Psychologia inwestowania. Co decyduje o wynikach inwestycji? Nastawienie psychiczne, a efektywne inwestowanie

Tylko odpowiednie nastawienie psychiczne pozwala na efektywne inwestowanie. Psychologia odgrywa ogromną rolę – Twoje wyniki zależą od tego, jak podchodzisz do biznesu. Impulsywne podejmowanie decyzji naraża Cię na znaczne straty, a trzymanie się wcześniej wybranej strategii powinno prowadzić do wzrostu wartości Twojego portfela. Jak więc w praktyce radzisz sobie z emocjami i jaka jest psychologia inwestowania?


Co decyduje o wynikach inwestycji?

Wbrew pozorom nawet najlepsza strategia inwestycyjna nie gwarantuje zysków – nawet jeśli giełda podąża za oczekiwaniami inwestora. To swego rodzaju paradoks, bo w takiej sytuacji należy uzyskać jak największy zysk. Więc co jest odpowiedzialne za ten obrót spraw?


Najczęstszym powodem jest uleganie ludzkim emocjom. Zaburzają rzeczywisty obraz sytuacji rynkowej i prowadzą do całkowicie nieracjonalnych decyzji. W efekcie, zamiast trzymać się wcześniej obranej strategii, inwestor dokonuje transakcji w oparciu o własne odczucia, które zazwyczaj okazują się błędne.
Jest to najbardziej widoczne podczas nagłych wahań rynku – zwłaszcza, gdy instrument zachowuje się ostro. Wtedy inwestor, widząc, jak cena danej spółki giełdowej zaczyna tracić na wartości z każdą godziną, odczuwa instynktowny odruch, by jak najszybciej pozbyć się słabnącego aktywa. Krótko mówiąc, jest to nieświadoma psychologia inwestora do paniki i szybkiego zamykania otwartych pozycji.


Niestety taka korekta bardzo często okazuje się jedynie chwilową „czkawką” na rynku, po której cena instrumentu znów będzie podążać za swoją poprzednią prognozą i treścią średnio- i długoterminową. Ta decyzja skutkuje w najlepszym wypadku wysokim kosztem alternatywnym, aw najgorszym – wymierną stratą ekonomiczną. Ponadto inwestowanie w akcje można określić mianem „contrarian”, co oznacza, że ​​najlepiej kupować, gdy akcje spadają i na rynku panuje pesymizm lub panika, a sprzedawać w czasie euforii.

Psychologia inwestowania to nie tylko strach, to chciwość

Tak, panika na aktywnej pozycji na giełdzie może cię zniszczyć, ale chciwość może być również szkodliwa. To uczucie jest mniej więcej związane z każdym inwestorem i objawia się głównie niechęcią do osiągania zysku.

Jednak chciwość może również przejawiać się jako próba ślepego ścigania hossy i podążania za wzrostem rynku. W świecie psychologii inwestycyjnej zjawisko to nazywa się FOMO (Fear Of Missing Out) i polega na kupowaniu wszystkiego, co tylko rośnie, nawet jeśli aktywa są wyraźnie przewartościowane lub ich wartość jest czysto spekulacyjna. Niestety w przypadku nieuzasadnionych podwyżek cen prędzej czy później są one korygowane, w wyniku czego wielu inwestorów ponosi poważne straty.

Psychologia inwestowania na giełdzie w praktyce

Wiesz już, jak ważną rolę w procesie inwestycyjnym odgrywają ludzkie emocje, dlatego Twoim celem jako inwestora jest ich minimalizacja. Praktycznie nie da się ich pozbyć, trzeba nauczyć się z nimi żyć. Wszystkie decyzje dotyczące Twojego portfela inwestycyjnego powinny być podejmowane „na zimno”, w oparciu o wcześniej opracowaną strategię, nawet najprostszą, ale koniecznie spisaną! Jest to klucz do zarabiania na giełdzie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić wiele niepotrzebnego stresu.


Kiedy chcesz opracować własną taktykę giełdową, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Pierwszym z nich są Twoje oczekiwania co do przyszłych inwestycji – jakim zwrotem jesteś zainteresowany i jakie ryzyko jesteś w stanie zaakceptować.


