Notowania funta – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się dolar w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?

W ostatnim czasie rynek walutowy przyciągnął uwagę inwestorów, ponieważ obserwujemy dużą zmienność kursów walut. Szczególnie interesujący jest kurs funta brytyjskiego, który od dłuższego czasu doświadcza znaczących wahnięć. Wiele czynników wpływa na kurs funta, w tym polityka monetarna, sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii i na świecie, a także negocjacje dotyczące brexitu. 

W związku z tym inwestorzy muszą być czujni i zwracać uwagę na każdy istotny sygnał, który może wpłynąć na kurs funta. W tym artykule przeanalizujemy najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na kurs funta w ostatnim czasie oraz postaramy się wyjaśnić, co może wpłynąć na przyszłe wahania kursu brytyjskiej waluty.

Czym jest para walutowa?

Para walutowa to instrument finansowy, który składa się z dwóch walut i jest używany do określenia wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Para walutowa składa się z waluty bazowej oraz waluty kwotowanej.

Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze i jest zawsze jednostką wyjściową, czyli ile trzeba zapłacić w walucie kwotowanej, aby kupić jednostkę waluty bazowej. Na przykład, w parze EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną.

Waluta kwotowana to druga waluta w parze i określa wartość waluty bazowej w tej walucie. W przypadku pary EUR/USD, dolar amerykański jest walutą kwotowaną, co oznacza, ile trzeba zapłacić w dolarach amerykańskich, aby kupić jednostkę euro.

Kurs pary walutowej określa cenę jednej waluty bazowej w walucie kwotowanej. Na przykład, kurs EUR/USD wynoszący 1,20 oznacza, że jedno euro kosztuje 1,20 dolarów amerykańskich.

Jakie są ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami niesie ze sobą wiele ryzyk, z którymi muszą się liczyć inwestorzy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ryzyka związane z handlem walutami:

Ryzyko kursowe: Ryzyko kursowe wynika z faktu, że kursy walut mogą się zmieniać bardzo szybko i w nieprzewidywalny sposób. Nawet drobne zmiany kursów walut mogą wpłynąć na zyski lub straty inwestora.

Ryzyko polityczne: Polityczne decyzje rządów, wojny, kryzysy ekonomiczne czy zmiany polityki monetarnej mogą wpłynąć na kursy walut i spowodować duże wahania w krótkim czasie.

Ryzyko płynności: Rynek walutowy może być płynny w większości czasu, ale w czasie kryzysu płynność może się gwałtownie zmniejszyć, co utrudnia sprzedaż posiadanych walut.

Ryzyko kredytowe: Handel walutami zwykle odbywa się z wykorzystaniem dźwigni finansowej, co oznacza, że inwestorzy handlują na większą sumę niż posiadają. W przypadku strat, mogą ponieść znaczne straty finansowe.

Jakie są korzyści i wady handlu na rynku walutowym przy użyciu platformy mobilnej?

Handel na rynku walutowym przy użyciu platformy mobilnej ma swoje zalety i wady. Oto kilka z nich:

Korzyści:

 • Dostępność: Platformy mobilne pozwalają na handel w dowolnym miejscu i czasie, o ile jest połączenie z internetem. Dzięki temu inwestorzy nie muszą ograniczać się do biura czy komputera stacjonarnego.
 • Łatwość użycia: Platformy mobilne są zwykle proste w obsłudze i oferują intuicyjny interfejs użytkownika. To sprawia, że handel na rynku walutowym staje się łatwiejszy dla początkujących inwestorów.
 • Szybkość: Wymiana walut na platformie mobilnej jest szybka i wygodna, co pozwala na reakcję na zmieniające się warunki rynkowe w czasie rzeczywistym.
 • Dostęp do narzędzi: Platformy mobilne oferują dostęp do wielu narzędzi, takich jak wykresy, wskaźniki techniczne i inne narzędzia analizy rynku. To pomaga inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.

Wady:

 • Ograniczenia funkcjonalności: W porównaniu do platform handlowych na komputerze, platformy mobilne mogą mieć ograniczenia w zakresie funkcjonalności, co może utrudnić bardziej zaawansowanym inwestorom przeprowadzanie bardziej skomplikowanych operacji handlowych.
 • Ekran urządzenia mobilnego: Praca na ekranie urządzenia mobilnego może być mniej wygodna niż na ekranie komputera, co może wpłynąć na komfort użytkowania.
 • Ryzyko związane z połączeniem internetowym: Handel na platformie mobilnej zależy od połączenia z internetem. W przypadku słabego lub niestabilnego połączenia, inwestor może doświadczyć problemów z złożeniem zleceń lub otrzymywaniem aktualizacji.

Analiza zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych

Poniżej przedstawiam analizę zmienności kursu funta w miesiącu marcu w latach ubiegłych:

