Co się wydarzy na rynku walut głównych 25 – 1 października? Analiza na przykładzie funta brytyjskiego

Rynek walutowy, znany również jako forex (od angielskiego „foreign exchange”), to jedno z najważniejszych i najbardziej dynamicznych miejsc na świecie, gdzie odbywa się wymiana walut. Inwestorzy z całego globu uczestniczą w codziennym handlu, starając się przewidzieć ruchy cenowe i wykorzystać je w celu osiągnięcia zysków. Dla wielu z nich kluczową kwestią jest analiza prognoz i zmienności kursów walut głównych.

Jedną z najważniejszych i najbardziej fascynujących walut głównych jest brytyjski funt (GBP). Funkcjonujący na rynku walutowym od wielu dziesięcioleci, funt brytyjski jest obecnie poddawany wpływom wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych. W najbliższym tygodniu handlowym, od 25 września do 1 października, rynek walut może być szczególnie ciekawy dla inwestorów, dlatego postaramy się przeanalizować prognozy dotyczące zmienności kursu funta oraz czynniki, które mogą na nią wpłynąć. Dlatego też, w tym artykule, skupimy się na tym, co może się wydarzyć na rynku walutowym głównych walut, z naciskiem na funta brytyjskiego.

Wprowadźmy się więc w świat analizy walutowej i postarajmy się przyjrzeć się, jakie czynniki będą miały wpływ na kurs funta w nadchodzącym tygodniu, oraz jakie prognozy można stworzyć w kontekście jego zmienności.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako forex (od angielskiego „foreign exchange”), jest globalnym rynkiem, na którym odbywa się wymiana walut. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. Rynek walutowy umożliwia handel różnymi walutami państw na całym świecie, co stanowi podstawę międzynarodowej wymiany handlowej i inwestycyjnej.

Czym Jest Rynek Walutowy:

 1. Wymiana Walut:
  • Rynek walutowy umożliwia inwestorom i przedsiębiorstwom kupowanie jednej waluty i sprzedawanie drugiej w celu osiągnięcia zysku. Handel na rynku forex polega na jednoczesnym kupowaniu jednej waluty i sprzedawaniu drugiej.
 2. Handel 24/5:
  • Forex jest rynkiem czynnym przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że handel walutami jest możliwy o każdej porze dnia, ze względu na różnice w czasie na całym świecie.
 3. Wielki Wolumen Handlu:
  • Codzienny obrót na rynku forex wynosi biliony dolarów, co czyni go największym rynkiem finansowym na świecie. Duży wolumen handlu sprawia, że rynek ten jest bardzo płynny.
 4. Podstawowy dla Handlu Międzynarodowego:
  • Rynek walutowy jest kluczowy dla handlu międzynarodowego. Firmy importujące i eksportujące produkty oraz inwestorzy, którzy inwestują za granicą, korzystają z forexu do wymiany swoich środków w różnych walutach.

Czynniki Wpływające na Rynek Walutowy:

 1. Popyt i Podaż:
  • Podstawowym czynnikiem wpływającym na ceny walut na rynku forex jest podstawowa zasada ekonomii: popyt i podaż. Kiedy popyt na daną walutę rośnie, jej wartość zwykle wzrasta. Natomiast, gdy podaż jest większa od popytu, wartość waluty może spaść.
 2. Różnice w Stopach Procentowych:
  • Różnice w stopach procentowych między różnymi krajami wpływają na przepływ kapitału i zmienność cen walut. Inwestorzy często szukają walut z wyższymi stopami procentowymi, aby uzyskać większy zwrot z inwestycji.
 3. Dane Ekonomiczne i Wydarzenia Polityczne:
  • Publikacja danych ekonomicznych, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacji czy zatrudnienia, oraz wydarzenia polityczne, jak wybory czy zmiany rządów, mają wpływ na kursy walut.
 4. Sentyment Rynkowy:
  • Sentyment inwestorów i traderów, wynikający z analizy technicznej czy fundamentalnej, również wpływa na ruchy cenowe na rynku forex.
 5. Intervencje Banków Centralnych:
  • Banki centralne czasami interweniują na rynku walutowym, aby stabilizować wartość swojej waluty lub osiągnąć określone cele gospodarcze.
 6. Sytuacja Geopolityczna:
  • Konflikty zbrojne, terroryzm, kryzysy polityczne i inne zdarzenia geopolityczne mają wpływ na rynki finansowe, w tym na rynek forex.

