Poranne zapasy: cena Bitcoina (BTC) wzrasta do około 20 000 USD; surowiec wzrasta

Amerykańskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję niżej:S&P 500 spadło1,03%, Dow Joneso1,11%, a Nasdaq zamknął sięna poziomie0,60%.Russell 2000 stracił 1,41%.

Pomimo słabej sesji na Wall Street, indeksywregionieAzji i Pacyfikuwzrosłydziś-S&P/ASX 200iNikkei 225 zyskały odpowiednio0,3%i0,4%,natomiastindeksywChinachbyływyższeo0,7%.Wyjątkiem był Kospi, któryspadło0,8%.

Kontraktyterminowena indeks DAXsygnalizujązyskiweuropejskiejstrefieczasowej

Jak podajeReuters,chińskie władzezwróciłysiędozarządzających funduszamiimaklerówokupnokrajowych akcji,abyustabilizowaćrynekprzed zbliżającym sięKongresemPartiiKomunistycznej

Mester z Fed powiedziała, żerestrykcyjnypoziomstópprocentowychjestpotrzebnyprzezjakiśczas, a wkrótkimokresiestopyprocentowepowinny dalej rosnąć. Jej zdaniem obecne poziomy nie są jeszcze restrykcyjne.

Japoński jen jest dziś jedną znajsłabszychwalut G10 po tym,jak Bank Japonii przeprowadziłnieplanowanezakupyobligacji

Para GBPUSD odrobiła większośćspadkuspowodowanegowczorajszym popołudniowymoświadczeniem Banku Anglii. Bank Angliiniepodjąłżadnychdziałań między posiedzeniamiiwskazał, żepełna ocena nowego pakietu fiskalnego zostanie opublikowana nakolejnymposiedzeniu3 listopada

Bank Światowy obniżył prognozę PKB dla Chinw2022rokuz 5,0%do 2,8%.WedługFinancial Times,Chinypo raz pierwszy od 1990 rokubędąrosływolniej niż reszta Azji.

Zyski chińskichprzedsiębiorstwprzemysłowych spadłyo 2,1% r/rw okresie styczeń-sierpień.

Rynkikryptowalutzanotowałysilne wzrosty. Bitcoinwzrastaoponad 5%,osiągającponowniepoziom20 000dolarów.

Słabszydolarwspierarynkitowarowe- roparośnieo1,5%,a złotoo0,7

GBP i NZDnajsilniejszewśródgłównych walut, a JPY i USDnajsłabsze

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.