 1. Marzec 2021 – W marcu 2021 roku kurs funta brytyjskiego wzrastał w stosunku do wielu walut, w tym do dolara amerykańskiego, euro i jena japońskiego. Wzrost kursu funta wynikał z coraz bardziej optymistycznych prognoz dla gospodarki Wielkiej Brytanii, wynikających z postępów w szczepieniach przeciwko COVID-19, a także z decyzji banku centralnego o niezmienianiu stóp procentowych.
 1. Marzec 2020 – W marcu 2020 roku kurs funta brytyjskiego uległ znacznym wstrząsom, w wyniku globalnej pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w handlu i podróżach. W ciągu pierwszych dwóch tygodni miesiąca funt stracił na wartości w stosunku do wielu walut, w tym do dolara amerykańskiego i euro. W drugiej połowie miesiąca funt zaczął się odbijać, co wynikało z wprowadzenia przez rząd i bank centralny Wielkiej Brytanii programów wsparcia dla gospodarki.
 1. Marzec 2019 – W marcu 2019 roku kurs funta brytyjskiego był stabilny w stosunku do wielu walut, w tym do dolara amerykańskiego i euro. Jednakże, kurs funta podlegał napięciom związanym z brexitem i niepewnością co do dalszych negocjacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską w sprawie warunków wyjścia z organizacji.
 1. Marzec 2018 – W marcu 2018 roku kurs funta brytyjskiego uległ spadkowi w stosunku do dolara amerykańskiego, co wynikało z niepewności co do przyszłych warunków handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską po brexicie. W stosunku do euro funt był stabilny.
 1. Marzec 2017 – W marcu 2017 roku kurs funta brytyjskiego wzrastał w stosunku do wielu walut, w tym do dolara amerykańskiego i euro. 

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność jena japońskiego

Aby porównać zmienność kursu funta brytyjskiego i jena japońskiego, można wykorzystać kilka wskaźników. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników zmienności jest odchylenie standardowe.

W ciągu ostatnich kilku lat, funt brytyjski i jen japoński wykazywały znaczną zmienność na rynkach walutowych. Oto przykładowe wartości odchylenia standardowego kursów GBP/USD i JPY/USD w ciągu ostatnich 5 lat:

 • GBP/USD:
 • Odchylenie standardowe: 0.0281
 • JPY/USD:
 • Odchylenie standardowe: 0.0097

Oznacza to, że kurs funta brytyjskiego jest znacznie bardziej zmieny niż jena japońskiego. W ciągu ostatnich 5 lat, kurs funta brytyjskiego wahają się średnio o około 2,81% w stosunku do dolara amerykańskiego, podczas gdy kurs jena japońskiego zmienia się średnio o około 0,97%.

Jednakże, istnieją okresy, w których zmienność kursów może się znacznie zwiększyć, na przykład podczas kryzysów finansowych, konfliktów międzynarodowych lub innych nieprzewidywalnych wydarzeń. W takich okolicznościach, zmienność kursów funta brytyjskiego i jena japońskiego może wzrosnąć, co może wpłynąć na ryzyko inwestycyjne związane z tymi walutami.

Ostatecznie, przy wyborze waluty do inwestycji należy wziąć pod uwagę nie tylko jej zmienność, ale także wiele innych czynników, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, polityka monetarna i fiskalna, poziom inflacji, stabilność polityczna i wiele innych.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2013?

W 2013 roku wiele wydarzeń miało wpływ na kurs funta brytyjskiego. Niektóre z najważniejszych to:

 • Brexit: W 2013 roku Brytania była jeszcze częścią Unii Europejskiej, ale debata na temat wyjścia z UE już się rozpoczęła, a napięcia wokół tej kwestii zaczęły wpływać na kurs funta.
 • Polityka Banku Anglii: W 2013 roku Bank Anglii kontynuował politykę luzowania ilościowego, która miała na celu stymulowanie gospodarki. Decyzje te wpłynęły na wartość funta brytyjskiego w stosunku do innych walut.
 • Makroekonomiczne dane gospodarcze: W 2013 roku publikowano szereg ważnych danych makroekonomicznych, takich jak dane o inflacji, bezrobociu i PKB. Te dane wpłynęły na sentyment inwestorów wobec brytyjskiej gospodarki i miały wpływ na kurs funta.
 • Kwestie polityczne: W 2013 roku w Wielkiej Brytanii miały miejsce ważne wydarzenia polityczne, takie jak wybory samorządowe i decyzje rządu w sprawie wydatków publicznych. Te wydarzenia wpłynęły na wizerunek kraju i mogły mieć wpływ na kurs funta.

Podsumowując, wiele czynników wpłynęło na kurs funta brytyjskiego w 2013 roku, w tym kwestie polityczne, decyzje bankowe i dane makroekonomiczne.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?

Prognozowanie przyszłego kursu funta brytyjskiego jest trudne i zależy od wielu czynników, w tym polityki monetarnej Banku Anglii, nastrojów na rynku globalnym, danych makroekonomicznych i wydarzeń politycznych. Poniżej przedstawiam możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości:

 • Wzrost: Jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii będzie nadal się rozwijać i dane makroekonomiczne będą pozytywne, to możliwy jest wzrost wartości funta brytyjskiego w stosunku do innych walut. Dodatkowo, jeśli sytuacja w kwestii Brexitu zostanie rozwiązana w sposób korzystny dla Wielkiej Brytanii, to również może wpłynąć pozytywnie na wartość funta.
 • Spadek: Z drugiej strony, jeśli gospodarka Wielkiej Brytanii będzie się pogarszać lub pojawią się negatywne dane makroekonomiczne, to możliwy jest spadek wartości funta. Dodatkowo, jeśli sytuacja w kwestii Brexitu będzie się komplikować lub okaże się negatywna dla Wielkiej Brytanii, to również może wpłynąć negatywnie na wartość funta.
 • Stabilizacja: Wreszcie, istnieje możliwość, że kurs funta pozostanie stabilny w przyszłości. Jeśli żadne z powyższych scenariuszy się nie zmaterializuje i gospodarka Wielkiej Brytanii pozostanie stabilna, to kurs funta może pozostać na podobnym poziomie do obecnego.

Podsumowując, przyszłość kursu funta brytyjskiego zależy od wielu czynników i może być trudna do przewidzenia. Najważniejsze jest monitorowanie kluczowych wskaźników ekonomicznych oraz wydarzeń politycznych i globalnych, aby w miarę możliwości dostosowywać swoje decyzje inwestycyjne.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.