Rynek walutowy jest miejscem, gdzie inwestorzy korzystają z różnych strategii handlowych, analizując rynek i starając się przewidzieć przyszłe ruchy cenowe. Wiedza na temat tych czynników i umiejętność ich analizy są kluczowe dla sukcesu na tym rynku.

Jakie są najważniejsze narzędzia i wskaźniki w analizie technicznej na rynku walutowym?

Analiza techniczna to technika analizy rynków finansowych, która opiera się na badaniu historycznych danych cenowych w celu przewidzenia przyszłych ruchów cenowych. Na rynku walutowym, czyli forex, istnieje wiele narzędzi i wskaźników używanych przez traderów do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oto najważniejsze z nich:

1. Wykresy:

 • Wykresy Świecowe: Pokazują ceny otwarcia, zamknięcia, najniższą i najwyższą w określonym okresie. Popularne formacje świecowe, takie jak „młotek” czy „gwiazda wieczorna”, pomagają traderom zidentyfikować potencjalne zmiany trendu.
 • Wykresy Linii: Pokazują jedynie ceny zamknięcia w określonym okresie. Wykresy linii są pomocne do analizy długoterminowych trendów.

2. Wskaźniki Techniczne:

 • Średnie Kronowe: Takie jak Średnia Krocząca Prosta (SMA) czy Średnia Krocząca Wykładnicza (EMA). Pomagają wygładzić dane cenowe, ułatwiając zidentyfikowanie trendów.
 • Wskaźniki Momentum: Na przykład Oscylator Stochastyczny czy RSI (Relative Strength Index). Pomagają zidentyfikować momenty przekupienia lub przesprzedania rynku, co może wskazywać na zmianę kierunku trendu.
 • Wskaźniki Wolumenu: Pomagają zrozumieć aktywność rynkową. Zwiększony wolumen może wskazywać na potwierdzenie trendu, podczas gdy spadek wolumenu może sygnalizować jego osłabienie.
 • Fibonacci Retracement: Pomaga zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu na podstawie kluczowych poziomych fibonacciego, które są używane do przewidywania potencjalnych punktów odwrócenia trendu.

3. Formacje Chartystyczne:

 • Podwójne Dno/Podwójny Szczyt: Formacje te mogą sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu.
 • Trójkąty i Kanały: Pomagają zidentyfikować okresy konsolidacji i możliwe przyszłe ruchy cenowe.

4. Analiza Interwałów Czasowych:

 • Scalping: Handel na bardzo krótkich interwałach czasowych, takich jak 1-minutowe lub 5-minutowe wykresy.
 • Dzienny Handel (Day Trading): Analiza na interwałach 1-dniowych, gdzie pozycje są zamykane przed końcem dnia handlowego.
 • Inwestowanie Długoterminowe: Analiza na interwałach tygodniowych lub miesięcznych, skoncentrowana na długoterminowych trendach.

Pamiętaj, że żaden wskaźnik ani narzędzie nie jest pewne w przewidywaniu ruchów cenowych. Wielu traderów stosuje kombinacje różnych narzędzi i analizy, aby podjąć bardziej przemyślane decyzje inwestycyjne. Edukacja, praktyka i rozwijanie umiejętności analizy technicznej są kluczowe dla sukcesu na rynku walutowym.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs funta brytyjskiego (GBP) w pierwszych kwartałach różnił się w zależności od różnych czynników, takich jak wydarzenia gospodarcze, polityczne i globalne trendy. Niemniej jednak, istnieją pewne wzorce zachowań, które można zauważyć w historii. Poniżej przedstawiam ogólny przegląd tego, jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych:

