Sprawdzamy jak zmieniały się notowania dolara amerykańskiego 28 – 02 sierpnia/września. Jak wyglądał wykres kursu funta w tym roku? Od czego zależy cena funta dzisiaj?

Miniony tydzień na rynkach finansowych przyniósł serię niespodziewanych wstrząsów i wydarzeń, które znacząco wpłynęły na kursy walut na całym świecie. Te nieoczekiwane zmiany stworzyły burzę na rynku, a jedną z głównych walut, która stanęła w centrum uwagi, był funt brytyjski (GBP). W niniejszym artykule skupimy się na analizie zmienności kursu funta brytyjskiego w stosunku do innych walut oraz spróbujemy zrozumieć, co leży u podstaw tych niespodziewanych ruchów.

Wzrost Napięć Związanych z Brexitem:

Jednym z kluczowych czynników wpływających na zmienność funta brytyjskiego był wzrost napięć związanych z Brexitem. Choć proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trwał już od dłuższego czasu, to nadal pozostaje źródłem niepewności na rynkach. W ubiegłym tygodniu nagła zmiana w negocjacjach lub niewłaściwe oświadczenie polityka mogło wywołać gwałtowne ruchy cen funta.

Dane Makroekonomiczne i Polityka Pieniężna:

Kolejnym ważnym czynnikiem były publikacje danych makroekonomicznych oraz decyzje banków centralnych. Również w tym zakresie byliśmy świadkami niespodziewanych wyników i ogólnego niepokoju na rynkach. Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej miały wpływ na kurs funta i mogły być źródłem zmienności.

Nastroje na Rynkach Finansowych:

Ogólny stan nastrojów na rynkach finansowych odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu ruchów cen walut. To, co dzieje się na rynkach globalnych, w tym oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i ryzyko geopolityczne, może wpływać na zachowanie inwestorów wobec funta brytyjskiego.

Reakcja Inwestorów na Wydarzenia:

Niezależnie od przyczyn tych niespodziewanych wstrząsów, ważne jest również zrozumienie, jak inwestorzy na rynku reagują na aktualne wydarzenia. W tak dynamicznym środowisku reakcje inwestorów mogą być szybkie i często trudne do przewidzenia.

Podsumowanie:

Miniony tydzień na rynkach finansowych był pełen niespodzianek, które wpłynęły na kursy walut na całym świecie. Dla funta brytyjskiego były to szczególnie trudne dni, z uwagi na jego centralną rolę w procesie Brexitu. Analiza zmienności kursu funta w stosunku do innych walut jest kluczowa dla inwestorów, którzy starają się zrozumieć, jakie czynniki wpływają na tę walutę i jakie strategie należy przyjąć w obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku. Warto nadal śledzić rozwijające się wydarzenia i reakcje rynkowe, aby lepiej zrozumieć, jak kształtuje się kurs funta brytyjskiego w obliczu niespodzianek na rynkach finansowych.

Jak się tworzy pary walutowe?


Pary walutowe na rynku Forex tworzy się przez zestawienie dwóch różnych walut i określenie stosunku wartości jednej waluty do drugiej. Każda para walutowa składa się z dwóch składników: waluty bazowej i waluty kwotowanej. Oto, jak tworzy się pary walutowe i jakie są ich główne rodzaje:

 1. Waluta Bazowa (Base Currency): Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze. Jest to waluta, którą inwestor chce kupić lub sprzedać. To od niej zaczynamy analizować kurs. Na przykład, w parze EUR/USD, euro jest walutą bazową.
 2. Waluta Kwotowana (Quote Currency): Waluta kwotowana to druga waluta w parze. Jest to waluta, którą inwestor otrzymuje w zamian za walutę bazową. Jest również nazywana walutą cytowaną. W parze EUR/USD, dolar amerykański jest walutą kwotowaną.
 3. Stosunek Kursu (Exchange Rate): Kurs pary walutowej określa, ile jednostek waluty kwotowanej jest wymienianych za jedną jednostkę waluty bazowej. Na przykład, jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,10, oznacza to, że za jedno euro otrzymamy 1,10 dolarów amerykańskich.