Ważne jest również zdefiniowanie horyzontu inwestycyjnego. W przypadku aktywów takich jak akcje, im dłuższy okres, tym większa pewność wygranej. W przypadku pozostałych aktywów warto przyjrzeć się historycznym wynikom, aby zobaczyć, jaka jest zmienność i potencjalne stopy zwrotu. Powinno to pomóc w podjęciu właściwych decyzji.

Jeśli moglibyśmy uzyskać dziesięć procent zysku bez podejmowania żadnego ryzyka, dlaczego mielibyśmy inwestować w fundusze, które mogą stracić na wartości? Co ciekawe, chęć zysku zwykle przyciąga inwestorów indywidualnych, gdy hossa trwa przez jakiś czas, a aktywa są drogie. Inwestorzy, zaślepieni perspektywą zysku, ignorują znaki ostrzegawcze. Kiedy wchodzą na rynek, gdy trend wzrostowy jest mocno zaawansowany i panuje optymizm, często boją się, gdy rynek spada. Jedną z zasad psychologii rynku jest to, że szczyty rynku pojawiają się, gdy większość ludzi jest optymistycznie nastawiona do rynku. Dlaczego tak jest, chociaż większość inwestorów zna tę zasadę? Dlaczego dołączają do inwestycyjnego tłumu?


W 1895 roku Gustave Le Bon opublikował książkę „Psychologia człowieka”. W tej książce analizuje zachowanie tłumu, argumentując, że jednostka traci część swojej osobowości, a nawet świadomość, gdy staje się częścią tłumu. Wtedy z tłumu wyłania się to, co nazwał zbiorowym umysłem, kierującym się pierwotnymi instynktami. I choć opisał zachowanie mas w kontekście rewolucyjnych wstrząsów, to reguły masowego zachowania doskonale nadają się do opisania zachowań inwestorów na rynkach finansowych. Według Le Bona tłum potrzebuje lidera, nie analizuje sytuacji i reaguje pod wpływem impulsów emocjonalnych. Doskonały opis zachowań stadnych inwestorów na rynku przy założeniu, że liderem rynku jest cena, a nie lider charyzmatyczny. Umysły inwestorów zmieniają się z powodu ruchu cen, a paradoks polega na tym, że większość inwestorów staje się bardziej optymistyczna, gdy ceny rosną, a bardziej pesymistyczna, gdy ceny spadają. Jak to się stało?

Mózg człowieka składa się z trzech części:
Pień mózgu – najstarsza część mózgu odpowiedzialna za instynktowne zachowanie i kierowanie pojazdem.


Układ limbiczny, który odpowiada za emocje i odzwierciedlenie świata zewnętrznego w wewnętrznym.
Z kory nowej, nowej kory odpowiedzialnej za rozumowanie i analizę.


W sytuacjach stresowych, kiedy jesteśmy pod presją, kora nowa jest „wyłączana”, a układ limbiczny kontroluje nasze decyzje. Kiedy stres jest silny, zaczynamy ulegać pierwotnym instynktom, z których najsilniejszym jest walka lub ucieczka. Ponieważ każda osoba ma fizyczny próg bólu dla straty finansowej, wyjaśnia to, dlaczego większość inwestorów indywidualnych rezygnuje z inwestycji, gdy ból staje się nie do zniesienia, powodując dużą stratę inwestycji. Wtedy wyzwala się instynktowna potrzeba ucieczki od bolesnego doświadczenia. Większość z nas woli odczuwać przyjemność od bólu, więc ta reakcja wydaje się naturalna. Niestety to, co sprawdzało się w sytuacjach, gdy nasi przodkowie walczyli o życie, nie sprawdza się na rynkach finansowych.


Spadki na giełdzie są szybsze i bardziej gwałtowne niż wzrosty

W przypadku strat psychika inwestora jest testowana inaczej niż w przypadku udanych inwestycji. Pod względem intensywności emocjonalnej ból przegranej jest dwa i pół, a nawet trzy razy większy niż satysfakcja z wygranej. Oznacza to, że panika na rynku może nastąpić szybciej niż euforia na rynku. To wyjaśnia również, dlaczego spadki na giełdzie są szybsze i bardziej gwałtowne niż wzrosty. Większość inwestorów na giełdzie zarabia podczas hossy, więc bessy uruchamiają mechanizmy obronne, które sprawiają, że znaczna część inwestorów jest gotowa do wyjścia z rynku w przypadku gwałtownego spadku, niezależnie od poziomu straty. W obecnej chwili na rynku nie mogą uzyskać żadnej racjonalnej argumentacji, ponieważ pozostaje tylko chęć „ucieczki”.