 1. Sezonowość:
  • W pierwszym kwartale roku często obserwuje się spadki wartości funta brytyjskiego. Jest to częściowo związane z sezonowym wpływem, ponieważ wiele firm i inwestorów dokonuje bilansowania finansowego i rozliczeń podatkowych na początku roku. To może prowadzić do większej ilości sprzedaży funta.
 2. Wydarzenia Gospodarcze:
  • Pierwszy kwartał może być okresem, w którym publikowane są dane ekonomiczne dotyczące roku poprzedniego. Wyniki gospodarcze, takie jak wskaźnik wzrostu PKB, wskaźniki inflacji czy dane dotyczące zatrudnienia, mogą wpływać na kurs funta.
 3. Polityka Monetarna:
  • Decyzje Banku Anglii odnośnie stóp procentowych i polityki pieniężnej mogą wpłynąć na wartość funta w pierwszym kwartale. Również perspektywy dotyczące polityki pieniężnej w roku poprzednim mogą mieć wpływ na notowania funta.
 4. Wydarzenia Polityczne:
  • Wielka Brytania jest często obiektem wydarzeń politycznych, takich jak wybory parlamentarne, referendum czy zmiany rządów. Takie wydarzenia mogą wpływać na kurs funta w pierwszych kwartałach.
 5. Brexit:
  • W kontekście Brexitu, który miał miejsce w styczniu 2020 roku, pierwsze kwartały były czasem szczególnie intensywnych negocjacji i zmian w polityce gospodarczej, co wpłynęło na kurs funta.

Warto zaznaczyć, że rynek walutowy jest niezwykle dynamiczny, a historia nie zawsze się powtarza. Wszystkie te czynniki są skomplikowane i mogą być różnie interpretowane przez traderów. Dlatego ważne jest, aby dokładnie analizować bieżące wydarzenia i dane, stosując odpowiednie narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej, a także rozważając różne scenariusze.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego a zmienność hrywny ukraińskiej


Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do hrywny ukraińskiej (UAH) obejmuje badanie wzorców, tendencji i czynników wpływających na ruchy cenowe między tymi dwiema walutami. W analizie zmienności warto wziąć pod uwagę zarówno dane historyczne, jak i aktualne wydarzenia, które mogą wpływać na wartość tych walut. Oto kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na zmienność kursu funta brytyjskiego względem hrywny ukraińskiej:

 1. Dane Ekonomiczne:
  • Publikacja danych ekonomicznych z Wielkiej Brytanii i Ukrainy, takich jak wskaźniki wzrostu gospodarczego, inflacja, zatrudnienie i bilans handlowy, może wpływać na kursy walut. Silniejsza gospodarka zwykle sprzyja umocnieniu waluty.
 2. Stosunki Polityczne i Geopolityczne:
  • Wydarzenia polityczne zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na Ukrainie, takie jak wybory, zmiany rządów czy decyzje dotyczące polityki zagranicznej, mogą mieć wpływ na kursy walut.
 3. Polityka Monetarna:
  • Decyzje Banku Anglii odnośnie stóp procentowych i polityki pieniężnej, a także działania Narodowego Banku Ukrainy, mogą wpływać na kursy walut.
 4. Czynniki Rynkowe:
  • Spekulacje rynkowe, zmienność na innych rynkach finansowych, a także globalne wydarzenia gospodarcze mogą wpływać na ruchy cenowe GBP/UAH.
 5. Ceny Surowców:
  • Obie waluty mogą być podatne na zmiany cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej, która jest kluczowym surowcem dla Ukrainy. Wzrost cen ropy może wpływać na umocnienie hrywny i osłabienie funta.
 6. Intervencje Rządowe:
  • Rządy obu krajów mogą interweniować na rynku walutowym, aby stabilizować wartość swoich walut w odpowiedzi na gwałtowne ruchy cenowe.

Ważne jest, aby traderzy stosowali różne narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej, aby monitorować te czynniki i podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne. Ponadto, ze względu na ryzyko i zmienność rynku walutowego, zaleca się stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs dolara w roku 2015?