Rodzaje Par Walutowych:

Istnieją trzy główne rodzaje par walutowych na rynku Forex:

 1. Główne Pary Walutowe (Major Pairs): To pary walutowe, które obejmują najbardziej płynne i najczęściej handlowane waluty na świecie. Są to pary, w których jedna z walut to zazwyczaj dolar amerykański. Przykłady to EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD i AUD/USD.
 2. Pary Krzyżowe (Cross Currency Pairs): Pary krzyżowe nie zawierają dolara amerykańskiego jako waluty bazowej ani kwotowanej. Są to pary walutowe, które nie zawierają jednostek dolarów. Przykłady to EUR/GBP, AUD/JPY i GBP/JPY.
 3. Pary Egzotyczne (Exotic Pairs): Pary egzotyczne to pary, które obejmują mniej popularne waluty, często z krajów rozwijających się. Są mniej płynne i mają wyższe spready (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży). Przykłady to USD/TRY (dolar amerykański do tureckiej liry) i EUR/TRY.

Warto zaznaczyć, że na rynku Forex można handlować setkami różnych par walutowych, ale te wymienione wyżej stanowią główne kategorie. Tworzenie par walutowych pozwala inwestorom na spekulację na wzrost lub spadek wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Handel na rynku Forex jest jednym z największych i najbardziej płynnych rynków na świecie i oferuje wiele możliwości inwestycyjnych.

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?

Kursy walutowe są wpływane przez wiele rynków i kraje na całym świecie, ale istnieją pewne rynki i kraje, które mają szczególnie istotny wpływ na globalne rynki walutowe. Oto kilka z najważniejszych:

 1. Rynek Forex (Foreign Exchange Market): Jest to główny rynek, na którym dokonuje się wymiany walut. Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie pod względem wolumenu obrotu i jest głównym rynkiem, na którym kształtują się kursy walut. Wpływa na niego wiele uczestniczących instytucji finansowych, w tym banki, inwestorzy instytucjonalni, spekulanci i rządy.
 2. Stany Zjednoczone (USA): USA mają ogromny wpływ na rynki walutowe ze względu na wielkość swojej gospodarki, rolę dolara amerykańskiego jako głównej waluty rezerwowej świata oraz wpływ Federal Reserve na politykę pieniężną. Decyzje Fedu dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej mogą wpływać na kurs dolara i inne waluty.
 3. Unia Europejska (Euro): Strefa euro jest kolejnym kluczowym uczestnikiem rynków walutowych. Euro jest jedną z głównych walut rezerwowych i jest używane w wielu transakcjach międzynarodowych. Wydarzenia i decyzje w strefie euro mogą wpływać na kurs euro i innych walut.
 4. Chiny: Chiny to druga co do wielkości gospodarka na świecie i posiadają znaczne rezerwy walutowe. Decyzje i działania chińskiego banku centralnego, People’s Bank of China, mają wpływ na kursy wielu walut, szczególnie w regionie Azji.
 5. Japonia: Japonia ma jedną z największych gospodarek na świecie i jest ważnym uczestnikiem rynku walutowego. Bank Japonii (Bank of Japan) wpływa na kurs japońskiego jena (JPY) poprzez swoje działania w obszarze polityki pieniężnej.
 6. Kraje surowcowe: Kraje, które są głównymi producentami surowców, takich jak ropa naftowa, złoto i metale przemysłowe, mogą wpływać na kursy walut poprzez zmiany w cenach surowców. Na przykład, zmiany cen ropy naftowej mogą wpływać na kursy walut krajów związanych z produkcją ropy.
 7. Wydarzenia geopolityczne: Konflikty międzynarodowe, napięcia handlowe i inne wydarzenia geopolityczne mogą wprowadzać niestabilność na rynku walutowym i wpływać na kursy walut krajów zaangażowanych w te wydarzenia.
 8. Banki Centralne: Decyzje banków centralnych na całym świecie, takie jak podwyżki lub obniżki stóp procentowych, programy luzowania ilościowego i interwencje na rynku walutowym, mają istotny wpływ na kursy walut.

To tylko kilka przykładów głównych rynków i krajów, które wpływają na kursy walutowe. W rzeczywistości rynek walutowy jest globalny i skomplikowany, a kursy walut kształtują się pod wpływem wielu czynników, w tym ekonomicznych, politycznych i społecznych. Dlatego analiza rynku walutowego wymaga uwzględnienia szeregu różnorodnych czynników.

Analiza zmienności kursu funta w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w pierwszym kwartale w latach ubiegłych, warto zwrócić uwagę na historyczne dane dotyczące kursu funta względem innych walut. Poniżej przedstawiam przykładowe informacje na ten temat na podstawie dostępnych danych historycznych. Należy jednak pamiętać, że kursy walut mogą być podatne na wpływ wielu czynników, dlatego przyszłe ruchy kursów są trudne do przewidzenia.

