartościowych może być mniej płynna, co może prowadzić do większych różnic cenowych między transakcjami.
 • Leverage Mniej Dostępny: W niektórych jurysdykcjach ograniczona jest możliwość korzystania z dużej dźwigni finansowej na giełdzie papierów wartościowych z powodu większego ryzyka.

Ostateczny wybór między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych zależy od indywidualnych preferencji inwestora, poziomu doświadczenia oraz strategii inwestycyjnej. W obu przypadkach ważne jest zrozumienie ryzyka związanego z handlem na rynku finansowym.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego na przestrzeni ostatnich lat z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń które mogły spowodować zwiększoną zmienność

Kurs funta brytyjskiego (GBP) był poddany znaczącej zmienności na przestrzeni ostatnich lat, co było wynikiem różnorodnych wydarzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Wielkiej Brytanii. Oto analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w kontekście najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na tę walutę:

1. Brexit (2016-2020):

 • Referendum Brexitowe (czerwiec 2016): Wynik referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) spowodował gwałtowny spadek wartości funta. Wydarzenie to wywołało dużą niepewność na rynkach i przyczyniło się do długotrwałej zmienności kursu funta.

2. Wybory Generalne (2017, 2019):

 • Wybory 2017 i 2019 roku: Wybory generalne w Wielkiej Brytanii miały wpływ na kurs funta, zwłaszcza gdy wyniki wyborów wprowadzały nową niepewność polityczną dotyczącą kierunku, który może obrać kraj.

3. Polityka Monetarna Banku Anglii (BANK OF ENGLAND):

 • Zmiany Stop Procentowych: Decyzje Banku Anglii dotyczące stop procentowych i polityki pieniężnej miały wpływ na kurs funta. Zwykle podwyżki stóp procentowych zwiększały wartość funta, a obniżki prowadziły do jego deprecjacji.

4. Negocjacje Brexitowe (2017-2020):

 • Postęp i Opóźnienia w Negocjacjach: Informacje dotyczące postępów lub opóźnień w negocjacjach Brexitowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską wpływały na kurs funta. Brak klarowności co do przyszłych stosunków gospodarczych z Unią Europejską powodował wahania na rynku.

5. Pandemia COVID-19 (2020-2021):

 • Skutki Ekonomiczne Pandemii: Pandemia COVID-19 miała duży wpływ na globalne rynki finansowe, w tym na funta brytyjskiego. Reakcje na gospodarcze skutki pandemii wprowadzały zmienność na rynku walutowym.

6. Raporty Ekonomiczne i Działania Rządu:

 • Dane Ekonomiczne: Publikacja danych ekonomicznych, takich jak PKB, wskaźniki inflacji czy bezrobocia, wpływały na wartość funta, odzwierciedlając kondycję brytyjskiej gospodarki.
 • Działania Rządu: Polityczne i ekonomiczne działania rządu, zwłaszcza w kontekście budżetu, miały wpływ na rynkową ocenę funta.

Analiza tych kluczowych wydarzeń pokazuje, że kurs funta był narażony na wiele czynników wpływających na jego zmienność. Inwestorzy na rynku Forex muszą śledzić te wydarzenia i reagować na zmiany sytuacji, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność korony szwedzkiej

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu z koroną szwedzką (SEK) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów, którzy chcą zrozumieć dynamikę tych dwóch walut na rynku międzynarodowym. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na zmienność kursu GBP/SEK:

1. Polityka Monetarna:

 • Bank Anglii (Bank of England): Zmiany w stopach procentowych i polityce monetarnej Banku Anglii mogą wpływać na kurs funta brytyjskiego.
 • Riksbank: Riksbank, szwedzki bank centralny, również podejmuje decyzje dotyczące polityki pieniężnej, które wpływają na kurs korony szwedzkiej.

2. Sytuacja Ekonomiczna:

 • Wzrost Gospodarczy: Silny wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii lub Szwecji może podnieść wartość odpowiedniej waluty.
 • Bezrobocie i Inflacja: Niskie wskaźniki bezrobocia i stabilna inflacja mogą sprzyjać wartości waluty.

3. Stabilność Polityczna:

 • Pomocna i Stabilna Polityka: Stabilność polityczna w obu krajach może wpływać na zaufanie inwestorów i stabilność ich walut.

4. Wydarzenia Polityczne i Ekonomiczne:

 • Brexit: Wydarzenia związane z Brexitem w Wielkiej Brytanii mogą prowadzić do dużej zmienności funta.
 • Wydarzenia w Europie: Wydarzenia polityczne i gospodarcze w Europie, a zwłaszcza w strefie euro, mogą mieć wpływ na koronę szwedzką.

5. Handel i Bilans Płatniczy:

 • Bilans Handlowy: Nadwyżki lub deficyty handlowe mogą wpływać na wartość waluty.
 • Relacje Handlowe: Stabilne relacje handlowe między Wielką Brytanią a Szwecją mogą przyczynić się do stabilności kursu GBP/SEK.