W 2015 roku kilka kluczowych wydarzeń miało istotny wpływ na kurs dolara amerykańskiego (USD). Oto kilka z nich:

 1. Decyzje Federal Reserve (Fed): W 2015 roku Federal Reserve rozpoczął proces podnoszenia stóp procentowych. W grudniu 2015 roku podwyższono stopy procentowe po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2008 roku. To wydarzenie miało duży wpływ na kurs dolara, ponieważ wyższe stopy procentowe zwykle przyciągają inwestorów, zwiększając popyt na dolara.
 2. Siła Gospodarcza USA: Względem innych głównych gospodarek świata, gospodarka USA wydawała się być stosunkowo silna w 2015 roku. To sprawiło, że dolar stał się atrakcyjny dla inwestorów jako bezpieczna przystań, co podniosło jego wartość.
 3. Umocnienie Gospodarki USA: Wzrost gospodarczy, spadek stopy bezrobocia i inne pozytywne wskaźniki gospodarcze w USA przyczyniły się do postrzegania dolara jako stabilnej waluty, co z kolei przyciągało inwestorów.
 4. Kryzys Grecki: Kryzys finansowy w Grecji miał wpływ na euro i inne waluty w strefie euro. W wyniku tego kryzysu, inwestorzy często szukali bezpiecznych przystani w dolarze, co przyczyniło się do jego umocnienia.
 5. Spadek Cen Surowców: W 2015 roku ceny surowców, takich jak ropa naftowa, znacznie spadły. To miało wpływ na waluty krajów zależnych od eksportu surowców, podczas gdy dolar amerykański umocnił się w miarę spadku cen ropy naftowej.
 6. Podpisanie Umowy TPP: W październiku 2015 roku dwanaście krajów, w tym Stany Zjednoczone, podpisało Umowę Transpacyficzną (TPP), która miała na celu liberalizację handlu między nimi. To wydarzenie miało wpływ na kursy walut tych krajów.

Te czynniki, w połączeniu z innymi globalnymi wydarzeniami gospodarczymi i politycznymi, wpłynęły na kurs dolara w 2015 roku. Handlarze na rynku walutowym muszą być świadomi tych zdarzeń i ich potencjalnych skutków dla rynku walutowego.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłych ruchów cenowych na rynku walutowym jest bardzo trudne, ponieważ jest wiele czynników, które mogą wpływać na kursy walut, w tym zmienne polityczne, gospodarcze i globalne wydarzenia. Niemniej jednak, można przeanalizować obecne trendy i kluczowe czynniki, które wpływają na funta brytyjskiego (GBP), aby zidentyfikować możliwe scenariusze dla jego kursu w najbliższych tygodniach:

 1. Brexit i Negocjacje Handlowe: Brexit nadal pozostaje jednym z najważniejszych czynników wpływających na funta. Przebieg negocjacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a także ewentualne ustalenia w sprawie przyszłych stosunków handlowych, mogą wywołać znaczne wahanie kursu funta.
 2. Polityka Monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych oraz polityka pieniężna Banku Anglii są kluczowe dla wartości funta. Oczekiwania co do ewentualnych zmian w polityce monetarnej mogą wpływać na notowania waluty.
 3. Dane Ekonomiczne: Publikacja danych dotyczących wzrostu gospodarczego, inflacji, zatrudnienia i innych wskaźników gospodarczych Wielkiej Brytanii może wpływać na ruchy funta.
 4. Pandemia COVID-19: Sytuacja związana z pandemią, w tym tempo szczepień, ewentualne restrykcje i wpływ na gospodarkę, nadal będą miały znaczący wpływ na kurs funta.
 5. Ogólne Nastroje na Rynkach Finansowych: Ogólne nastroje na rynkach globalnych, w tym apetyt na ryzyko inwestycyjne, mogą wpływać na wartość funta w stosunku do innych walut.
 6. Spekulacje i Sentyment Rynkowy: Spekulacje handlowe oraz sentyment rynkowy wobec funta będą miały wpływ na jego kurs. W skrajnych przypadkach, może to prowadzić do gwałtownych ruchów cenowych.

W związku z powyższymi czynnikami, handel walutami jest zawsze obarczony ryzykiem. Inwestorzy powinni dokładnie śledzić wiadomości, analizować dane ekonomiczne i zachowanie rynku, stosować odpowiednie narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej, oraz korzystać z właściwych strategii zarządzania ryzykiem. Diversyfikacja portfela i uważne planowanie inwestycji mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.