Pierwszy kwartał 2022 roku: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs funta brytyjskiego (GBP) był pod wpływem różnych czynników, w tym kontynuacji negocjacji dotyczących Brexitu oraz reakcji na politykę pieniężną Banku Anglii w związku z pandemią COVID-19. Szczegółowe ruchy kursu można znaleźć w danych historycznych.

Pierwszy kwartał 2021 roku: W pierwszym kwartale 2021 roku kurs funta brytyjskiego miał wpływ na początek wdrożenia umowy handlowej Brexit oraz dalszy rozwój pandemii COVID-19. Warto zauważyć, że negocjacje Brexitu miały wpływ na kurs funta przez wiele lat.

Pierwszy kwartał 2020 roku: W pierwszym kwartale 2020 roku światowy rynek finansowy stanął w obliczu globalnego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Był to okres ogromnej zmienności na rynku walutowym, a kurs funta był jednym z wielu, które były dotknięte tym kryzysem.

Pierwszy kwartał 2019 roku: W pierwszym kwartale 2019 roku kontynuacja negocjacji Brexitu i niepewność związana z przyszłością Wielkiej Brytanii w UE wpłynęły na kurs funta. Decyzje i oświadczenia polityków mieli wpływ na nastroje inwestorów wobec GBP.

Dla dokładniejszej analizy zmienności kursu funta w pierwszym kwartale każdego z tych lat warto skonsultować dostępne dane historyczne oraz badać specyficzne wydarzenia i czynniki, które wpłynęły na te kursy. Również obserwowanie bieżących wydarzeń i trendów może pomóc w zrozumieniu, jak kształtują się kursy w kolejnych latach.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność korony czeskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do korony czeskiej (CZK) oraz porównać ją z zmiennością korony czeskiej, należy zbadać historyczne dane dotyczące tych dwóch walut. Zmienność kursu walutowego mierzy się zazwyczaj za pomocą wskaźnika takiego jak standardowe odchylenie lub zakres kursu. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu przeprowadzenia takiej analizy:

 1. Zbierz historyczne dane kursów: Zidentyfikuj dostępne źródła danych historycznych dotyczących kursów GBP/CZK i CZK/GBP. Możesz uzyskać te dane z wielu źródeł, w tym z platform handlowych Forex, serwisów finansowych lub banków centralnych.
 2. Określ okres analizy: Wybierz okres, który chcesz zanalizować. Może to być na przykład miesiąc, kwartał, rok lub dłuższy okres czasu, w zależności od celu analizy.
 3. Oblicz zmienność: Skorzystaj z zebranych danych, aby obliczyć zmienność kursu dla obu par walutowych. Możesz użyć standardowego odchylenia, który pokaże, jak bardzo kursy różniły się od swojej średniej wartości w danym okresie. Wyższa wartość odchylenia oznacza większą zmienność.
 4. Porównaj zmienność: Porównaj zmienność kursu GBP/CZK z zmiennością kursu CZK/GBP. Możesz to zrobić, obliczając odchylenie standardowe dla obu par walutowych i zestawiając je ze sobą.
 5. Analizuj czynniki wpływające na zmienność: Spróbuj zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na zmienność kursu obu par. Czy były to wydarzenia makroekonomiczne, decyzje banków centralnych, wydarzenia geopolityczne czy inne czynniki? To pomoże zrozumieć, dlaczego kursy były zmienne.
 6. Zidentyfikuj trendy: Czy w analizowanym okresie można zauważyć jakieś wyraźne trendy w kursach GBP/CZK i CZK/GBP? Czy kursy oscylowały wokół określonego poziomu lub wykazywały tendencję do wzrostu lub spadku?
 7. Przewidź potencjalne zmiany: Na podstawie analizy zmienności i identyfikowanych czynników wpływających na kursy, spróbuj przewidzieć, jakie mogą wystąpić zmiany w przyszłości. Oczywiście, przewidywanie kursów walutowych zawsze jest pełne niepewności.

Analiza zmienności kursu funta w stosunku do korony czeskiej i porównanie jej z zmiennością korony czeskiej może pomóc inwestorom i traderom lepiej zrozumieć, jak te dwie waluty się zachowują względem siebie i jakie czynniki wpływają na ich kursy. To również może być przydatne do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku Forex.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2017?

