EUR/USD: 1.0350/0400, ABY OGRANICZYĆ RAJD – ING

Kurs EUR/USD wzrósł w środę do najwyższego poziomu od miesiąca na 1,0368. Ekonomiści z ING spodziewają się, że obszar 1.0350/1.0400 będzie w tym miesiącu szczytem notowań pary. 

NIE ŚCIGAJ RAJDU EUR/USD

„Chcielibyśmy opowiedzieć się za 1.0350/0400, które dowodzi szczytu sierpniowego przedziału handlowego dla EUR/USD”.

„Oprócz rosyjskiego zagrożenia cenami energii, europejski przemysł wytwórczy musi teraz zmagać się z suszą i niskim poziomem wody na Renie. Będzie to wyzwaniem dla transportu węgla, między innymi ładunków, i utrzymuje europejskie ceny gazu ziemnego na poziomie zbliżonym do najwyższych. Ten czynnik pozostaje całkowitym ujemnym euro”.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.