Przywódcy G20 mówią: Wojna Rosji na Ukrainie negatywnie wpłynęła na światową gospodarkę

Pierwszy komunikat z przyszłotygodniowego spotkania przywódców G20: Wojna Rosji na Ukrainie negatywnie wpłynęła na gospodarkę światową Wiele krajów G20 domaga się natychmiastowego zaprzestania wojny na Ukrainie Wielu członków zdecydowanie potępiło nielegalną, nieuzasadnioną i niesprowokowaną ofensywną wojnę przeciwko Ukraina. Rosja Użycie lub groźba użycia broni nuklearnej jest niedopuszczalna Pokój i stabilność można zapewnić jedynie poprzez poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ochrona ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej w konfliktach zbrojnych ma kluczowe znaczenie Współczesność nie może być włączona do wojny , wszystkie wysiłki powinny być podejmowane w wspieranej przestrzeni Ale Putin nie weźmie udziału w spotkaniu G20 z powodu ciągłych niepowodzeń wojskowych (i spodziewanego potępienia wielu osób na szczycie G20).

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.