W roku 2017 kurs funta brytyjskiego (GBP) był pod wpływem różnych wydarzeń i czynników, które miały znaczący wpływ na jego wartość. Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na kurs funta w tym okresie:

 1. Brexit: Proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znany jako Brexit, był jednym z najważniejszych czynników wpływających na kurs funta w roku 2017. Decyzja o Brexitu podjęta w 2016 roku wywołała ogromną niepewność co do przyszłości gospodarki brytyjskiej i relacji handlowych z UE. Negocjacje Brexitu i spekulacje dotyczące warunków tego procesu wywierały znaczący wpływ na kurs GBP.
 2. Wybory w Wielkiej Brytanii: W czerwcu 2017 roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. To wydarzenie wywołało dodatkową niepewność, ponieważ wynik wyborów miał wpływ na proces Brexitu i stabilność polityczną kraju. Po wyborach doszło do osłabienia pozycji premier Theresy May, co mogło wpłynąć na negocjacje z UE i kurs funta.
 3. Polityka pieniężna Banku Anglii: Bank Anglii (Bank of England) podjęwał decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej w reakcji na wyzwania związane z Brexitem i inflacją. Podwyżki lub obniżki stóp procentowych miały wpływ na kurs funta.
 4. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych makroekonomicznych, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja i zatrudnienie, wpływała na nastroje inwestorów i kurs GBP. Pozytywne dane mogły wzmacniać funta, a negatywne je osłabiać.
 5. Sentyment rynkowy: Ogólny stan nastrojów na rynkach finansowych, w tym w Europie i globalnie, miał wpływ na kurs GBP. Wydarzenia światowe, takie jak napięcia handlowe i wydarzenia geopolityczne, wprowadzały niestabilność na rynkach, co mogło wpływać na kurs funta.
 6. Wartość dolara amerykańskiego: Zmiany w wartości dolara amerykańskiego miały wpływ na kurs GBP/USD, ponieważ to jedna z głównych par walutowych na rynku Forex.
 7. Reakcje rynkowe na wydarzenia: Również reakcje inwestorów na bieżące wydarzenia, w tym na wyniki negocjacji Brexitu i inne wydarzenia polityczne, mogły wpływać na kurs funta.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest zmienny i nie jest możliwe dokładne przewidywanie, jakie czynniki będą miały wpływ na kurs w danym roku. Dlatego inwestorzy na rynku Forex śledzą bieżące wydarzenia i korzystają z różnych narzędzi analizy, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne.

Przewidywania zmienności kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla funta brytyjskiego?

Przewidywanie zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) jest trudnym zadaniem, ponieważ kursy walut podlegają wpływowi wielu czynników, w tym ekonomicznych, politycznych i społecznych, które są często trudne do przewidzenia. Niemniej jednak można rozważyć kilka możliwych scenariuszy, które mogą wpłynąć na kurs funta w najbliższych miesiącach i latach:

 1. Brexit i relacje z Unią Europejską: Nadal istnieje wiele niepewności związanych z przyszłymi relacjami między Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie. Dalsze negocjacje handlowe i ewentualne porozumienia lub ich brak będą miały wpływ na kurs funta. Jeśli zostaną osiągnięte korzystne umowy handlowe, to może to wpłynąć na wzmocnienie funta.
 2. Polityka pieniężna Banku Anglii: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i programów luzowania ilościowego będą miały wpływ na kurs funta. Ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą skutkować umocnieniem funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikacja danych dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, bezrobocia i innych wskaźników gospodarczych będzie wpływać na kurs GBP. Silna gospodarka może wspierać funta, podczas gdy słabe dane mogą go osłabiać.
 4. Sentyment rynkowy: Nastroje na rynkach finansowych, w tym obawy dotyczące globalnej gospodarki, wydarzenia geopolityczne i zmiany w nastrojach inwestorów, będą wpływały na kurs funta.
 5. Wartość dolara amerykańskiego: Kurs GBP/USD jest silnie związany z wartością dolara amerykańskiego. Zmiany w polityce pieniężnej Federal Reserve i sytuacji gospodarczej w USA mogą wpływać na kurs funta względem dolara.
 6. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory parlamentarne czy zmiany w rządzie, mogą wpływać na kurs funta.
 7. Wydarzenia globalne: Nieprzewidywalne wydarzenia globalne, takie jak kryzysy finansowe, pandemie, napięcia handlowe czy konflikty zbrojne, mogą wprowadzać niestabilność na rynkach i wpływać na kurs GBP.

Warto zaznaczyć, że inwestycje na rynku walutowym wiążą się z ryzykiem, dlatego inwestorzy muszą być świadomi tych czynników i korzystać z narzędzi analizy, takich jak analiza fundamentalna i techniczna, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne. Zawsze istnieje pewien stopień niepewności, co do przyszłego kierunku kursów walut, dlatego istotne jest zarządzanie ryzykiem i stosowanie odpowiednich strategii inwestycyjnych.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.