6. Globalne Wydarzenia:

 • Pandemia i Kryzysy Finansowe: Globalne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19 czy kryzysy finansowe, mogą prowadzić do zmienności na rynku walutowym dla obu walut.

Analiza tych czynników w kontekście zarówno funta brytyjskiego, jak i korony szwedzkiej, może pomóc inwestorom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich wartość i jakie mogą być prognozy na przyszłość. Inwestorzy powinni regularnie śledzić te czynniki oraz korzystać z analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne na rynku GBP/SEK.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2015?

W roku 2015 funt brytyjski (GBP) był pod wpływem kilku kluczowych wydarzeń, które znacząco wpłynęły na jego kurs. Oto najważniejsze z nich:

1. Wybory Parlamentarne w Wielkiej Brytanii (Maj 2015):

 • Stabilność Polityczna: Wybory parlamentarne przyniosły zwycięstwo Partii Konserwatywnej, co zapewniło stabilność polityczną i miało pozytywny wpływ na funta.

2. Referendum w Szkocji (Wrzesień 2014):

 • Jedność Wielkiej Brytanii: W referendum w Szkocji w 2014 roku większość głosujących opowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Pozytywny wynik referendum przyczynił się do umocnienia funta.

3. Bank Anglii (Bank of England) i Polityka Monetarna:

 • Decyzje Dotyczące Stop Procentowych: Bank Anglii utrzymywał niskie stopy procentowe, co miało wpływ na kurs funta. Stabilność polityki monetarnej przyczyniła się do pewności inwestorów.

4. Pandemia Choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) (2014-2015):

 • Ograniczenia w Handlu Mięsem: Wprowadzenie ograniczeń w handlu mięsem wieprzowym z Wielką Brytanią w związku z pandemią ASF mogło wpływać na brytyjski eksport, co miało skutki dla kursu funta.

5. Wahania Cen Ropy naftowej:

 • Spadek Cen Ropy: W 2015 roku ceny ropy naftowej spadły, co miało wpływ na kurs funta, ponieważ Wielka Brytania jest jednym z producentów ropy naftowej na Morzu Północnym.

6. Globalne Wydarzenia Gospodarcze:

 • Początki Ożywienia Gospodarczego: W roku 2015 światowa gospodarka zaczęła wykazywać oznaki ożywienia po kryzysie finansowym z 2008 roku. To ożywienie miało wpływ na kurs funta jako jednej z głównych światowych walut.

Wszystkie te wydarzenia i czynniki wpłynęły na wartość funta brytyjskiego w 2015 roku, tworząc zmienną sytuację na rynku walutowym. Inwestorzy muszą być świadomi tych czynników i ich wpływu na kurs funta, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?


Prognozowanie przyszłości na rynku walutowym jest niezwykle trudne i obarczone dużym stopniem niepewności, ponieważ wiele czynników, zarówno makroekonomicznych, jak i geopolitycznych, może wpływać na kurs funta brytyjskiego w najbliższych tygodniach. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki, które inwestorzy mogą śledzić, aby zrozumieć możliwe scenariusze dla zmienności notowań funta:

1. Pandemia COVID-19:

 • Warianty i Sytuacja Zdrowotna: Rozwój sytuacji epidemicznej, nowe warianty wirusa oraz skuteczność działań zapobiegawczych mają kluczowe znaczenie dla gospodarki i wartości funta. Jakiekolwiek pogorszenie sytuacji zdrowotnej może prowadzić do spadków wartości funta.

2. Polityka Monetarna Banku Anglii:

 • Stopa Procentowa: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityka pieniężna Banku Anglii będą miały wpływ na kurs funta. Oczekiwane podwyżki lub obniżki stóp procentowych mogą wpływać na wartość waluty.

3. Negocjacje Handlowe i Polityka Międzynarodowa:

 • Brexit i Handel: Ewentualne zmiany w porozumieniu handlowym między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a także wynegocjowane umowy handlowe z innymi krajami, będą miały wpływ na wartość funta.
 • Międzynarodowe Konflikty i Kryzysy: Wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty zbrojne czy kryzysy polityczne, mogą prowadzić do zmienności na rynku walutowym.

4. Dane Ekonomiczne:

 • PKB, Inflacja, Bezrobocie: Publikowane dane ekonomiczne, takie jak Produkt Krajowy Brutto (PKB), wskaźniki inflacji oraz stopa bezrobocia, będą informować inwestorów o kondycji gospodarki i mogą wpływać na wartość funta.

5. Globalne Rynki Finansowe:

 • Rynki Akcji i Surowców: Zachowanie się globalnych rynków akcji i cen surowców może wpływać na apetyt inwestycyjny i wartość funta jako bezpiecznej przystani.

Inwestorzy powinni śledzić bieżące wiadomości, analizy ekonomiczne oraz prognozy dotyczące powyższych czynników, aby lepiej zrozumieć możliwe scenariusze dla kursu funta brytyjskiego. Zaleca się również zachowanie ostrożności i dywersyfikację portfela inwestycyjnego w celu zminimalizowania ryzyka.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.