Nadzieja i Ego

Powstaje pytanie, dlaczego inwestorzy tak długo czekają na stratę, gdy widzą, że rynek odwrócił trend i ich inwestycja zaczyna się opłacać. Działają tu dwie bardzo potężne siły. Jednym z nich jest nadzieja. Inwestor ufa w poprawę sytuacji finansowej i nadzieja każe mu czekać. Inną siłą jest ego, a mianowicie niechęć do przyznania się do błędu. Zamykanie przegranej pozycji wiąże się z nieprzyjemnym uczuciem, że nie jesteśmy tak mądrzy, jak byśmy chcieli. Inwestor czeka i żywi nadzieję, że zysk powróci na rynek. Zwykle czeka zbyt długo. Inny mechanizm działa w zyskownych transakcjach. Inwestorzy często zbyt wcześnie realizują zyski. Pokusa szybkiej gratyfikacji jest silniejsza niż zasada, by opłacalne inwestycje rosły jak najdłużej. W ten sposób inwestorzy wychodzą z zyskownych inwestycji po zarobieniu kilku do dziesięciu procent i zamykają nieudane inwestycje, gdy strata przekracza dwadzieścia do trzydziestu procent.

Potrzeba potwierdzenia


Aby inwestowanie było jeszcze trudniejsze, jest ono pełne psychologicznych pułapek, które utrudniają racjonalne decyzje. Co dzieje się z inwestorem, który rozpoczął inwestycję w fazie euforii rynkowej i zaczyna tracić inwestycję, ponieważ rynek odwrócił trend i zaczął spadać? Na początku jest małe rozczarowanie, ale inwestor szybko znajduje zapewnienie ekspertów, że to tylko korekta. Działa tu mechanizm, który silnie wpływa na odbiór informacji, tj. potrzeba weryfikacji. Inwestor szuka tylko informacji, które potwierdzą jego przekonanie, że ma rację. I zwykle ma rację. Po korekcie rentowność rośnie, a inwestor znów jest w dobrym nastroju. Czasami jednak dochodzi do bessy i wtedy taka strategia prowadzi do sytuacji, w której poziom stresu uniemożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji.

Aktywnie czy biernie

Jak tego uniknąć? Po pierwsze, każdy musi zdecydować, czy podejdzie do inwestowania aktywnie, czy pasywnie. Jeśli pasywnie i np. stosuje strategię inwestycyjną o stałej kwocie, nie musi zwracać uwagi na to, co dzieje się na rynku, tylko po prostu kupić więcej akcji funduszu danego dnia (zgodnie z ustaloną strategią). Jeśli aktywnie inwestuje, musi określić kwotę, którą przeznacza na ryzykowne inwestycje. I nie powinien to być cały dostępny kapitał. Oczywiście celem inwestowania jest osiągnięcie zysku, ale zadaj sobie pytanie, jak będę się czuł, gdy moja ryzykowna inwestycja zacznie przynosić straty i na jakim poziomie te straty nie uruchamiają moich mechanizmów obronnych.


Dlaczego powinieneś odpowiedzieć na te pytania?

Chcąc osiągnąć atrakcyjne stopy zwrotu, musimy rozważyć inwestycję w akcje, długoterminowe obligacje rządowe lub obligacje korporacyjne, ale o podwyższonym ryzyku. Inwestując w fundusze rynku pieniężnego osiągamy zwroty porównywalne z lokatami bankowymi, które w ostatnim czasie nie zrekompensowały nawet inflacji. Zaletą jest tutaj płynność inwestycji, ale tak naprawdę nie daje nam to możliwości zarobienia dziesięciu procent rocznie (chyba że inflacja wynosi 15). Jednym z powodów, dla których w Stanach Zjednoczonych jest coraz więcej bogactwa wśród bogatych, jest to, że zarabiają oni na giełdzie, a realne dochody klasy robotniczej praktycznie nie wzrosły od dwudziestu lat.

Marcel Mączko

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.